Hur man lånade förr – hur man lånar nu

ansök om lån

I och med den tekniska utvecklingen, med internet och alla sociala medier har världen förändrats i snabb takt under de senaste 10-20 åren. Vi har fått en allt mer global värld där informationsutbyte sker i realtid. Detta har fått stora konsekvenser inom många branscher – inte minst i bankbranschen där de stora aktörerna fått dominera en längre tid.

I gårdagens inlägg där vi skrev om Svenska miljonärer från förra sekelskiftet nämndes André Oscar Wallenberg och hans revolutionerande nya idé som han kom fram med när han grundande Stockholms Enskilda Bank år 1856.

Denna gick i huvudsak ut på att bankens kapital kom från inlåning från allmänheten och inte genom privat sedelutgivning som varit kutymen innan dess. Här gavs nu spararen möjlighet att få ränta på sitt inlåningskapital om man lät pengarna stå bundna en längre tid.

Efter detta hände inte mycket inom bankbranschen och lånemarknaden under de närmaste 150 åren. Det var den traditionella banken man vände sig i penningärenden och i det fanns inte många alternativ för den som ville ha lån för investeringar eller konsumtion.

Det gjorde också att kunden hade rätt begränsade möjligheter att påverka sin situation både i vardagliga situationer och vid större inköp. Flexibilitet är knappast något som de större aktörerna inom banksektorn gjort sig kända för.

Hur det ser ut på lånemarknaden just nu

Under de senaste åren har dock detta kommit att ändra snabbt. Nuförtiden är det inte alls en självklarhet att det är till den traditionella banken man vänder sig i penningärenden, som t.ex. om man vill långa pengar.

Numera finns många alternativ för de som är intresserade av att ansöka om lån eller sänka räntan på befintliga lån. Här kan nämnas Moank som startade sin verksamhet så sent som år 2015 och som har sitt huvudkontor i Stockholm.

Med det så kallade Moank Lånet kan man låna pengar till det man behöver eller sänka sina månadskostnader på befintliga lån. Skillnaden med detta lån jämfört med andra samlingslån är att de gör jobbet åt en. Man ansöker snabbt och enkelt via deras hemsidan och därefter kontaktar de långivare och löser skulderna åt kunden.

Man kan även välja att ansluta sin arbetsgivare till lånet och därigenom få en av marknadens bästa räntor på lån.

Moank erbjuder också en kontokredit för den som vill säkra sin vardagsekonomi mot oförutsedda utgifter och ojämna inkomster. Här kan kan man ansöka om kreditutrymme mellan 2000 och 50 000 kronor. Man väljer sedan om man utnyttjar krediten eller inte och betalar ränta endast för beloppet man använder.

Något som är intressant att notera hos Moank är att man erbjuder så kallad Credification, eller poäng, om man skött sig gällande skötsel av lånen. Dessa poäng kan sedan användas för att lägre ränta på lån i framtiden.

Företaget Moank står under Finansinspektionens tillsyn och det är en sak som alltid är viktig att kolla upp när man har att göra med aktörer inom denna bransch.

Jämför och kolla upp

Mycket har alltså hänt under de senaste åren i denna bransch och det är intressant att följa med utvecklingen. Speciellt kul är det att makten alltmer förflyttats från de stora aktörerna till mer flexibla lånetjänster som har som sin främsta prioritet att betjäna kunderna snarare än enbart sina aktieägare.

I många fall kan man vinna mycket på att se sig runt bland olika aktörer och konkurrensutsätta. Detta gäller inte endast när man när man skall låna pengar, utan är minst lika viktigt när det gäller befintliga lån.

Som tur finns nu alltså tjänster som har som sin uppgift att hjälpa till i detta arbete, så att man själv kan fokusera på sina egna specialområden istället för att lägga sin fritid på alla kolla runt bland alla de oändligt många alternativ som numera finns på lånemarknaden.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *