Hur man kan få hjälp vid ryggont

hjälp mot ryggbesvär

Ryggbesvär är ett vanligt problem hos många av oss. Faktum är att 4 av 5 personer någon gång i livet har ont i ryggen och att hälften av befolkningen haft ont i ryggen under det senaste året. Idag tipsar jag om en behandlingsmetod som hjälpt mig mycket gällande de ryggbesvär jag haft genom åren och som förbättrat livskvaliteten på många sätt.

Den som haft riktiga ryggbesvär kan vittna om att det påverkar livskvaliteten avsevärt. I värsta fall kan det till och med påverka sömnkvaliteten och göra så att man vaknar varje gång man vänder på sig.

Många upplever också att det kan vara svårt att få hjälp för sina besvär, trots byte av madrass, besök hos massörer och sjukgymnast. En sak som man dock ofta glömmer är att det faktiskt finns en behandlingsmetod som visat sig vara ytterst effektiv vid behandling av ryggbesvär, nämligen kiropraktik.

Kiropraktik är en behandling främst mot ryggbesvär, där behandlingen utförs främst med händerna med syftet att återställa normal funktion i ryggraden.

I dessa sammanhang är det viktigt att man ser till att se till att kiropraktikern ifråga har den rätta behörigheten då detta är en behandlingsmetod som kräver bra kunskap om kroppen och dess funktion.

Här finns bland annat svenska Sockander Chiropractic, som ett utmärkt exempel på kiropraktikerkliniker med bra referenser och lång erfarenhet av kiropraktisk behandlingsmetodik. Företaget startade redan år 1965 och samtliga kiropraktiker hos kliniken har en godkänd internationell femårig universitetsutbildning som är kvalitetssäkrad – med andra ord ett exempel på hur det gärna får se ut hos de kiropraktikerkliniker man besöker.

Den vanligaste tekniken som kiropraktiker använder sig av är HVLA-manipulation, där en ledmanipulation med hög hastighet och låg amplitud leder till ett knakande ljud. Trots att detta för vissa kan verka obehagligt är det en trygg behandlingsform när den utförs av legitimerade kiropraktiker. Inga kotor flyttas och inget går heller sönder under behandlingen, utan det är ett tryckförändringsfenomen som kallas kavitation.

Ryggbesvär är inget som man skall behöva dras med någon längre tid eftersom det påverkar livskvaliteten avsevärt. Därför kan ett besök hos kiropraktikern rekommenderas för den som av någon orsak inte kommit i kontakt med dessa tidigare. Åtminstone för mig personligen har det alltså varit guld värt för att åtgärda mina ryggbesvär.

Kort historia om kiropraktik

Redan de gamla grekerna sägs ha använt sig av kiropraktik på sin tid. Men kiropraktiken som vi känner igen den idag kan dateras till slutet av 1800-talet.

Daniel David Palmer uppfinnare av kiropraktiken.

Det var Daniel David Palmer som utvecklade kiropraktiken på 1890-talet, även om ryggradsmanipulation som behandlingsform kan härledas längre bak i tiden. Den första boken om kiropraktik utgavs år 1906 av Langworthy, Paxton och Smith. Även boken Technic and Practice of Chiropractic från 1915 av Joy M. Loban är ett exempel på en tidig utgåva i ämnet.

Som med så många andra behandlingsmetoder var även kiropraktiken omstridd i början av 1900-talet, men det hindrade den inte från att sprida sig runt om i världen. Från och med 1970-talet har kiropraktiken blivit en accepterad del av sjukvården i många länder, framförallt gällande behandling av ryggbesvär.

Från och med år 1975, när den första interdisciplinära konferensen inom kiropraktiken hölls, har forskningen utvecklats inom området och sedan dess har man strävat efter att göra kiropraktiken till en evidensbaserad behandlingsform bland andra.

Mycket har alltså hänt sedan 1800-talet och idag är kiropraktiken en integrerad del i den svenska hälso- och sjukvården.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *