Hur bli rik?

Rikedom och konsten att bli rik har fascinerat mänskligheten så länge denna funnits. I en av mina tidigaste artiklar har jag sammanfattat denna konstform i fem punkter på det som jag anser att är det viktigaste ifall man skall kunna skapa sig en förmögenhet under sin livstid.

Eftersom det börjar vara en tid sedan den första artikeln i ämnet har det blivit dags att repetera och uppdatera vissa av punkterna. Repetition är som bekant kunskapens moder och kunskap är även något som ständigt behöver uppdateras för att hållas aktuell.

Min erfarenhet från mitt jobb är att rikedom i rent monetära termer är en konst som är långt mer beroende på ens inställning till pengar och livet i allmänhet än man kunde tro. Även om rätt inställning är början till allt behöver denna kunskap även överföras i rent praktisk handling för att det skall finnas förutsättningar till att skapa sig en rik framtid. För detta ändamål har jag även lagt till de rent praktiska tips för privatekonomin som jag även skrivit om tidigare till de mer mentala tipsen.

1. Lär dig att älska pengar

Till skillnad från det mesta i livet är ditt förhållande till pengar ett livslångt förhållande. Under din livstid kommer människor att komma och gå. Nära personer som du älskar kommer att försvinna ur ditt liv om du vill det eller inte. Kärleken till andra människor kommer i vissa fall att försvinna med tiden. En sak som du dock aldrig kommer ifrån är pengar. Pengarna kommer alltid att vara en del av ditt liv oavsett om du vill det eller inte.

Som med människor är det bästa tips som någon kan ge dig gällande pengar att lära sig älska dem och bry sig om dem. Ifall du inte bryr dig om människor kommer de att bli en allt mindre del av ditt liv, tills de en dag försvinner för alltid. Det samma gäller med pengar. Ifall du är respektlös mot pengar och inte ser till att ge dem en grogrund att växa till sig på så kommer de alltid att vara en bristvara i ditt liv.

Alla människor har penningproblem, antingen problemet med för mycket pengar att sköta om, eller för lite pengar. Men genom att ta hand om pengarna och lära sig att älska penningproblemen kommer sannolikheten för det första problemet att öka avsevärt.

2. Erkänn att pengar är viktigt

Vi hör ofta människor säga att pengar inte är viktiga, det är mycket viktigare att vara frisk och lycklig. I mina ögon är detta endast en dålig ursäkt av människor som saknar de grundläggande kunskaperna i penninghantering och ett sätt att rättfärdiga sin brist på pengar. Det ena utesluter inte det andra och vi vet alla att brist på pengar är en av de största källorna till gräl i förhållande och till hälsorelaterade problem. Alla som har haft problem i sin ekonomi vet att den stress som detta skapar inte är någon uppbyggande eller positiv stress.

Att ha en väl organiserad privatekonomi är väldigt viktigt och det kommer att bli allt viktigare i framtiden. Det är inte alls säkert att vi i det västerländska samhället kommer att se likadant ut över de kommande årtiondena. Vi har en åldrande befolkning och en annan maktstruktur som pekar åt öst. Vi har redan sett att vissa sektorer som tidigare varit under den offentliga sektorns beskydd nu blivit privatiserade. Allt detta kommer att kräva att individen har mer pengar att röra sig med ifall man skall kunna upprätthålla samma levnadsstandard under de ändrade förhållandena eftersom sjukvården kommer att bli allt dyrare.

Även när det gäller pensioner så har vi blivit tvunga att vänja oss vid att samhället inte kommer att ha råd att ta hand om oss när det blir vår tur. Med en offentlig sektor som redan i dagsläget har svårt med ekonomin har den pensionsboom som vi nu genomgår medfört att vi det är alltför liten andel produktiv arbetskraft tillgänglig för att förse den offentliga sektorn med medel för att finansiera t.ex. pensionerna. Också av den orsaken behöver de flesta av oss lära oss hur man klarar sig på egen hand i framtiden och att man har de kunskaper i ekonomihantering som gör att man har en plan för de flesta livssituationer.

3. Ta kontroll över ditt liv

Nästan dagligen nuförtiden läser man i svenska tidningar och ser i nyheter på tv:n om människor som känner sig orättvist behandlande och känner sig kränkta. Det har blivit en del av den vardagliga journalistiken att ta fram människor som på något sätt blivit fel behandlade av något som är större och mäktigare än dem själva. Under den ekonomiska kris som vi just genomlevt, och som vi förhoppningsvis kommit över, läste vi ofta om människor som beskyllde bankerna för sina problem i ekonomin. Varför beviljade bankerna mig lån då de visste vilka problem jag skulle få med att betala tillbaka det?

Vi har också sett människor anklaga McDonald’s för att de gör dem feta. Allt detta har blivit en normal del av vårt samhälle, att hitta syndabockar för den lilla människans svagheter och dåliga omdöme. När fler och fler artiklar om kränkta människor publiceras, verkar det dessutom som den yngre generationen anammat synsättet och nu aktivt söker efter orsaker bland andra för att förklara sina misslyckanden. Det finns alltid någon annan att beskylla för mina misslyckanden, eftersom jag är perfekt och värd att behandlas med respekt.

Att ta ansvar för sitt liv är enligt mig det absolut viktigaste och grunden till allt ifall man skall har förutsättningar för att skapa sig en framtid som ekonomiskt oberoende. Man måste ta ansvar för sina beslut i livet och alltid utgå ifrån att det är du som är herre över ditt liv. Ifall du beskyller andra för dina misslyckanden, betyder det samtidigt att du givit andra makten att bestämma över ditt liv. Ifall inte du gör något för att påverka ditt liv och ta makt över ditt liv, kommer någon annan att göra det. Detta minskar betydligt dina chanser att själv kunna utforma ditt liv enligt dina intressen.

4. Lägg upp mål och planera ditt liv

För att kunna skapa sig goda förutsättningar att leva ett liv enligt sin fulla potential är jag övertygad om att man måste lägga upp målsättningar i sitt liv. Utan att veta vart man är på väg och vad man kämpar för kommer det att vara så mycket svårare nå sina mål. Även om det är fullt möjligt att man kan nå långt även utan desto mer planering av sitt liv, har det visat sig att de människor som vet vad de vill ha kommer att ha mycket enklare att komma tillbaka och styra upp sitt liv ifall man möter tillfälliga motgångar. Alla möter någon gång i livet på motgångar och med en bra planering finns det större chanser att man även är medveten om dessa på förhand och håller sig fokuserad på slutmålet.

Detta har också mycket att göra med psykologi. En människa som vet vad den vill ha kommer också att suga i sig så mycket som mycket av den information som berör det ämne som man är intresserad av. Vi lever i ett samhälle av informationsöverflöde. Det är inte brist på information utan överflöd av information som är problemet nuförtiden. Därför är det så mycket enklare att sortera bland denna ifall man både medvetet och på ett mer omedvetet plan lär sig sortera bland informationen.

Vi vet ju alla hur det fungerar med något som man blir intresserad av. Förut var allt som berörde det ämnet helt ointressant och man varken hörde eller läste information om ämnet. Ta ett bostadsköp som exempel. För de flesta är räntenivån helt ointressant och något som man anser bara beröra folk med för mycket pengar på banken. Men genast när man har ett bostadslån blir räntan en naturlig del av ens vardag och det blir intressant att följa med dess utveckling, eftersom detta kan kopplas ihop med ens egen plånbok.

Det bästa du kan göra med det liv är alltså att planera det med omsorg. Sätt dig ner och skriv upp vilket liv du önskar leva 10 år från nu. Ta gärna din fantasi till hjälp och hänge dig till dina drömmar. Hur bor du? Hur ser din finansiella situation ut? Var jobbar du? Hur ser ditt privatliv ut, har du familj? Var inte kritisk mot dig själv och tänk inte för realistiskt i detta skede. Det är så lätt att tappa hoppet om man börjar höra på alla kritiska röster inom sig. En annan viktig sak är att hålla sina drömmar för sig själv. Då är det också enklare att inte drabbas av eventuella nedlåtande och negativa kommentarer som isåfall kan färga dina drömmar. Låt istället drömmarna vara en källa för inspiration i ditt liv, ett sätt att få saker gjorda i din vardag.

Börja sedan ta fram strategier för hur du skall nå dina mål. Även om målsättningar är grunden till allt så är det endast drömmar ifall man inte gör något i sin vardag för att nå dessa. Det måste finnas en klar strategi över hur du skall nå de uppsatta målen. Vad behöver man förbättra? Vilka steg skall tas som näst för att komma närmare målet? En del i strategiarbetet är att tänka över sina styrkor och svagheter och i vilka steg dessa skall utvecklas. Behöver du t.ex. gå på en kurs för att få den kompetens som du behöver?

För att summera allt detta; livet är för viktigt för att lämnas åt slumpen. Ingen annan kommer att ta hand om dig och dina drömmar om du inte själv gör det. Ingen annan vet heller lika bra som du vad du egentligen är intresserad av. Skriv ner vad du vill nå i alla delar av ditt liv och du kommer att ha mycket enklare att minnas det och implementera det strategiskt i ditt liv.

5. Bli en problemlösare

Ingen gillar väl egentligen problem. Varje dag är vi omringade med problem av olika svårighetsgrad och ofta finns det problem som inte för något egentligt gott med sig som t.ex. hälsorelaterade problem. Trots det är det min uppfattning att vi oftast har fel inställning till problem. För att bli framgångsrik behöver man lära sig att förvänta sig problem och bli bättre på att lösa dessa.

Till detta hör en viktig karakteristika som jag märkt att de flesta framgångsrika människor anammar. De är proaktiva i sitt förhållningssätt till problem och förväntar sig och förbereder sig på problem istället för att endast reagera på problem. Man måste lära sig att bli en problemlösare och lära sig att älska utmaningar för att på allvar få ut sin potential oavsett yrke. Ett av mina motton i livet och något som jag försöker leva efter varje dag i mitt liv går enligt följande:

Framgångsrika människor söker lösningar på stora problem, medan medelmåttiga människor söker efter enkla problem med enkla lösningar.

När den medelmåttiga stöter på problem saknar han/hon energin att på allvar få saker gjorda och söker efter ett enkelt sätt att ta sig ur situationen. Framgångsrika människor älskar sin förmåga att lösa problem och söker hela tiden aktivt efter mer krävande problem att lösa.

Detta är enligt mig en av de största skillnaderna mellan framgångsrika och icke-framgångsrika människor, eller medelmåttor som vissa skulle säga. Framgångsrika människor är beredda att göra det lilla extra som krävs för att lyckas. Framgångsrika människor lägger sig grundligt in i situationer och reder omsorgsfullt ut olika scenarier och kommer sedan fram med en genomtänkt lösning. Framgångsrika människor är envisa och uthålliga. Skriv följande text och lägg den bredvid din säng: Jag älskar utmaningar och oavsett problem så kommer jag hitta en lösning. Jag är en utmärkt problemlösare och idag skall jag utveckla min förmåga att lösa problem i mitt arbete. Läs texten varje dag innan du går till arbetet eller innan du börjar dina dagliga rutiner.

Foto: Dave Dugdale

Oavsett hur laddad du är mentalt så behövs även en dos av realism gällande din framtida relation till pengar. Allt utgår från din privatekonomi. Ifall man inte har ett bra ekonomiskt sinne privatekonomiskt kommer man aldrig att bli rik oavsett hur mycket cash man drar in. Följande punkter är avsedda som praktiska tips om hur man får kontroll på sin privatekonomi och får ett hälsosammare förhållningssätt till sin ekonomi.

1. Gör upp en plan för hur du skall lösa dina ekonomiska problem och håll dig till planen

Oavsett om din privatekonomiska situation är god eller dålig behövs alltid en plan för din privatekonomi, liksom inom övriga delar av ditt liv. Problem med ekonomin har man alltid oavsett om det finns för mycket eller för lite av pengarna. Prioritet nummer 1 bör sedan vara att hålla dig till din plan oavsett vad som händer i livet. Genom att ha en klar plan för hur din ekonomiska situation skall se ut inom en viss tid undviker du också spontanköp som på kort eller lång sikt riskerar att ruinera hela din ekonomi. Att ha en klar plan för din penninghantering tränar även upp din disciplin gällande hantering av pengar och det är kunskaper som behövs i framtiden oavsett om du är rik eller fattig.

2. Betala dig själv 10-15 % av din lön genast vid lönedagen

Detta bör göras t.o.m innan du betalar dina räkningar. Minst 3 månadslöner bör finnas på ett skilt sparkonto för plötsliga händelser. Dessa pengar får aldrig röras, inte ens för att betala bort skuld från ditt kreditkort. Du bör alltid prioritera att betala dig själv innan du betalar andra eftersom detta tränar upp din disciplin vid hantering av pengar mer än någonting annat. Dessutom har det bevisats att människor blir mer motiverade till att spara ifall de ser resultat i sin egen ekonomi istället för endast pengar som läcker.

3. Var disciplinerad vid hantering av pengar

Vad som du än lägger upp som din målsättning gällande penninghantering så har du inte råd att vara inkonsekvent i ditt handlande. Det är ett väl känt faktum att människor har blivit allt svagare för frestelser i sin omgivning. Som det konstaterats tidigare är det alltför enkelt nuförtiden att använda kreditkort ifall man inte orkar vänta på att spara ihop till större inköp som t.ex. en tavel-tv. Människor lägger i allmänhet alltför stort hopp till sina framtida möjligheter till att tjäna mer pengar än i nuläget, speciellt när man står framför butikskassan. Ett bra självförtroende är i allmänhet nyttigt, men man skall inte blanda ihop det med önskan efter att äga ett materiellt ting. Detta beteende med att belöna sig själv på förhand är ett tecken på direkt dåligt privatekonomiskt sinne.

4. Stoppa läckorna i din ekonomi.

Människor som har allvarliga ekonomiska problem sitter oftast och väntar på att problemen skall försvinna av sig själva, istället för att själva ta tag i sina problem och förändra sina dåliga vanor. Detta är ofta också fallet för de flesta av oss så kallade ”normala människor”. Om man tar sig en titt på de utgifter som man haft under de senaste veckorna. Hur mycket av detta har varit sådana utgifter som kan klassas som onödiga? Om man summerar dessa små ”onödiga” utgifterna på årsnivå så kan man komma upp till väsentliga summor. Naturligtvis behövs det lite guldkant på tillvaron ibland, men ifall man riktigt noggrannt kollar igenom vad man köper så kommer man att märka att det finns en hel del att vinna på att ändra på sitt köpbeteende gällande vissa saker.

5. Bry dig inte om vad andra tycker

Det här är enligt mig en av de största orsakerna till att människor blir skuldsatta i onödan. I vårt samhälle är vi förväntade att följa vissa spår för att vi skall klassas som normala. Du skall köpa ditt eget hem vid en viss ålder, du ska äga åtminstone en bil och resa utomlands åtminstone en gång i året. Oftast handlar detta endast om vad vi tror att är normalt. Allt detta leder till att vi köper saker som vi egentligen inte behöver. En av de viktigaste sakerna för att bli ekonomiskt oberoende på riktigt och för att kunna ta kontroll över sina egna finanser är att slippa ifrån dessa ”samhällsnormer” och kunna ta sig en kritisk granskning på vad som man behöver och inte för att leva det liv som man trivs med själv. Dessutom underlättar det avsevärt dina strävanden till att bli ekonomiskt oberoende ifall du inte har en massa onödiga skulder när du börjar din klättring uppåt.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *