Gör rätt val och bli rik

Under en livstid gör vi ett stort antal kritiska val som avgör ifall vi kommer att lyckas i livet. Ifall ”att lyckas” uttrycks i rent monetära termer, dvs. ifall målet är att bli rik finns det ett stort antal olika faktorer som antingen kommer att öka eller minska dina chanser. I denna artikel har jag listat några av de i mina ögon mest kritiska val som man bör göra ifall man skall lyckas och ifall man vill göra livet enkelt för sig på sin väg mot rikedomen.

man och son 2

Det är ofta svårt att se de långtgående konsekvenserna av ens handlande idag. Detta är oftast även orsaken till att man gör fel val när man ställs i en situation där man måste ta stora beslut. Orsaken till detta är igen att man alltför sällan har en klar plan eller målsättning för sitt liv. Man vet helt enkelt inte vad man vill bli då man blir stor eller saknar målsättningar på det ekonomiska planet. Detta leder till att livet blir en jakt på kortsiktig lycka, vilket oftast inte är en hållbar väg för den som vill nå rikedom under sin livstid.

I sin bok Vem tog mina pengar? har Robert T. Kiyosaki delat in det som han kallar Spelet om pengar i fyra tidsperioder med avseende på den livstid som man har till förfogande för att bli ekonomiskt oberoende enligt följande:

Ålder              Spelperiod

25-35              Första kvartalet

35-45               Andra kvartalet

Halvtid

45-55               Tredje kvartalet

55-65               Fjärde kvartalet

Övertid

Fulltid

Detta är en mycket intressant tankegång kring spelet om pengar. Utan att desto mer gå in på Kiyosakis teorier kring spelet om pengar kan det konstateras att vi under vår livstid i alltför hög utsträckning påverkas av de normer som finns i vårt samhälle. Det finns runt omkring oss en mängd osynliga regler för hur vi skall agera och i vilken ålder vi ”bör” göra olika saker. Detta hindrar oss i många fall från att tänka själva och skapa oss de rätta förutsättningarna för ett rikt liv, både i monetära termer och i vår strävan efter ett meningsfullt liv.

Vi gör alla våra misstag i livet till vilka vi såhär i efterhand inte kan finna några logiska eller rationella förklaringar varför vi agerade på ett visst sätt givet våra alternativ. Jag har nedan listat några av de regler som kan förenkla ditt liv på vägen mot ett rikare liv. Jag säger inte att det är omöjligt att bli rik ifall man bryter mot nedan nämnda regler, men det kan definitivt försvåra livet för dig i dina strävanden och göra kampen om pengar betydligt tuffare än det behöver vara.

1. Starta tidigt. Starta tidigt med att klara dig själv och att förädla ditt business-sinne. Warren Buffett och Richard Branson är två exempel på personer som redan tidigt hade klart för sig vart de ville nå och jobbade sig därefter metodiskt framåt i livet. Warren Buffett fattade tidigt i sitt liv tycke för investeringsteorier och framförallt efter att ha läst boken The intelligent Investor av sin läromästare George Graham började han aktivt söka efter alternativ till att förtjäna pengar som han kunde placera för att utöka sin privategendom. Att detta skedde redan i 10-års åldern gjorde att Buffett hade gott om tid på sig att lära sig de färdigheter som han senare under sitt liv skulle ha stor nytta av som företagsägare. Richard Branson har som det beskrivs i boken Den globale entreprenören även startat tidigt i sin entreprenörsbana. Redan som ung studerande startade han en elevtidning som fick stor spridning. Som 20-åring startade han ett bolag för skivförsäljning per postorder och en skivaffär i London. I boken beskrivs den entusiasm som Branson redan som ung hade för företagsverksamhet. Det fanns redan som barn ett sällsynt driv efter att hitta kreativa sätt att tjäna pengar. När det gäller att starta tidigt har föräldrarna även en viktig roll. De som är uppväxta med att få allt man pekar på kommer knappast att förstå pengarnas riktiga värde. Att lära sig i tidig ålder kreativa sätt för att förtjäna sitt uppehälle kan vara en av de viktigaste färdigheterna som man får för livet.

2. Ha ett mål med studierna och skaffa dig ett nätverk. Möjligheterna under studietiden är obegränsade. Detta är en av de få tidpunkter under livet då man verkligen har tid för att kartlägga sina intressen och verkligen ta reda på vad man vill och hur man skall nå dit man vill. Under denna tid finns det oftast tid för att skaffa sig även alternativ kunskap till ens inriktning. Det viktigaste är att man får det klart för sig vad man vill uppnå i livet, dvs. att man får formulerat en klar målsättning för sitt liv. Problemet är att många unga nuförtiden nöjer sig med att endast halvhjärtat genomföra sina studier och att använda sina studier som ett sätt att förlänga det ansvarslösa ungdomslivet. Istället bör denna tid vara den tid då man verkligen aktivt kartlägger sina intressen och aktivt ser till att bli sin egen ”livscoach”.

3. Ta det sommarjobb eller deltidsjobb som bäst lär dig de färdigheter som behövs i framtiden. Att vara ung innebär ofta att man inte vill tänka för mycket på framtiden. Tålamodet är inte speciellt långt och man gör det som känns bäst här och nu. De flesta kan inte se längre in i framtiden än till nästa veckoslut då man får festa med sina kompisar. Tålamod är en av de enskilt viktigaste egenskaperna som behövs ifall man vill bli framgångsrik. Det gäller inom de flesta branscher. Framgången kommer förr eller senare till den som förmår ta vara på sina små framsteg och envist och metodiskt arbetar sig fram till målet. Detta gäller naturligtvis i alla livets skeden. De flesta av oss vill nå snabba resultat och vi ger ofta upp innan vi egentligen gett våra strävanden en ärlig chans. Även av denna orsak är det så oerhört viktigt att veta vart man strävar i livet.

4. Välj en partner med samma målsättningar i livet. Kärleken är blind brukar man säga och i dessa fall brukar människan sällan tänka speciellt logiskt. Jag säger inte att man skall välja sin partner utifrån karriärmässiga perspektiv, men faktum är att den person som lever närmast in på dig kommer att påverka dina möjligheter att förverkliga dig själv. Att kämpa mot samma mål ger dig dubbel styrka, medan en relation där parterna har helt olika målsättningar däremot berövar varandra krafterna. Man behöver dock inte ha samma intressen. Det viktigaste är att personerna har samma värderingar i livet.

5. Skaffa inte barn för tidigt. Detta är en kontroversiell fråga, särskilt i ett samhälle där barnafödandet kryper allt högre upp i åldrarna. Jag säger inte att vad som är rätt eller fel, utan endast vad som skapar dig de bästa förutsättningarna till att skapa dig en rik framtid rent monetärt. Sedan kan jag hålla med om att ett barn ger en en större rikedom en den rent monetära rikedomen. Ett barn kräver dock din fulla uppmärksamhet, vilket gör att dina egna prioriteringar måste läggas åt sidan för barnets bästa.

6. Köp inte en för dyr bostad för tidigt. Nuförtiden har det blivit allt vanligare att köpa sig sin drömbostad genast. Ofta används argument som att det är bättre att äga sin bostad än att bo på hyra eftersom värdestegringen äter upp lånet och man betalar pengarna ”i sin egen ficka”. Det kan vara sant ifall bostadsköpet anpassats efter din plånbok. I värsta fall kan bostaden dock begränsa din rörelsefrihet ekonomiskt eftersom månadskostnaderna gör att du går miste om andra möjligheter, som t.ex. möjligheten att bygga upp alternativa passiva kassaströmmar. Ifall du inte har möjlighet att hitta lediga pengar givet din månatliga budget gör du bäst i att hitta billigare boende.

7. Var proaktiv och påverka. Ifall man har en livsåskådning som bygger på att vara proaktiv istället för reaktiv kommer du att märka att livet bjuder på mycket fler valmöjligheter. Tyvärr har många den inställningen att ödet styr oss dit det är meningen att vi skall hamna. Ifall man istället utgår ifrån att man själv är herre över sitt liv, kommer man att märka att det faktiskt går att påverka utgången av rätt många saker i livet. Ett exempel är allt gnäll över arbetslöshet i vårt samhälle. Visst är det jobbigt när arbetsplatser försvinner från industrin och den arbetslöshet som detta medför. Men istället för att klaga över hur samhället och arbetsmarknaden fungerar nuförtiden bör man istället se till att gå in för att påverka sin omgivning och söka de möjligheter som finns i vår omvärld. Många jobbcoacher säger att man nuförtiden måste anpassa sig till de förändrade villkoren på arbetsmarknaden. Jag vill påstå att man istället bör vara med och påverka förändringen. Inte genom att kräva sin rätt till arbete, utan genom att göra sina tjänster oumbärliga. Det finns nämligen inte någon som skall behöva anställa utav medlidande, utan en person som tillför ett verkligt tilläggsvärde kommer alltid att vara efterfrågad på arbetsmarknaden. Detta gäller oavsett om det gäller en anställd eller en företagare.

8. Behåll fokus och slösa inte med pengar. De flesta av oss kommer in i perioder då vi låter oss förföras av materiella ting till den grad att vi köper saker som det egentligen inte finns ekonomisk grund för att genomföra. Man bör komma ihåg att detta kan ha långtgående ekonomiska konsekvenser för oss. Det kan ta många år att rätta till köp som gjort av spontanitet. Att hela tiden behålla fokus på målsättningen kan förhindra en från att göra mindre genomtänkta köp. Jag är inte en vän av pensionsfonder och olika sätt att skjuta på sin konsumtion till äldre dar, eftersom jag anser att man bör leva i nuet och njuta så länge man är som friskast. Dock bör man alltid ha i åtanke sitt nettovärde rent ekonomiskt. Man bör alltid sträva till att över tiden öka sitt nettovärde som genereras genom arbetet. Att samtidigt som du pensionssparar med en förväntad ränta på 5 % årligen samtidigt köpa saker på kredit med en årlig ränta på 10 % är exempel på ogenomtänkt ekonomiplanering som minskar ditt nettovärde över tiden.

 

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *