Den internationella mansdagen firas idag

den internationella mansdagen 2020

De flesta känner säkert till den internationella kvinnodagen, men visste ni att det även finns en manlig motsvarighet till denna och att den firas idag? Den internationella mansdagen firas årligen den 19 november sedan 1999 och inträffar av någon anledning samma datum som den internationella toalettdagen.

Internationella mansdagen avser fokusera på pojkars och mäns hälsa, uppmärksamma mäns bidrag till samhället, förbättra könsrelationerna och jämställdhet samt lyfta fram positiva manliga förebilder.

Målen med den internationella mansdagen

Den Internationella mansdagen är ett tillfälle för männen att fira sina insatser och bidrag, framförallt till samhället, familjen, äktenskapet och barnomsorg.¹

Följande huvudsakliga mål finns nämnda för den internationella mansdagen:

  1. Att lyfta fram positiva manliga förebilder; inte endast filmstjärnor och idrottsmän, utan män från arbetarklassen som lever anständiga och hederliga liv.
  2. Att fira mäns positiva bidrag till samhället, familj, äktenskap, barnomsorg och miljön.
  3. Att fokusera på mäns hälsa och välbefinnande; socialt, emotionellt, fysiskt och andligt.
  4. Att belysa diskriminering mot män; i områden som socialomsorg, attityder och förväntningar samt lagstiftning.
  5. Att förbättra relationen mellan könen och främja jämställdhet.
  6. Att skapa en säkrare och bättre värld; en värld där människor kan vara trygga och växa för att nå sin fulla potential.

Movember – en månad för män hälsa

november 2020 produkter för män

Samtidigt kan vi passa på att påminna om en av de viktigaste månaderna på året. En månad för att uppmärksamma män hälsa i form av Movember.

Det är en månad som går i blått och mustasch och syftar både till att börja prata mer om mäns hälsa, både fysiska och psykiska. Samtidigt är det ett sätt att samla in pengar till prostatacancerforskning.

I år finns ett antal produkter för mustaschen till kampanj hos bland annat Beardshop.se och Grooming.se, där delar av intäkterna går till Mustaschkampen. Du hittar produkterna prydda med med mustasch. Där framgår också hur mycket pengar som skänks till förmån för prostatacancerforskningen.

guide för skäggvård

¹http://www.internationalmensday.com/

²http://www.internationalmensday.com/international.html

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.