Hur dyr bostad har du råd med?

I en tid när räntorna är på väg upp och marginalerna blir allt mindre i ekonomin har det blivit allt viktigare att man är medveten om sina egna begränsningar när det gäller betalningsförmågan. Det finns indikatorer som visar att många svenskar tagit sig vatten över huvudet när räntan nu hållit sig en längre tid under en nivå som är normal. Detta kan leda till att de får stora problem med sin ekonomi nu när räntorna normaliseras.

Det finns många olika beräkningar, beroende på bank, på hur stor del av de totala kostnaderna per månad av hushållsinkomsterna utgifterna får vara för boendet. I normalfall beräknas detta utifrån ett normalt ränteläge på 5-6% och på hushållet nettoinkomster.

På de flesta bankers hemsidor finns kalkylatorer för att beräkna vilka rater man kommer att ha per månad i räntor och amorteringar utifrån ett visst ränteläge. Således finns det goda förutsättningar för varenda en för att kunna göra ett bra förberedande arbete vid att bestämma hur dyr bostad som man har råd med. Problemet för många är dock att de är alltför positiva vid uppskattningen av sin framtida betalningsförmåga. Framförallt när man ser sin drömbostad försvinner allt som heter realism bort från beräkningarna.

Följande kalkylator från Dollartimes.com kan användas för att bestämma hur dyr bostad som man har råd med. I denna anger man bruttolönen per år (innan skatter), hur mycket man kan betala genast (down payment), ränta (normalnivå ca. 5%), hur snabbt man betalar av lånet och hur stor andel av bruttoinkomsterna per år som man betalar på boendet (28 % är standarden på den amerikanska marknaden). Som resultat får du hur dyr bostad du har råd med och de månatliga raterna som man betalar utgående från antagandet att man betalar i jämna rater.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *