7 bra böcker om pengar och ekonomi

Sommaren är den tidpunkt på året när jag har absolut mest tid för läsning. Även denna sommar har det blivit en hel del läst, varav en del är böcker som jag läst för flera år sedan och alltså repeterat.

[pullquote]

The secret to success in any field is to find what successful people do, think about and act on, and do the same.

– Tony Robbins

[/pullquote]

Mina största intressen finns inom områden som ekonomi och personlig utveckling och därför blir det en hel del fackböcker inom dessa områden. Även självbiografier är väldigt nyttiga eftersom man genom dessa ofta får ta del av olika människors tankar på ett djupare plan. Det finns mycket att lära från andras erfarenheter och böcker är ett ytterst bra sätt att ta till sig lärdomarna.

Nedan har jag listat några riktigt bra böcker inom ekonomi och personlig utveckling som jag läst under sommaren. I vissa fall handlar det alltså om repetition på böcker jag läst för flera år sedan, men det är också ett tecken på att böckerna är riktigt bra och inspirerande.

1. Money: Master the Game – Tony Robbins

Napoleon Hills bok Think and Grow Rich från år 1937 nämns ofta som en av de bästa böcker som skrivits inom området personlig utveckling. Under två årtionden i början av 1900-talet intervjuade Napoleon Hill 500 av den tidens mest framstående individer, som Andrew Carnegie, Henry Ford och Thomas Edison för att reda ut hemligheten bakom deras framgångar. Han kom fram till att de alla delade samma fokus på sina målsättningar och att det var detta i kombination med en brinnande vilja, tro på sin förmåga och envishet som gjorde dem framgångsrika.

Hills budskap att helt vanliga människor kunde övervinna hinder och bli framgångsrika ingav hopp till en hel generation av läsare som kämpade sig igenom den stora depressionen på 30-talet och Think and Grow Rich blev en av de mest sålda böckerna genom alla tider.

Det är också denna bok som tjänat som inspiration när Tony Robbins, en av vår tids mest kända inspiratörer inom området släppte sin tredje bok Money: Master the Game. Boken är över 600 sidor lång och ett riktigt kraftpaket för den som är intresserad av både ekonomi och personlig utveckling.

Boken är inte en traditionell bok inom självhjälp, utan i denna bok får man en hel del praktiska tips både om hur man skall agera och tänka för att bli framgångsrik då det gäller att hantera sin privatekonomi. Detta gör han dels genom att metodiskt redogöra för typiska privatekonomiska misstag som vi gör och genom att visa hur vi kan bli bättre på att tänka som framgångsrika placerare vid olika situationer.

En intressant del av boken är kapitlet “Invest like the .001 %: The Billionaires Playbook”. I detta kapitel finns personskildringar, tillsammans med intervjuer där Robbins försöker reda ut hemligheten bakom dessa personers framgångar. Att han skildrar tolv av vår tids mest framgångsrika placerare, däribland Ray Dalio, John C. Bogle, Warren Buffett och Sir John Templeton, gör det riktigt läsvärt och lärorikt.

I ett skilt kapitel i boken redogör Robbins även för Ray Dalios “All Season Strategy”, en strategi för placeraren som skall säkerställa att portföljen ger avkastning under såväl goda som dåliga tider. Något som är speciellt viktigt i dessa tider när de flesta tillgångsklasser ser väldigt dyra ut.

2. Vägen till ekonomisk frihet – Bodo Schäfer

I denna bok finns några utmärkta tips för hur man kan utmana sig själv och samtidigt bygga upp sina finansiella muskler. Det är en välkänd sanning att man inte blir rik endast genom en hög lön, oftast anpassar man nämligen sina utgifter efter inkomsterna och uppgraderar sitt leverne i samma proportion som de ökade inkomsterna. Om man inte klarar av att spara då man har små inkomster, kommer man heller inte att klara det när inkomsterna ökar.

Därför är det rätt populärt i böcker gällande privatekonomi att poängtera att man alltid bör börja med att betala sig själv innan man tar hand om övriga utgifter för att inte lämna sig några andra alternativ än att leva i enlighet med den månatliga budgeten. Oftast innebär dessa tips att man tar en viss procentsats av lönen, som t.ex. 10 % av månadslönen varje månad och lägger undan på ett sparkonto.

Schäfer erbjuder även en annan typ av utmaning i sin bok. Enligt denna modell skall man skaffa sig ett konto på vilket man varje månad under 18 månaders tid sätter in ett belopp som är dubbelt så stort som föregående månad. Just 18 månader skall enligt Schäfer ge en tillräckligt med tid för att skaffa sig nya och utökade inkomstkällor. Fördelen med denna modell är att man utmanar sin kreativitet och gör sig mer benägen att anta nya utmaningar med ett klart mål i sikte.

Modellen finns under kapitlet ”ränta-på-ränta” och själva modellen antar jag att tjänar till att man på ett enkelt sätt skall lära sig grunderna för det ekonomiska underverket ränta-på-ränta, även om metoden i sig inte har något med placeringar och förräntning av kapitalet att göra.

Månader Kronor
1 0,5
2 1
3 2
4 4
5 8
6 16
7 32
8 64
9 128
10 256
11 512
12 1024
13 2048
14 4096
15 8192
16 16384
17 32768
18 65536

Källa: Vägen till ekonomisk frihet, Bodo Schäfer (s.194)

Vi ser på modellen att insatserna är blygsamma till en början och att det för en person med normalinkomst börjar bli riktigt svettigt ungefär vid den 14:e månaden. Idén är ju också att man vid den tidpunkten skall ha funnit något som börjat generera tilläggsinkomster. Även om modellen kan te sig rätt orealistisk vid en första anblick är det ett bra exempel på hur man i sin privatekonomi kan införa mer konkreta målsättningar att bygga sina “privatekonomiska muskler”.

Problemet med de flesta av oss är ju ofta att vi inte har tillräckligt konkreta målsättningar gällande de ekonomiska mål vi vill uppnå. Det lämnar ofta vid att vi lägger upp diffusa målsättningar över vad vi vill uppnå. Om vi har mer konkreta siffror att jobba med så blir vi ofta också mer kreativa då det gäller de strategier som vi använder oss av för att uppnå dessa. Finns möjligheter att tjäna extra vid sidan om jobbet? Finns det avgifter att skala bort för att ha mer pengar att lägga undan varje månad?

Detta var endast en del av allt som finns i boken då det gäller att skaffa sig de rätta tankeverktygen för att bli en mästare gällande hantering av pengar. En riktigt läsvärd bok, med både inspiration och praktiska tips.

3. Rich Dad, Poor Dad-serien – Robert T. Kiyosaki

Ingen annan kan skriva om ekonomi på ett så enkelt och läsvärt sätt som Robert T. Kiyosaki. Det är också en av hemligheterna bakom hans framgångar som författare. Han har skrivit mer än 26 böcker, som sålt i över 27 miljoner exemplar och översatts till 51 språk.

Robert Kiyosaki fick sitt stora genombrott som författare med självhjälpsboken Rich Dad, Poor Dad. I boken berättar Kiyosaki om vad han lärde sig av “sin rika pappa”, enligt Kiyosaki en barndomsväns pappa som kom att bli Kiyosakis privatekonomiska mentor. Kiyosakis egen biologiska pappa (bokens “Poor Dad”) var enligt Kiyosaki högutbildad och hade en lyckad karriär, men han kom ändå att privatekonomiskt misslyckas medan “rika pappa”, som saknade högre formell utbildning, blev mycket rik. 

I all enkelhet kan man säga att budskapet i böckerna bygger på följande modell:

Enligt Kiyosaki är det att föredra att hållas på den högra sidan av denna modell eftersom man i dessa fall inte är begränsad av den tid man lägger ned på jobbet för sin inkomst. Personer som lyckats bygga upp en portfölj av t.ex. fastigheter, företag och motsvarande som inte i sig kräver ens närvaro för att generera kassaflöden har en mycket bättre möjlighet att lyckas bli finansiellt oberoende. Som kontrast till detta är personer på den vänstra sidan av modellen, som endast förtjänar pengar i förhållande till sin arbetsinsats.

Vill man vara kritisk kan man påpeka att modellen samt hans böcker bidragit till att skapa en hel generation av opportunistiska fastighetsspekulanter, ett område där också Robert Kiyosaki byggde upp sin förmögenhet inom. Som tankeverktyg är dock böckerna mycket inspirerande, speciellt eftersom dessa är kopplade till en bra och instruktiv historia.

Innan man rusar in för att köpa sina första bostäder i uthyrningssyfte gäller det dock att komma ihåg att vi befinner oss i ett annat läge än vad författaren gjorde i när han köpte sina första fastigheter. De låga räntorna i kombination med kvantitativa lättnader har nämligen eldat på priserna och skapat bubblor i de flesta tillgångsslag på senare år. Lagstiftningen är också en annan i USA gällande skatter vid fastighetsköp…

Men som inspiration är böckerna faktiskt riktigt bra. Det unika är att Kiyosaki faktiskt lyckats med att tillföra nya intressanta ämnen i samtliga av sina böcker, trots att alla bygger på samma idé runt kassaflödeskvadranten. Nedan är de sju böcker jag har i serien:

1. Rich Dad, Poor Dad (1997)

2. Cashflow Quadrant (1998)

3. Rich Dads Guide to Investing (2000)

4. Retire Young Retire Rich (2002)

5. Who took my money? (2004)

6. Increase Your Financial IQ (2008)

7. Conspiracy of the Rich: The 8 New Rules of Money (2014)

4. Världens 99 bästa investerare: Hemligheten bakom framgångarna – Magnus Angenfelt

Det är alltid lika intressant att läsa om personer som lyckats inom områden som de brinner för. För den som är intresserad av placeringar är detta en riktig guldgruva som innehåller personporträtt och de placeringsstrategier som några av 1900- och 00-talets största investerare använts sig av. En bok som man gärna återvänder till och läser många gånger. Ett riktigt lexikon över tillgängliga placeringsstrategier och även ett idéuppslag över alternativa tillgångsslag att placera i.

5. Tradingguiden: Allt du behöver veta om finansmarknaden – Jonas Bernhardsson

En bok som jag nämnde i gårdagens inlägg och en riktig klassiker inom området. Boken är skriven redan år 2001, men ändå är den lika aktuell ännu idag och en av de bättre böcker som skrivits inom aktier och placeringar. Trots namnet på boken lär man sig på ett intressant sätt det mesta man behöver veta som placerare, allt från ekonomisk historia till teknisk analys. Mycket nödvändig kunskap i dagens utmanande omvärld.

6. Svenska miljardärer – Birgitta Forsberg

I denna bok har författaren verkligen lyckats fånga karaktärerna på ett intressant sätt. I boken finns i detalj beskrivet de levnadsöden som ligger bakom framgångarna hos några av våra svenska miljardärer. En bok där man kan dra nytta av många av de lärdomar i form av framgångar och misslyckanden som dessa personer haft i sina liv.

7. The Snowball: Warren Buffett and the Business of Life – Alice Schroeder

Många böcker har skrivits om en av våra mest kända placerare genom tiderna, få är dock så uttömmande och personliga som just denna. Om man vill få en djupare förståelse för hur personen Warren Buffett fungerar och vad som gjorde att han blev den person han blev kan denna bok rekommenderas.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *