Hur du är en riktig gentleman i moderna tider – Ta upp kampen mot rasism!

ta upp kampen mot rasism

Vi har tidigare konstaterat att en gentleman inte diskuterar politik eller religion om det inte är absolut nödvändigt. Det finns dock frågor som du aldrig någonsin bör undvika att uttrycka din ståndpunkt i. En av dessa ämnen är Black Lives Matter, som blivit en av de viktigaste frågorna under de senaste veckorna.

Det är med stor oro vi följer utvecklingen i USA, där det ännu idag verkar finnas människor som uttrycker rasistiska åsikter. Att alla människor har samma värde oavsett hudfärg, religion eller etnicitet borde vara en självklarhet år 2020. Vi har dock kunnat se att detta inte är fallet utifrån flera uppmärksammade händelser den senaste tiden.

Att så är fallet är verkligen chockerande med tanke på all historisk undervisning vi alla rimligen borde ha fått ta del av. Till skillnad från vad vissa verkar tro är detta inte en fråga om åsikter. Det är heller inget som kan upprepas för många gånger. Allt ställningstagande mot rasism är av värde och bör tas på största möjliga allvar.

Vem är egentligen en gentleman?

Ofta berör diskussionen om vad som menas med att vara en gentleman mest saker som beteendet gentemot kvinnor, samt regler kring vett och etikett.

Som vi kunnat konstatera i flera sammanhang handlar det ändå i slutändan om beteendet gentemot dina medmänniskor. Är du en bra människa som visar respekt gentemot andra människor oavsett om de inte har samma livssyn som dig?

Är världen på väg i fel riktning?

Vi har i många sammanhang förfasat oss över den retorik som en av världens mäktigaste män använder sig av. Hur skulle världen se ut om allt handlar om att vinna och all medmänsklighet i världen försvann?

Tänk på dina egna barn om du har några. Vill du lämna dem i en värld där det är en dygd att håna andra för egen vinning? Vill du att all vetenskap som vi kämpat hårt för få fram blir åsidosatt endast för att du skall ha rätt till din egna åsikt?

Den som alltid tänker på sig själv och utnyttjar andra för egna ändamål kommer aldrig någonsin att bli lycklig. Det kommer alltid att vara en ständig kamp för att försöka bevisa sitt värde i tillvaron.

Det är så uppenbart när du ser hur en man som Donald Trump uttrycker sig i olika situationer. Allt handlar om att ge tillbaka och den självgodhet som han ständigt uttrycker är i ett extremt motsatsförhållande till vad som menas med att vara en gentleman.

Var en gentleman – ta ställning mot rasism!

Även i frågor gällande rasism har vi sett en häpnadsväckande nonchalans hos nämnda man. Det påverkar också väljarbasen, som redan innan uppvisat ett beteende som inte hör hemma i ett civiliserat samhälle.

Därför är det så viktigt att alla klart och tydligt uttrycker sitt motstånd mot allt detta så att dessa åsikter sprids i större utsträckning över världen. Vi får aldrig upprepa de misstag som vi gjort tidigare i historien och låta hat och misstro vara det som styr våra liv.

Därför måste vi alla klart och tydligt ta ställning mot alla åsikter som syftar till att på något sätt nedvärdera ställningstaganden mot rasism. Acceptera aldrig detta i något sammanhang!

Framtidens utmaningar

Som om det inte tidigare varit tillräckligt utmanande med alla klasskillnader runtom i världen, så kan även coronaepidemin bidra till ytterligare utslagning i utsatta grupper. Som vi kunnat se genom historien kan detta lätt leda till extrema åsikter.

Det är i dessa sammanhang hatretoriken får sina rötter. Därför är det så oerhört viktigt att vi alla högljutt tar ställning mot allt detta här och nu. Det handlar både om vår egen framtid och framförallt framtida generationers möjligheter till att leva och verka på jorden. Något som många verkar glömma när de sprider sina åsikter på sociala medier.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.