Ersättning vid försenade eller inställda flyg

ersättning för inställda och försenade flyg

Snart är det semester för många och det är ju naturligtvis härligt. I dessa sammanhang är det inte så många som tänker på de eventuella problem som kan uppstå under en resa – speciellt inte om allt gått som planerat tidigare. Det finns ändå vissa saker som kan vara bra att tänka på innan man beger sig iväg.

En trend inom resande som pågått en längre tid är att man numera själv skräddarsyr sina resor utifrån vad som passar en bäst. Bokning via nätet är numera så praktiskt att man inte behöver gå via en resebyrå för att beställa resor.

Det är väldigt behändigt, men samtidigt är vi numera mer utsatta än tidigare då det gäller ersättningar för olika typer av missöden under en resa. Hit hör förseningar, inställda flyg och problem vid hotellbokningar. I charter- och paketresor omfattas man ofta av olika typer av konsumentskydd, medan det kan vara lite andra regler när man bokar helt själv. Det är väl ytterst få som läser allt det finstilta i de dokument man godkänner innan man bokar sina flyg och hotell.

Hjälp vid försenade eller inställda flyg

Därför kan det vara bra att känna till sina rättigheter, speciellt gällande ersättningar för försenade eller inställda flyg. Här finns bland annat AirHelp som hjälper flygpassagerare över hela världen att få kompensation för försenade, inställda eller överbokade flyg. Mer information om hur man får ersättning hittar man på tjänsten AirHelp.

Det kan gälla resenärer som är osäkra på vilka rättigheter de har och som inte har tiden eller expertisen att själva sköta kravprocessen. Här kan faktiskt AirHelp ta strid i domstolar, via nationella tillsynsmyndigheter och på internet för att få flygbolagen att uppfylla sina ekonomiska skyldigheter.

På hemsidan finns till och med en AirHelp Score där man rangordnar de flygbolag som erbjuder bästa servicen och vilka som är punktliga och behandlar flygpassagerare rättvist då problem uppstår. Det kan vara väl värt att bekanta sig med denna, eftersom flygresor handlar om mer än endast biljettpriset.

Flyg- och chartertrafikens utveckling – en kort tillbakablick

När man pratar om våra resvanor kan det vara intressant att se hur dessa förändrats under årtiondena. Speciellt flygtrafiken som är den som av naturliga orsaker haft den snabbaste utvecklingen av alla under de senaste decennierna. Med alla de möjligheter som internet numera erbjuder kan det vara svårt att föreställa sig hur ny passagerartrafiken med flyg faktiskt är historiskt sett. Åtminstone som vi känner igen den idag.

Det var den växande materiella standarden tillsammans med lagstadgad rätt till 3 veckors semester i början av 1950-talet som ökade intresset för utlandsresor bland svenskarna. I samband med det började fler och fler researrangörer också erbjuda färdiga sällskapsresor.

Innan dess hade det avgörande steget till upprättande av ett svenskt trafikflyg tagits när Aktiebolaget Aerotransport bildades våren 1924 genom initiativ av bröderna kapten Carl Florman och ryttmästare Adrian Florman.  Staten blev huvudägare i detta bolag 1935 och verksamheten uppgick i Scandinavian Airlines System år 1948.

Reklam från AB Aerotransport under 1920-talet.

Här finns det en riktigt intressant bok som behandlar den reguljära flygtrafiken i dess begynnelse i Sverige. I Svenskt flyg och dess män från 1940 finns det mest behandlat gällande flygtrafikens utveckling, inte endast flygtrafikens utveckling från 1920-talet, utan även flygplanet i sig och dess utveckling konstruktionsmässigt.

Annons från AB Aerotransport år 1937.

Här konstateras också att det svenska flygbolagets maskiner beträffande såväl underhåll som bekvämlighet för passagerarna redan från början var fördelaktigt i jämförelse med luftlinjernas allmänna standard och att man hade ett gott anseende internationellt. Inte minst för att AB Aerotransport var det första lufttrafikföretaget i världen som använde tremotoriga helmetallplan. ABA var även ett av de första flygbolagen i Europa som satte in de tvåmotoriga Douglas DC-3 och Junkers Ju-86 i trafik.

Här syns AB Aerotransport Douglas DC-3 ”Örnen” – ett av världens mest tillverkade transport- och passagerarflygplan. Totalt tillverkades drygt 16 000 DC-3:or. Bild: Tekniska Museet

Innan andra världskriget var dock fortfarande semesterresor med flyg en ovanlighet. Vid resor var det fortsättningsvis vanligast att åka med tåg, buss eller båt.

Den allra första svenska charterresan med flyg genomfördes i april 1955 och gick till Mallorca. I början av 1950-talet fanns det gott om flygplan kvar efter kriget och de började nu byggas om till passagerarplan. Planet som användes var svenska propellerplanet Aeros Vickers Viking.

Passagerare på Schiphol flygplats i Amsterdam år 1950 redo att stiga på ett passagerarplan av typen Vickers Viking. Vickers VC.1 Viking var det första nyutvecklade brittiska passagerarplanet efter andra världskriget och det var delvis baserat på Vickers Wellington-bombaren. Viking planerades i början som ett kort- och medeldistansflygplan och hade en lastförmåga för 21 passagerare. Här är också ett exempel på hur man oftast klädde sig under flygresor vid denna tidpunkt.

Det krävdes dock hela fyra mellanlandningar innan man kom fram, i Göteborg, Malmö, Stuttgart och Marseille. Passagerarna blev dessutom tvungna att övernatta i Marseille då planet saknade tillstånd för nattflygning.

Vid denna tidpunkt betraktades ännu flygresor som något exklusivt och därför var man också klädd på ett helt annat sätt än vad kutymen är idag. Kostym och slips var klädseln för herrarna och dräkt för damerna. Priserna var också på en helt annan nivå än vi är vana vid idag. En charterresa till Mallorca kostade vid denna tidpunkt 1095 kronor, vilket motsvarar nästan 15 000 kronor i dagens penningvärde.

Sedan dess har som bekant mycket hänt inom branschen. Framförallt har konkurrensen hårdnat betydligt och ofta har charterarrangörer blivit uppköpta av de europeiska resejättarna – något som även det påverkat konsumentbeteendet i dagens läge. Ofta med försämrat konsumentskydd som en av följderna.

Som tur har vi nu alltså kunnat se en motreaktion mot de stora bolagens makt gentemot kunderna, där man nu ser ett ökat intresse för att tillgodose resenärernas rättigheter från flera olika aktörer.

SAS, skandinaviens ledande flygbolag, har som bekant haft en del problem den senaste tiden. För dessa situationer finns det på nämnda AirHelp en bra guide för t.ex. SAS Strejk och hur påverkar det dig som resenär. Här är det vanligt med inställda flyg och då är det bra att känna till sina rättigheter som konsument.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *