Enkla sätt att lära sig språk online

bra app att lära sig språk

Vi har väl alla varit i en situation där vi känt att det skulle ha varit roligt att kunna ett språk lite bättre. Det kan vara i jobbsituationer där man känner att kunskaperna i engelska begränsar hur man uttrycker sig. Eller på resor där man har problem både att läsa skyltar och kommunicera med den lokala befolkningen på spanska. Det är bara några exempel. Klart är i alla fall att språkkunskaper berikar livet och gör både vardag och semester betydligt enklare.

Hur man bäst lär sig språk är individuellt och vi är också väldigt olika utrustade då det gäller att ta till oss ett nytt språk. Vissa verkar suga åt sig som svampar och har på nolltid tagit till sig de kunskaper som behövs för att kunna kommunicera. Andra behöver mer tid på sig.

Till stora delar handlar det om att våga. Men det är ju lättare sagt än gjort. Speciellt om man känner sig osäker och som person är försiktig och rädd för att göra bort sig. Då kan det vara bra med hjälpmedel som gör att man i sin egen ensamhet får öva upp sina färdigheter innan man börjar kommunicera.

För den som är blyg kan till och med en språkkurs kännas väldigt obehaglig eftersom man där oftast blir tvungna att kommunicera i grupp. Även om många ofta är i samma situation, kan det ändå kännas jobbigt att behöva utsätta sig för att prata inför nya människor på ett främmande språk. Kurserna kan ofta också vara på en tidpunkt på dygnet som gör att man har tungt att orka göra sitt bästa. För en morgonmänniska kan det vara tufft att gå en kvällskurs och lära sig nya saker efter en tung dag i jobbet.

Finns det då inget sätt att lära sig ett språk helt på egen hand, utan att behöva gå på kurser och prata med okända människor – under en tidpunkt på dygnet som passar det egna schemat bäst?

Lär dig nya språk online

Det finns faktiskt utmärkta tjänster för den som önskar lära sig nya språk på egen hand. Babbel är ett inlärningssystem online för främmande språk och utöver webbsidan se.babbel.com finns appar för iOS och Android att ladda ner för att öva sina kunskaper i nya språk. 

Babbel startade 2007 och är en av världens första appar för att lära sig språk. Man är också ledande inom den internetbaserade språkinlärningsbranschen med mer än en miljon aktiva användare och har rankats som världens mest innovativa företag inom utbildning.

Utöver olika kurser finns här ett omfattande grundutbud av ord och möjlighet att bygga ett eget ordförråd, grammatikövningar och uttalsövningar att tillgå inom språk som engelska, franska, spanska, italienska, brasiliansk portugisiska, svenska och tyska.

Det som är speciellt intressant med Babbel är att det är det enda företaget som erbjuder skräddarsydda kurser efter ens modersmål och man utgår alltid från grammatik och det ordförråd som man redan kan. Allt ljudmaterial är inspelat av modersmålstalare och inga artificiella datorröster. Allt för att hjälpa en att uttala det nya språket korrekt och självsäkert.

Här har beprövade metoder från kognitionsvetenskap och kommunikativ pedagogik tillämpats för att förbättra hur nya ord och grammatik tas upp och lagras i långtidsminnet. 

Att lära sig språk på det sätt som passar en själv bäst

Vi är alla väldigt olika som människor och därför är det också vi själva som bäst vet hur vi på effektivast möjliga sätt lär oss ett nytt språk. Problemet med många av de språkkurser som finns i skolor och som kvällskurser är att dessa behöver följa en viss ordning. Det gör att de inte är individuellt anpassade och man lägger därför ofta onödig tid på att lära sig saker som man inte behöver eller är intresserad av.

Vi vet själva om våra svagheter och därför kan man genom en onlinetjänst på effektivast möjliga sätt genast ta tag i sina problemområden, utan att behöva gå igenom alla de steg som antingen är repetition eller som man känner att man inte behöver.

I flera olika språk, som t.ex. franska, spanska eller tyska, kan man ha fått en bra grammatisk förståelse för språket i skolan, men ofta känner man sig ännu osäker att kommunicera med andra människor. Då kan man helt enkelt hoppa över de första stegen och genast bege sig in på kurser som är mer inriktade på kommunikation.

Här är intressant att konstatera att det även finns kurser som är anpassade för t.ex. olika jobbsituationer och även för att lära sig idiomatiska uttryck – alltså uttryck som är karaktäristiskt, säreget och språkriktigt korrekt för ett visst språk eller en viss dialekt.

Lär dig ett nytt språk genast

Ännu en stor fördel med en språkapp och inlärning på nätet är att man inte behöver invänta att en kurs skall starta ett visst datum. Man behöver inte heller invänta följande tillfälle en vecka framåt. Kurserna kan man köra intensivt enligt det schema som passar en bäst.

Om det är bråttom att lära sig nya fraser och bli säkrare på ett språk inför den resa som man har nästa vecka är det bara att hoppa på en kurs och öva intensivt fram till resan.

Med andra ord har utvecklingen inom tekniken helt ändrat förutsättningarna även för den som är intresserade av att lära sig ett nytt språk och bli en skickligare kommunikatör. I den mån man hamnar att betala för tjänster online är dessa också betydligt billigare än jämförbara kurser i ”det verkliga livet”.

Man kan alltså redan här och nu ta tag i saken att förädla språkkunskaperna inför en resa. Det skapar helt andra förutsättningar att lära nya människor och kulturer än vad som annars skulle vara möjligt.

Oavsett om man lär sig bäst genom att läsa, skriva, se eller lyssna är tjänster som Babbel ett väldigt effektivt sätt att lära sig på och något som jag personligen kan rekommendera.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *