Guide till finansiellt välstånd

hur jag blir rik

I denna artikel har vi i fem punkter samlat våra tankar kring det som vi anser var det viktigaste för att skapa förutsättningar till att bli förmögen under en livstid. Förmögenhet är naturligtvis ett relativt begrepp, med lika många tolkningar som det finns människor i denna värld.

Enligt vår enkla definition av att vara rik/förmögen är det att man har en sådan passiv inkomst från sina placeringar och investeringar att man klarar sina dagliga utgifter givet sin livsstil. Utifrån denna definition tror vi att alla har förutsättningar att klara det ifall man konsekvent följer nedan nämnda principer i sitt förhållande till pengar.

Som vi ser det är några av de största hindren som vi har i vår strävan till finansiellt oberoende i dagens samhälle att vi har en brist på ekonomisk kunskap när det gäller privatekonomi. Det andra problemet, som kanske är en konsekvens av det första problemet, är att vi nuförtiden har en brist på tålamod då det gäller privatekonomiska beslut i vår vardag. Nuförtiden är vi vana att få allt som vi vill ha genast, ofta med hjälp av dyra krediter. Om vi ser tillbaka endast några årtionden ser vi stora förändringar i människors köpbeteenden i jämförelse med hur man levde då.

Vår uppfattning är att man tidigare sparade ihop till de saker som man ville ha och därefter köpte dessa med riktiga pengar. Nu är det mer en regel än undantag att alla större inköp görs med kredit. Man köper alltså innan ens ekonomi i realiteten tillåter inköpen. Detta är nuförtiden så normalt så att ingen ens tänker på det.

Ifall man tänker på det är detta egentligen en rätt destruktiv inställning till pengar ifall man på allvar funderar på att bli ekonomiskt oberoende. Det enda som man borde ta lån till är sådant som på lång sikt kan generera pengar i form av värdeökning eller kassaflöde som t.ex. bostad och satsningar i ett eget företag.

Hur man blir rik under en livstid

Utan att desto mer gå in på våra mänskliga brister går vi nu in på de fem punkter som vi anser vara de mest viktiga för att kunna skapa sig en bra ekonomisk framtid.

1. Lär dig att älska pengar

Till skillnad från det mesta i livet är ditt förhållande till pengar ett livslångt förhållande. Under din livstid kommer människor att komma och gå. Nära personer som du älskar kommer att försvinna ur ditt liv om du vill det eller inte. Kärleken till andra människor kommer i vissa fall att försvinna med tiden. En sak som du dock aldrig kommer ifrån är pengar. Pengarna kommer alltid att vara en del av ditt liv oavsett om du vill det eller inte.

Som med människor är det bästa tips som någon kan ge dig gällande pengar, att lära dig älska dem och bry sig om dem. Ifall du inte bryr dig om människor kommer de att bli en allt mindre del av ditt liv, tills de en dag försvinner för alltid. Det samma gäller med pengar. Ifall du är respektlös mot pengar och inte ser till att ge dem en grogrund att växa till sig på så kommer de alltid att vara en bristvara i ditt liv.

Alla människor har penningproblem, antingen problemet med för mycket pengar att sköta om, eller för lite pengar. Men genom att ta hand om pengarna och lära sig att älska dem kommer sannolikheten för det första problemet med för mycket pengar att öka avsevärt.

2. Erkänn att pengar är viktigt

Vi hör ofta människor säga att pengar inte är viktiga, det är mycket viktigare att vara frisk och lycklig. I våra ögon är detta endast en dålig ursäkt av människor som saknar de grundläggande kunskaperna i penninghantering och ett sätt att rättfärdiga sin brist på pengar. Det ena utesluter inte det andra och vi vet alla att brist på pengar är en av de största källorna till gräl i förhållande och till hälsorelaterade problem. Alla som har haft problem i sin ekonomi vet att den stress som detta skapar inte är någon uppbyggande eller positiv stress.

Att ha en väl organiserad privatekonomi är väldigt viktigt och det kommer att bli allt viktigare i framtiden. Det är inte alls säkert att det västerländska samhället kommer att se likadant ut över de kommande årtiondena. Vi har en åldrande befolkning och en annan maktstruktur som pekar åt öst. Vi har redan sett att vissa sektorer som tidigare varit under den offentliga sektorns beskydd nu blivit privatiserade. Allt detta kommer att kräva att individen har mer pengar att röra sig med ifall man skall kunna upprätthålla samma levnadsstandard under dessa ändrade förhållandena eftersom bland annat sjukvården kommer att bli allt dyrare.

Även när det gäller pensionerna så kommer vi bli tvungna att vänja oss vid att samhället inte kommer att ha råd att ta hand om oss när det blir vår tur. Med en offentlig sektor som redan i dagsläget har det svårt ekonomiskt har den pensionsboom som vi nu står inför medfört att vi det är alltför liten andel produktiv arbetskraft tillgänglig för att förse den offentliga sektorn med medel för att finansiera t.ex. pensionerna. Också av den orsaken behöver de flesta av oss lära oss hur man klarar sig på egen hand i framtiden och att man har de kunskaper i ekonomihantering som gör att man har en plan för de flesta livssituationer.

3. Ta kontroll över ditt liv

Nästan dagligen nuförtiden läser vi om människor som känner sig orättvist behandlande och kränkta. Det har blivit en del av den vardagliga journalistiken att ta fram människor som på något sätt blivit fel behandlade av något som är större och mäktigare än dem själva.

Under den ekonomiska kris som vi nyligen genomlevt, och som förhoppningsvis snart är över, läste vi ofta om människor som beskyllde bankerna för sina problem i ekonomin. Varför beviljade bankerna mig lån då de visste vilka problem jag skulle få med att betala det tillbaka? Ok, detta kanske inte är aktuellt just för svenska hushåll, med tanke på bankernas slappa inställning till amorteringar.

Vi har också sett människor anklaga McDonald’s för att de gör dem feta. Allt detta har blivit en normal del av vårt samhälle, att hitta syndabockar för den lilla människans svagheter och dåliga omdöme. När fler och fler artiklar om kränkta människor publiceras verkar det dessutom som den yngre generationen anammat synsättet och nu aktivt söker efter orsaker för att förklara sina misslyckanden. Det finns alltid någon annan att beskylla för sina misslyckanden så länge som man inte själv ser sin del av ansvaret.

Att ta ansvar för sitt liv är enligt oss det absolut viktigaste och grunden till allt ifall man skall har förutsättningar för att skapa sig en framtid som ekonomiskt oberoende. Man måste ta ansvar för sina beslut i livet och alltid utgå ifrån att det är en själv som är herre över sitt liv. Ifall man beskyller andra för sina misslyckanden, betyder det samtidigt att man givit andra makten att bestämma över sitt liv. Ifall man inte gör något för att påverka sitt liv och ta makt över sitt liv kommer någon annan att göra det. Detta minskar betydligt chanserna att själv kunna utforma sitt liv enligt sina intressen.

4. Lägg upp mål och planera ditt liv

För att kunna skapa sig goda förutsättningar att leva ett liv enligt sin fulla potential är vi övertygade om att man måste lägga upp målsättningar i sitt liv. Utan att veta vart man är på väg och vad man kämpar för kommer det att vara så mycket svårare nå sina mål. Även om det är fullt möjligt att man kan nå långt även utan desto mer planering av sitt liv, har det visat sig att de människor som vet vad de vill med sitt liv kommer att ha mycket enklare att komma tillbaka och styra upp sitt liv ifall man möter tillfälliga motgångar. Alla möter någon gång i livet på motgångar och med en bra planering finns det större chanser att man även är medveten om dessa på förhand och håller sig fokuserad på slutmålet.

Detta har också mycket med psykologi att göra. En person som vet vad den vill ha kommer att suga i sig mycket av den information som berör just det ämne som man är intresserad av. Vi lever i ett samhälle av informationsöverflöde. Det är inte brist på information utan överflöd av information som är problemet nuförtiden. Därför är det så mycket enklare att sortera bland denna ifall man både medvetet och på ett mer omedvetet plan lär sig sortera bland informationen.

Vi vet ju alla hur det fungerar med något som man blir intresserad av. Innan var allt som berörde ett visst ämne helt ointressant och man varken hörde eller uppmärksammade information om ett visst ämne. Ta ett bostadsköp som exempel. För de flesta är räntenivån helt ointressant och något som man enbart anser beröra folk med för mycket pengar på banken. Men genast när man har ett bostadslån blir räntan en naturlig del av ens vardag och det blir intressant att följa med dess utveckling eftersom detta kan kopplas ihop med ens egen plånbok.

Det bästa man kan göra med sitt liv är alltså att planera det med omsorg. Sätt dig ner och skriv upp vilket liv du önskar leva 10 år från nu. Ta gärna din fantasi till hjälp och hänge dig till dina drömmar. Hur bor du? Hur ser din finansiella situation ut? Var jobbar du? Hur ser ditt privatliv ut, har du familj?

Var inte kritisk mot dig själv och tänk inte för realistiskt i detta skede. Det är så lätt att tappa hoppet om man börjar höra på alla kritiska röster inom sig. En annan viktig sak är att hålla sina drömmar för sig själv. Då är det också enklare att inte drabbas av eventuella nedlåtande och negativa kommentarer som i så fall kan färga dina drömmar. Låt istället drömmarna vara en källa för inspiration i ditt liv, ett sätt att få saker gjorda i din vardag.

Börja sedan ta fram strategier för hur du skall nå dina mål. Även om målsättningar är grunden till allt så är det endast drömmar ifall man inte gör något i sin vardag för att nå dessa. Det måste finnas en klar strategi över hur du skall nå de uppsatta målen. Vad behöver man förbättra? Vilka steg skall tas som näst för att komma närmare målet? En del i strategiarbetet är att tänka över sina styrkor och svagheter och i vilka steg dessa skall utvecklas. Behöver du t.ex. gå på en kurs för att få den kompetens som du behöver?

För att summera allt detta; livet är för viktigt för att lämnas åt slumpen. Ingen annan kommer att ta hand om dig och dina drömmar om du inte själv gör det. Ingen annan vet heller lika bra som du vad du egentligen är intresserad av. Skriv ner vad du vill nå i alla delar av ditt liv och du kommer att ha mycket enklare att minnas det och implementera det strategiskt i ditt liv.

5. Bli en problemlösare

Ingen gillar väl egentligen problem. Varje dag är vi omringade med problem av olika svårighetsgrad och ofta finns det problem som inte för något egentligt gott med sig som t.ex. hälsorelaterade problem. Trots detta är det min uppfattning att vi oftast har fel inställning till problem. För att bli framgångsrik behöver man lära sig att förvänta sig problem och bli bättre på att lösa dessa.

Till detta hör en viktig karakteristika som vi märkt att de flesta framgångsrika människor anammar. De är proaktiva i sitt förhållningssätt till problem och förbereder sig så bra som möjligt istället för att endast reagera på problemen. Man måste lära sig att bli en problemlösare och lära sig att älska utmaningar för att på allvar få ut sin potential oavsett yrke. Ett av mina motton i livet och något som jag försöker leva efter varje dag i mitt liv går enligt följande:

Framgångsrika personer söker lösningar på stora problem, medan medelmåttiga personer söker efter enkla problem med enkla lösningar. När den medelmåttiga stöter på problem saknar hen energin att på allvar få saker gjorda och söker efter ett enkelt sätt att ta sig ur situationen. Framgångsrika personer älskar sin förmåga att lösa problem och söker hela tiden aktivt efter mer krävande utmaningar.

Detta är enligt oss en av de största skillnaderna mellan framgångsrika och mindre framgångsrika människor, eller medelmåttor som vissa skulle säga. Framgångsrika människor är beredda att göra det lilla extra som krävs för att lyckas.

Framgångsrika människor lägger sig grundligt in i situationer och reder omsorgsfullt ut olika scenarier och kommer sedan fram med en genomtänkt lösning. Framgångsrika människor är envisa och uthålliga.

Skriv följande text och lägg den bredvid din säng: Jag älskar utmaningar och oavsett problem så kommer jag hitta en lösning. Jag är en utmärkt problemlösare och idag skall jag utveckla min förmåga att lösa problem i mitt arbete. Läs texten varje dag innan du går till arbetet eller innan du börjar dina dagliga rutiner.

Är du intresserad av att läsa om vem som är världens rikaste personer genom tiderna, gå då in på topp10 där du hittar detta och mycket mer!

Join the Conversation

1 Comment

Leave a comment
Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *