Lär dig placera som Warren Buffett-del 1

De framgångar som Warren Buffett haft som investerare eller framförallt att han klättrat upp till tätpositionerna bland de rikaste i världen under de senaste åren har väckt intresset för hans investeringsstrategier världen över. Eftersom de investeringsstrategier som han använder sig av till stor del kännetecknas enkla metoder vid aktieanalys som baserar sig på ett företags faktiska verksamhet kunde man säga att han varit en av det viktigaste personerna att återinföra ”det sunda bondförnuftet” vid aktieplaceringar.

Alltför ofta har aktieanalysen och placeringsverksamhet mystifierats vilket lett till att många ”vanliga” människor sett placering i aktier som något som endast personer med tillgång till ”perfekt marknadsinformation” kan hålla på med. Placeringsverksamhet har för många blivit synonymt med ”daytraders” som håller koll på marknadens svängningar i realtid. Detta förklarar också i mycket placeringsfondernas enorma populäritet under det senaste årtiondet. Att lämna över sina pengar till personer som man tror att behärskar detta mycket bättre är ett vanligt sätt att hantera sina placeringar.

Det finns naturligtvis många fördelar med ett sådant tillvägagångssätt. Framförallt kan man handla i små volymer och dessutom få tillgång till en väl diversifierad portfölj med dessa små volymer. Däremot försvinner också mycket av idén med själva placeringsverksamheten när man låter en fondförvaltare handha ens pengar. Trots att de flesta placeringsexperter behärskar alla de svåraste placeringstermerna och anser sig ligga nära marknaden har det visat sig att de flesta haft väldigt svårt att slå indexet med sina fonder. Det har visat sig att oavsett fast det, framförallt i en ekonomisk uppgång, finns många självutnämnda profeter inom området så finns det ytterst få som kan förutse framtiden.

Det kan därför sägas vara en välkommen utveckling att man nuförtiden allt mer kommit att intressera sig för de tankegångar som kännetecknar Warren Buffetts placeringsstrategier. Jag tror att det har lett till att allt fler människor tar ansvar för sina egna placeringar och inte endast bidrar till att öka fondförvaltarnas förmögenheter.

Fördelarna med Warren Buffetts placeringsstrategi

Medan största delen av de professionella placerarna jobbar enligt principen att sälja genast enligt vissa kriterier för när man tror att en aktie nått sin toppnivå har Buffett alltid hållit sig trogen till en investeringsstrategi som baserar sig på långsiktigt ägande av ett företags aktier. Han ser aktieplaceringar som ett faktiskt ägande av ett företag och köper inte aktier i ett företag vars verksamhet han inte förstår sig på.

Detta kan låta självklart, men är det oaktat rätt sällsynt i dagens placeringsvärld. Börsen har blivit som ett spel där man utgående från det som ibland kan tyckas vara oväsentlig information spekulerar i uppgångar och nedgångar i hopp om att göra snabba klipp, utan att desto mer vara insatt i företagets hälsotillstånd. Sådana enkla saker som att ta reda på vad företaget bakom aktien faktiskt erbjuder och att via bokslutet ta reda på i vilket ekonomiskt skick företaget är glöms ofta bort.

Fördelarna med att göra investeringar i enlighet med Warren Buffetts strategier för aktieplacering där man satsar på långsiktigt ägande är många. För det första går inga pengar förlorade i skatteutgifter och avgifter som det gör i en aktieportfölj där innehållet ständigt byts. Ofta glöms denna viktiga detalj bort när man sammanfattar den faktiska avkastningen av ens placeringar. Hur mycket har man faktiskt vunnit  efter att man dragit bort skatter och avgifter?

För det andra ger ett långsiktigt ägande den fördelen att sannolikheten för att man får ta del av ett företags utdelning av dess vinst i form av dividender ökar. En tredje uppenbar fördel som även de flesta placeringsexperter är bra på att påpeka åt potentiella kunder är att man blir mindre känslig för kortsiktiga fluktuationer på marknaden. Även om detta naturligtvis är en eftersträvansvärd placeringsstrategi även för fondsparare kan det ändå tyckas vara lite märkligt att dessa placeringsexperter är så dåliga på att följa denna strategi inom sina egna fonder.

Grunden i Warren Buffetts placeringsstrategi

Dessa var fördelarna, men hur hittar man de värdefulla företagen som är värda att satsas på i praktiken? Vilka är de kriterier som Warren Buffett använder i sin placeringsstrategi för att hitta de företag som han vill satsa på?

Buffett börjar alltid med att söka efter företag som antingen har en unik produkt eller en unik serviceform och/eller som dessutom har låga kostnader i inköp och låga priser. Oftast har dessa företag ett starkt varumärke på marknaden vilket gör att konkurrensfördelen och/eller kunnandet inte är bunden till några enstaka personer i organisationen eller i alla fall inte den upplevda kundnyttan gällande organisationen. Detta eftersom han försöker undvika risken med att det kunnande som är förknippat med en viss person försvinner ur organisationen eller att livsstilen hos en viss person på ett negativt sätt kan förknippas till organisationen. Detta kan vara fallet i organisationer med en karismatisk och medie-kär VD eller i organisationer där kunnandet har kommit att förknippas med grundaren av ett företag. Istället försöker Buffet att satsa på företag som har en stark företagskultur inom organisationen som har visat sig hålla genom årtionden av generationsskiften.

Buffett har fått en del kritik för detta synsätt genom åren eftersom det har ansetts vara ett tråkigt sätt att investera där man ofta går miste om den uppgång som förknippas med företag i innovativa och snabbt växande branscher. Företag inom IT-sektorn är sådana som Buffett inte satsat på i så hög grad med motiveringen att han inte förstår deras verksamhet. Detta har gjort att han gått miste om tillväxten bland företag som t.ex. Microsoft men det har även lett till att han besparats många av de bubblor som alltid har en tendens att blåsas upp i samband med uppgången i en viss bransch.

Detta är alltså det första steget i att placera som Warren Buffett. I ett par artiklar framöver kommer jag närmare att skriva om de olika nyckeltal som är värda att ta i beaktande i bokslutet för att kunna hitta företag med en hållbar konkurrensfördel på marknaden utifrån de strategier som Warren Buffet använder.

Källor:

Warren Buffett and the Interpretation of Financial Statements, Mary Buffett & David Clark

Så här blev Warren Buffett världens rikaste person. Per H. Börjesson

The Snowball. Alice Schroeder

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *