Marknadsföring för entreprenörer

För en entreprenör finns numera många sätt att marknadsföra sig på. Bland dessa finns marknadsföring på nätet och sociala medier och sedan mer traditionella kanaler som TV och tryckt reklam. Med alla framsteg inom teknologin förleds många i tron att marknadsföring i tryckt media numera spelat ut sin roll. Men undersökningar under den senaste tiden har visat att marknadsföring i tryck många gånger kan ge bättre resultat och framgång än annan typ av marknadsföring – speciellt i kombination med så kallad onlineannonsering.

Har ni någonsin tänkt på hur mycket omgivningen ändrat inom marknadsföringen endast under de senaste årtiondena? Det är nästan så att man numera ser på traditionell marknadsföring med trycksaker som lite gammaldags, något som hör till en förgången tid.

Ända fram tills att televisionen och radion etablerade sig i var och vartannat hem i mitten av 1900-talet var den tryckta reklamen ett av få sätt att nå ut till målgruppen med marknadsföring. Inte ens när TV-reklamen blev populär var det speciellt många som ifrågasatte de tryckta mediernas roll inom marknadsföringen.

TV av märket Magnavox från år 1951, med inbyggd radio och fonograf.

Internets inträde i mitten av 1990-talet ändrade dock förutsättningarna i medielandskapet. Att vara synbar på nätet blev populärt som ett förmånligt sätt att marknadsföra sig på, samtidigt som man kunde mäta sina resultat på ett mer tillförlitligt sätt.

Samtidigt blev dock även konkurrensen snabbt väldigt märkbar på nätet. På grund av den enorma ökningen av reklam på nätet är det många som installerar så kallad ”Adblock” som tar bort det mesta av reklamen från nätet – något som försvårar det för företag som vill nå ut till sin målgrupp på nätet.

Tillgängligheten gör även att nätet lockar till sig ett stort antal aktörer, av vilka inte alla alltid är helt tillförlitliga. Just tillförlitlighet är något som alltid varit ett problem på nätet, vilket gör att många fortsättningsvis har lägre förtroende för information på nätet i jämförelse med samma information via mer traditionella kanaler som t.ex. tryckt media.

Fördelar med tryckt reklam vid marknadsföring

Det finns många fördelar med att köra kampanjer i tryckt media för företagare och entreprenörer. Ofta ger kampanjer i tryckt media ett mer seriöst och trovärdigt intryck, något som tillsammans med marknadsföringen på nätet kan ge synergieffekter. Att de flesta numera också fokuserar på en stark online-närvaro gör också att tryckt reklam skapar möjligheter till att skilja sig från mängden.

Speciellt bland den yngre generationen som vant sig vid att allt numera sker på nätet kan det numera faktiskt kännas lite exklusivt med fysiska produkter att ta i. Även för äldre generationer kan den tidigare så förhatliga fysiska reklamen nästan kännas lite välkommen i brevlådan. Lite som en påhälsning av en gammal vän. Något som man i lugn och ro kan bläddra igenom när man har tid för det.

De synergieffekter som nämndes ovan kan handla om att man genom trycksaker redan gjort företagsnamnet och logon bekant hos kunden, något som skapar fördelar när kunden genomför en sökning på nätet.

Då gäller det också att man satsar på att ha bra kvalitet på sina tryck- och reklamartiklar, något som man bland annat uppnår genom att anlita onlinetryckerier med hög kvalitetsstandard och bra maskinpark. Detta är viktigt eftersom det kan skilja rejält på kvaliteten på slutprodukten beroende på vilka maskiner dessa tryckerier har tillgängliga. Det är också en kostnadsfråga eftersom en modern maskinpark oftast även innebär billigare priser för trycksakerna.

Bland onlinetryckerier kan man numera enkelt beställa allt från flyers och banderoller i större format till mindre broschyrer och kontorsmaterial. Att ha en genomtänkt plan för vilka produkter som skall ingå i marknadsföringen av företaget är minst lika viktigt som tidigare, som ett steg i att förtydliga företagsprofilen.

Andra fördelar med trycksaker

Det som man kanske inte tänker på i denna digitala tidsålder är att marknadsföring på webbsidor, e-post och sociala nätverk ofta kräver att kunden aktivt engagerar sig genom att öppna sina mail eller annars aktivt klicka sig fram i djungeln av reklam på nätet. Det finns naturligtvis många kreativa sätt att göra detta på. Nuförtiden fokuserar många på att berätta en historia som engagerar, snarare än att endast lägga ut en traditionell banner som reklam.

Fortfarande finns dock samma problem kvar för reklam av denna typ. Många väljer att blockera reklam, medan andra i en tid av informationsöverflöd helt enkelt har en inbyggd ”reklamavvisare” i sitt huvud som gör att man knappt ens registrerar reklam på nätet.

Då man går eller kör förbi stora plakat eller möter på reklam i ”det verkliga livet” registreras det dock oftast på ett helt annat sätt. Dessa har en tendens att registreras i minnet och skapa en annan medvetenhet hos kunder. Dessa trycksaker skapar ofta en nyfikenhet som kan leda till att kunden agerar. Trots att man i dessa fall ofta pratar om passiv exponering har det i flera undersökningar visat att just denna exponering kan ha oväntade positiva följder för att skapa medvetenhet hos kunderna.

Det lönar sig att satsa på marknadsföring

Att marknadsföring är viktigt råder det ingen tvekan om, oavsett om det handlar om ett etablerat företag eller ett nystartat. Ofta underskattar man ändå den inverkan marknadsföringen har på försäljningen, man tror att en bra produkt eller tjänst säljer sig själv.

Att så inte är fallet får dock många entreprenörer eller företagare erfara genast efter uppstarten. Det är nämligen inte så enkelt att nå fram bland det stora antalet aktörer på marknaden numera. Eftersom vi numera även tävlar på ett globalt plan gällande de flesta produkter och tjänster har det blivit ännu viktigare att nå fram i det stora bruset.

Hur man gör det beror till stor del på målgruppen och marknadsområdet. Oavsett vilket kan det alltså vara värt att satsa på trycksaker och tryckt media vid sidan om den digitala närvaron. På den punkten har faktiskt saker och ting ändrat mindre än man tror. Traditionella trycksaker som broschyrer, flyers och affischer skapar fortfarande stora fördelar för entreprenören och bör vara en del av varje företags strategiska marknadsföringsplan både för att skapa synlighet och tydlig profil i medvetandet hos kunden.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *