Hur man pratar som en gentleman

Den utbredda uppfattningen i dagens samhälle är att det är en dygd att vara social, pratsam och att ha svar på allt. Framförallt är det en beundransvärd egenskap att ha förmågan att ”trollbinda” sin omgivning genom taktkänsla i vad man säger i olika sammanhang.

Många misstar sig dock gällande vad som är viktigt vid en konversation om man verkligen vill få andra att lyssna på ens budskap och framförallt om man vill betraktad som seriös. Nuförtiden verkar det finnas allt fler personer som skall uttrycka sin åsikt om allt och alla, utan att egentligen ha något att säga. Det har blivit det viktigaste att alla har en stark åsikt via vilka man kan hävda sig i alla sammanhang, även om man egentligen saknar både intresse och kunskap att uttala sig om ett ämne. Att lära sig av andra människor och respektera andras åsikter har kommit i andra hand. Detta är speciellt påtagligt i olika sociala medier nuförtiden.

Men samtidigt har just detta också lett till att traditionell “pratetikett” som tidigare stått högt i kurs återigen kommit att bli allt mer uppskattad. I ett samhälle med inflation på åsikter där i princip alla gör allt för att göra sin röst hörd har det aldrig varit enklare att verka vis och kultiverad genom att bibehålla sitt lugn och genom genom att vara diplomatisk. Att respektera andras åsikter har återigen blivit en beundranvärd egenskap hos människan.

Grundregeln för hur man beter sig som en gentleman i diskussioner stavas respekt för den andra parten. Detta innebär att man framförallt lyssnar på den andra parten och med omsorg väljer de ord som har betydelse. En gentleman öppnar inte sin mun utan att tänka efter innan. Ordet diplomati kan med andra ord sammanfatta hur man på bästa möjliga sätt uttrycker sig som en gentleman.

Att veta vad man skall säga och, ännu viktigare, vad man inte skall säga i viktiga situationer i livet är en ovärderlig förmåga. Därför kan det vara bra att ha färdiga mallar för vad man skall säga eller hur man skall handla i olika sammanhang när knepiga situationer uppstår.

PicsArt_1448344815094

Nedan är några regler för hur man pratar som en gentleman:

1. En gentleman tänker sig alltid för innan han talar.

Här är taktkänslan och i vilket sammanhang man befinner sig i av stor betydelse. I både vardagssituationer och speciellt på fester är det lätt hänt att vädra sina åsikter alltför frikostigt utan desto mer eftertanke. Ofta gör man det av ren tristess, endast för att skapa spänning i tillvaron. Ibland kan det vara för att man verkligen brinner för en åsikt. Oavsett vilken orsaken är har en riktig gentleman förmågan att sätta sig in i en annan persons situation. För en riktig gentleman är det inte det viktigaste att ha rätt, istället har han fokuset på att lära sig mer om livet och andra människor.

2. Om en gentleman möter på oförskämdheter eller kritik så svarar han aldrig med samma beteende.

Det finns få saker i livet som mer ”definierar” en sann gentleman än förmågan att hålla sig lugn och samlad i alla sammanhang. Ofta säger förolämpningar mer om personen som uttalar dessa än om den som är mottagande part. Dessutom syftar ofta förolämpningar till att framkalla en viss reaktion hos mottagare, eller åtminstone förväntas ofta en sådan. Att behålla sitt lugn och sedan i normal samtalston framföra sin åsikt, utan att ta till samma medel kommer att gynna en på många olika sätt.

3. En gentleman låter alltid andra avsluta sina meningar.

Detta är en verkligt underskattad förmåga i dagens samhälle och av det viktigaste när det gäller gentlemannens diskussionsetikett. Det är ytterst respektlöst att avbryta andras meningar när man diskuterar. Det visar att man anser att egna åsikter är viktigare än samtalspartners. Trots detta ser man både i möten och vardagsdiskussioner mängder av personer som tillämpar detta mer som en regel än ett undantag. Låt andra prata till punkt oavsett hur gärna du vill få fram din egen åsikt och framför sedan i lugn och sansad ton din egen åsikt i frågan.

4. En gentleman dömer aldrig andra eller deras handlingar, framförallt inte i diskussion med andra. Han deltar aldrig i konspirationer eller skvaller.

Skvaller är något som en gentleman aldrig deltar i. För det första har han alltid tillräckligt med göromål för att aldrig sätta sig i dessa situationer. Om gentlemannen vill veta sanningen går han fram till personen ifråga och reder ut detta istället för att spekulera. Omgivningen vet att du inte är personen man går till om man skvallra. Istället är du personen man vänder sig till i förtroende. En person man kan lita på att inte sprider lösa rykten till alla i sin omgivning.

5. Även i de mest upphettade av diskussioner undviker gentlemannen att höja sin röst.

Detta tål att upprepas som en skild punkt. Det finns inga sammanhang där det lönar sig att höja sin röst för att få fram sin åsikt. Att bibehålla sitt lugn visar på mognad och visdom.

6. En gentleman skryter aldrig om sina egna prestationer.

Att framhäva sina egna prestationer låter aldrig bra i andras öron. En gentleman är medveten om att handlingar säger mer än tusen ord. Speciellt i dagens samhälle med ett överutbud på information över människors dagliga aktiviteter genom alla typer av sociala medier.

7. En gentleman skulle aldrig säga, ”jag sa ju det”.

En ”besserwisser” är aldrig omtyckt, oavsett fast man bevisligen haft rätt gällande något. Att ha rätt bör aldrig vara första prioritet, utan en gentleman är medveten om att livet är komplext och inrymmer en mängd olika beslut varje dag. Ibland gör man rätt och ibland blir allt fel. Det viktiga är att man lär sig något av sina misstag. Men det är upp till den andra personen att inse vikten av detta och att ta det upp till diskussion, utan att man själv behöver påpeka det.

8. En gentleman vet att det bästa typen av ”small talk” består av att ställa frågor.

Förmågan att lyssna är som bekant bland det viktigaste i diskussioner. För många är det dock enklare sagt än gjort eftersom de flesta helst bara skulle prata om sig själv och sina intressen. Försök dock att vara genuint intresserad av din samtalspartner och se möjligheterna att lära dig något nytt av varje människa. Diskussionsgenerositet är dessutom ett av de enklaste sätten att bli omtyckt av din omgivning eftersom detta visar att du bryr dig om andra männsiskor.

9. En gentleman vet att förmågan att lyssna är en färdighet som förbättras om man övar regelbundet.

Omställningen från att den självcentrerade diskussionspartnern till att bli en lyssnare kan ofta vara jobbig. Det blir ofta återfall på vägen, men genom att hela tiden öva upp sin förmåga och vara medveten om hur viktigt detta är förbättras chanserna att lyckas avsevärt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *