Bli karismatisk

Bli en mästare på förhandling

Bli en mästare på förhandling

Att bli duktig i förhandlingar behöver inte vara så svårt som många tror. En av de viktigaste sakerna som så många glömmer bort är…

Karisman och dess betydelse

Det är inte alldeles enkelt att förklara betydelsen av ordet karisma och betydelsen av att vara karismatisk. Ordet karisma beskrivs i Wikipedia som ”personlig…