Konsten att sitta still i båten

Hur blir man en bra placerare? Det är inte en alldeles enkel fråga. I några av de enligt mig intressantaste böckerna gällande placeringsstrategier, Världens 99 bästa investerare: hemligheten bakom framgångarna och Hur 12 privata placerare blivit rika på aktier kan man bekanta sig med några av de placeringsstrategier som några av världens mest framgångsrika placerare använt sig av.

Via dessa böcker kan man få några goda tips, men i slutändan handlar mycket om en själv och ens egna förutsättningar gällande viktiga resurser som intresse, tid, pengar och kunskap. Dessutom är det viktigt att man är medveten om de omvärldsfaktorer som påverkar möjligheterna till avkastning. Till dessa hör definitivt medvetenhet om det  världsekonomiska läget och dess risker.

Det kan vara svårt att med samma strategier som t.ex. Warren Buffett vara lyckosam med sina placeringar i en miljö som kännetecknas av nolltillväxt. Detta oavsett hur stabila och bra företag man väljer till sin portfölj. Med andra ord var det på många sätt enklare att vara placerare under efterkrigstiden när i princip alla branscher uppvisade tillväxt under flera årtionden än nu när de flesta branscher har tillväxtproblem.

När hela världsekonomin och dess tillväxt är uppbyggd på kvantitativa lättnader och skulder finns det en stor risk att vi så småningom får uppleva en ordentlig korrektion nedåt innan det finns förutsättningar för att kunna uppleva en hållbar ekonomisk tillväxt igen. Världsekonomin behöver helt enkelt en rensning av alla dåliga krediter innan vi kan fortsätta framåt på mer hållbara grunder. Som en följd av denna korrektion kommer naturligtvis många att bli drabbade de närmaste åren, men mer om det får komma i ett annat inlägg.

För den som är redo att gå sin egen väg finns det dock goda möjligheter att lyckas som placerare även i dessa oroliga tider. Då gäller det att vara modig, förlita sig på sitt eget omdöme och inte bli rädd för de korrigeringar som alltid kommer i en så kallad ”Bull marknad”. Jag tänker då främst på den nyss påbörjade uppgången i guld- och silvermarknaden, men samma gäller oavsett i vilka tillgångsklasser man kan skönja en begynnande uppgång.

Det finns nämligen en egenskap som alla framgångsrika placerare bör inneha, oavsett vilken strategi man tillämpar som placerare. En egenskap som kan utgöra hela skillnaden mellan om man blir förmögen eller inte. Denna egenskap är förmågan att sitta still i båten och låta vinsterna löpa. Att bli orolig vid en korrektion och därmed lockas att i ett för tidigt skede i en uppgångsfas plocka ut vinsterna är troligen ett av de vanligaste misstagen som en placerare gör.

Om man skall ta den nyss påbörjade bullmarknaden i guld och silver som exempel, så finns det säkert många som i panik sålt sina innehav i guld- och silvergruvor när den förväntade korrektionen kom i maj. Egentligen är väl inte detta så märkligt eftersom vi som varit med sedan början av januari när guldpriset låg på runt 1050 dollar/uns kunnat se våra guld- och silvergruvaktier gå upp med 100-500 %. En hävstång som i många fall ligger över den förväntade hävstången på x3 som man kan förvänta sig i förhållande till guld- och silverpriset. Guld och silverpriset gick ju som bekant upp drygt 20 % under de fyra första månaderna på året.

En sådan rusning till dessa aktier bör naturligtvis få en korrektion i något skede och det kan därför vara lockande att plocka ut de vinster som man samlat på sig. Var annanstans på aktiemarknaden kan man förvänta sig liknande avkastning i dagens omgivning?

Man bör dock komma ihåg att guld och silver samt de gruvor som utvinner dessa ädelmetaller har haft några väldigt svåra år till följd av centralbankernas överdrivna stimulanser. Något som lockat pengar till aktiemarknaden och blåst upp denna till en gigantisk bubbla. Det gjorde de företag som verkar inom guld och silverutvninning väldigt hatade som placeringsobjekt och faktum är att deras värderingar var på en historisk låg nivå när vi gick in i detta år.

Att vi nu haft en osannolikt snabb uppgång i början av året ändrar dock inte det faktum att de företag som utvinner guld och silver fortsättningsvis historiskt sett är oerhört billiga och att det finns en gigantisk potential i dessa. Att i denna oroliga världsekonomi sitta lugnt i båten och hålla sitt innehav kan därför vara det bästa beslutet man gör i sitt liv då det gäller placeringar.

En bra placerare säljer inte i panik, utan ser den potential som företagen har på lång sikt. Det är klart att det kommer att bli väldigt volatilt och oroligt på marknaden den närmaste tiden och centralbankerna kommer att göra allt som finns i deras makt för att motarbeta dessa två ädelmetaller. På längre sikt finns dock inga förutsättningar att på konstgjord väg hålla priserna nere och heller inte att på konstgjord väg hålla aktiemarknaden och bostadspriserna uppe.

Experimentet med negativa räntor, penningtryckande och andra konstgjorda sätt att stimulera ekonomin har kommit till vägens ände och det är dags att låta uppblåsta tillgångsklasser som aktiemarknader och bostadspriser att ta en vända nedåt. Hur snabbt dessa faller är upp till centralbankerna. Om man ännu besluter sig för att påbörja helikopterfinansiering kan det dröja ännu ett år innan dessa faller, men då blir också reaktionen större än om man redan nu tillåter marknaden att ha sin gång.

Oavsett vilket lär vi få uppleva stormiga tider de närmaste åren. Att FED ens tänker på att höja räntan i detta skede visar på hur lite verklighetsförankring dessa personer har. Troligen är allt dock endast ett spel för gallerierna för att hålla aktiemarknaden uppe. Att höja på räntan i detta skede skulle troligen göra att både aktiemarknaden och bostadsmarknaden skulle falla ihop, för att inte tala om de räntekostnader som de utsätter sig själva för genom denna räntehöjning.

Till skillnad från den allmänna uppfattningen kommer troligen inte guld- och silverpriserna att lida av en räntehöjning. Historien har visat att det faktiskt fungerat tvärtom vid räntehöjningar. Något som gör att det kan finnas orsak att höja på innehavet av både fysiskt guld och silver samt de företag som utvinner dessa i dessa oroliga tider.

PicsArt_06-03-09.57.15

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *