Fördelar med ett medlemskap i facket

Fördelar med att höra till fackförening

Måste man verkligen vara medlem i ett fackförbund som anställd? Självklart är det inget tvång att vara med i facket, men som arbetstagare finns det många goda anledningar till att teckna ett medlemskap. Det gäller även gentlemän som vill främja bra arbetsvillkor för alla anställda. Ett medlemskap i facket ökar fackförbundets inflytande på flera olika sätt.

Att visa en enad vilja

Ett fackligt medlemskap innebär att man visar en gemensam vilja gentemot arbetsgivaren. Det finns en säkerhet i nummer och ju fler som är fackligt organiserade, desto tydligare är det att alla anslutna arbetstagare vill ha trygga anställningsvillkor och bra löner. När bara några få arbetstagare är fackligt organiserade visar den större delen av arbetstagare tydligt att det inte är viktigt med kollektivavtal

Hur kollektivavtalet fungerar

Löner och ersättningar är inte reglerade i lag på den svenska arbetsmarknaden. Det är istället arbetsgivaren som bestämmer vilken lön och ersättning som ska gälla om det inte finns något kollektivavtal på plats. Om du inte är fackmedlem måste du själv förhandla om din lön och dina anställningsvillkor med arbetsgivaren. Det gäller att hitta rätt fackförbund för ditt yrke för att få den ersättning som facket har förhandlat fram. Om en arbetsplats har kollektivavtal gäller avtalet för samtliga arbetsgivare oavsett om man är medlem i facket eller inte. 

Inkomstersättning är viktigt

Många fackförbund erbjuder en inkomstförsäkring som en del av medlemsavgiften, medan andra har det som en extra försäkring som man kan välja till. En inkomstförsäkring ger en kompletterande ersättning utöver A-kassans ersättning vid arbetslöshet.

A-kassan betalar ut 80 procent av lönen vid arbetslöshet, men maximalt ca 20 000 kronor brutto. Ligger ens lön på över ca 25 000 kronor brutto blir det inte 80 procent av lönen som betalas ut av A-kassan. En inkomstförsäkring ser till att resterande del av försäkringen betalas och att den totala summan blir 80 procent av lönen. 

Fackförbundet kan hjälpa dig att lösa tvister

Det kan uppstå flera olika tvister med en arbetsgivare och om du är med i ett fackförbund kan de gå in och lösa tvisten åt dig. Är du inte medlem måste du själv lösa tvisten eller kalla in en utomstående person som till exempel en jurist. Fackförbundet ser även till att arbetsgivaren följer alla regler som exempelvis uppsägningstid, omplaceringar och att avsked eller uppsägningar är giltiga.

Nackdelar med att ansluta sig till facket

Det finns många fler fördelar än nackdelar med ett medlemskap i en fackförening, men det finns några nackdelar som kan vara värda att nämna. En del arbetstagare föredrar att förhandla om sin egen lön och ersättning, vilket inte går om det finns ett kollektivavtal på plats. Vissa personer tycker även att medlemsavgiften till fackföreningen är dyr.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *