När blir du miljonär?

Bild: Tax Credits

Ett roligt litet kvällsnöje som man kan ha är t.ex. att räkna ut hur länge det skulle ta att bli miljonär, givet dagens sparkapital, månatliga besparingar och förväntad avkastning. Observera att inflationen inte är beaktad i denna kalkyl, så helt motsvarar den inte sanningen.

Intressant i alla fall att se hur mycket ränta-på-ränta effekten påverkar besparingarna över tiden. Den förväntade avkastningen beror ju på många olika faktorer. De som haft en stor del av sina besparingar i aktier de senaste åren har med säkerhet kunnat få en avkastning på uppemot 10 % per år, men många aktier anses ju övervärderade för tillfället så därför finns det en viss osäkerhet gällande framtida förväntningar på denna typ av placeringar. Men över tiden kan väl 10 % i avkastning sägas vara lite av ett minimikrav för duktiga placerare oavsett placering.

Kalkylatorn är i dollar, men värdena fungerar precis lika även om ni tänker i kronor.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *