När kan du pensionera dig?

Portrait

Vi har väl alla någon gång funderat över pensionen och vilket liv vi kommer att leva då. Vissa av oss har redan i 20-års åldern bundit upp pengar i olika fondplaceringar ivrigt påhejade av staten. Jag tror inte att dagens unga har samma syn på pensionering som tidigare generationer. För det första är det säkert så att den generation som nu växer upp har större krav gällande levnadsstandard än tidigare generationer, för det andra är det även allt fler som önskar pensionera sig allt tidigare.

Allt detta kan visa sig vara en svår ekvation med tanke på att staten kan få svårigheter att finansiera den ökade massan som uppnår pensionsåldern eftersom vi lever allt längre. Utan att desto mer gå in på hur pensionsarrangemangen kan tänkas skötas i framtiden har jag här en kalkylator som kan underlätta för planering av framtiden.

Denna kalkylator visar hur mycket du måste spara per år för att du skall kunna pensionera dig. De angivna siffrorna visar förväntade siffror gällande amerikansk ekonomi, mellan 1950-2010 fick man i medeltal en återbäring på ca. 7 % från investeringar i den amerikanska aktiemarknaden, medan den årliga inflationen låg på ungefär 3,5 % mellan 1950-2010. Jag är inte säker på vad motsvarande siffror är på den svenska marknaden, men de torde inte ligga långt därifrån. En annan sak är sedan hur framtiden ter sig…

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *