Pengar i umgängeslivet-Intervju med Sparterapeut Karin Nordlander

Frågor kring privatekonomi och sparande är mycket angelägna här på Gentlemannaguiden. Tidigare har jag skrivit en del om frågor gällande privatekonomi och hur man får balans i denna. Men pengar är även i allra högsta grad ett laddat ämne i sociala situationer och det kan ofta vara svårt att veta hur vi skall hantera dessa.

Med anledning av detta har vi på Gentlemannaguiden vänt oss till Sveriges första Sparterapeut Karin NordlanderAdvisa (som hjälper privatpersoner att förhandla ner sin ränta när de ska låna pengar) för att reda ut några viktiga frågor kring sparande och pengar i umgängeslivet.

Sparterapeut Karin Nordlander har snabbt fått mycket uppmärksamhet i media och har medverkat bland annat i TV4 Nyhetsmorgon och intervjuats i Sveriges Radio samt tidningar som Expressen, Dagens Nyheter och Dagens Industri.

Nedan är några av de frågor som kan orsaka en del huvudbry i sociala situationer och som vi bad sparterapeut Karin Nordlander om svar på:

Hur bör den gemensamma ekonomin i relationen delas upp om den ena tjänar mer?

Det är ganska vanligt att parterna i en relation tjänar olika mycket. Det finns ett par olika varianter för hur man kan hantera situationen så att den fungerar bra för båda.

Antingen kommer ni överens om att båda ska bidra med lika mycket ekonomiskt och då behöver nivån av naturliga skäl utgå ifrån den som tjänar minst. I praktiken innebär det att den som tjänar minst blir den som bestämmer vilka restauranger, resmål etc som ni har råd med. Den som tjänar mer får anpassa sina vanor och önskemål efter den andras förutsättningar.

Eller så bestämmer ni att var och en bidrar med det han/hon kan och därefter betraktar ni pengarna som ”våra”. Det spelar alltså ingen roll att den ena bidragit med mer än den andra, pengarna ägs av båda – och båda har lika stor bestämmanderätt över dem.

Ytterligare en variant är att den som tjänar mer bestämmer över ekonomin och försörjer den andra, men det är ingen lösning jag rekommenderar. Den här varianten skapar ofta en beroendeställning och obalans i relationen. På sikt leder det många gånger till slitningar i förhållandet och kan till och med förstöra en annars kärleksfull relation.

Hur får man sin partner intresserad och engagerad i ekonomiska frågor och sparande?

Vi människor fungerar väldigt olika när det gäller pengar. Vissa känner trygghet när de vet att de har en ordentlig buffert på kontot. Andra upplever trygghet i att känna att de har råd att köpa det de vill ha.

För att skapa en situation där båda är tillfreds, är det mycket viktigt att ni pratar med varandra och försöker förstå hur den andra fungerar. Om ni har gemensam ekonomi behöver ni också gemensamt komma fram till hur mycket ni vill lägga på shopping och hur mycket ni vill spara varje månad.

Det är många som tycker ekonomiska frågor är jobbiga och som har en rädsla inför sådant som handlar om ekonomi. Obehaget bottnar ofta i en bristande självtillit eller en känsla av att man kan för lite.
Om din partner fungerar på det sättet heter receptet tålamod. Insistera på att ni går igenom räkningar, budget och andra ekonomiska frågor tillsammans, och låt din partner sakta men säkert lära sig och själv uppleva att han/hon faktiskt förstår och har överblick. På så vis kan ett äkta intresse för privatekonomin växa fram.

Är det mannens uppgift att ta notan de första gångerna man ses?

Det är inte en självklarhet i vårt samhälle att mannen ska ta notan, men många kvinnor anser att det är ohyfsat om han inte gör det. Om en man vill betraktas som gentleman och vara säker på att kvinnan känner sig uppskattad kan han göra klokt i att ta notan de första gångerna.

Utvecklas det sedan till en mer långvarig relation, är det ganska troligt att kvinnan vill börja bjuda igen för att få visa sin kärlek och omtanke.
Att bjuda varandra ger överlag mer näring åt romantiken än att dela notan på hälften
.

Behöver jag ta notan om hon föreslog att vi skulle ses?

Definitivt inget måste – men nog hamnar du på pluskontot om du gör det. Att du som man visar omtänksamhet och generositet är något som de flesta kvinnor uppskattar i hög grad.

Hur undviker man konflikter i kompisrelationer ifall man har väldigt olika ekonomiska förutsättningar? 

Ett av de bästa sätten att undvika konflikter och svårigheter är att prata om saken, helst innan en påfrestande situation har uppstått.

Om ni har mycket olika ekonomiska förutsättningar finns ett par olika sätt att hantera det på:

Ni kan välja att utgå ifrån nivån hos den som har minst pengar och välja aktiviteter och ställen som passar hans/hennes plånbok. Ofta kan man göra minst lika roliga saker med mindre pengar, det behövs bara lite påhittighet och kreativitet. På så vis behöver ingen känna sig besvärad kring pengafrågan.

Alternativt kan de som har större möjligheter supporta den som är mer begränsad ekonomiskt – då är det mycket viktigt att ni har pratat först så att alla är på det klara med vad som gäller. Å ena sidan vill den som bjuder inte bli tagen för given, å andra sidan vill den som blir bjuden inte hamna i tacksamhetsskuld.
Den som bjuder behöver så att säga bjuda för sin egen skull – han/hon vill kunna göra det här tillsammans med sina kompisar och ser då till att möjliggöra det ekonomiskt.
Och den som blir bjuden bör inte förvänta sig att bli det någon fler gång än just den här.

Om jag blir bjuden på en drink jag inte ville ha i en ”runda”, behöver jag bjuda på en egen runda då?

Smidigast är kanske om du kan hoppa av rundorna innan du blir bjuden på drinken du inte vill ha. Då är det knappast någon som kan ta illa upp ifall du inte bjuder på nästa runda.

Om du tar emot drinkar och sedan inte bjuder själv finns risken att du uppfattas som snål. Då kanske det är mer värt att betala för rundan, alternativt bryta upp från sällskapet innan nästa runda kommer på tal.

karin nordlander

Karin Nordlander är samtalsterapeut, föreläsare och författare. Med hjälp av dessa erfarenheter arbetar hon i rollen som Sparterapeut på Advisa för att sprida ett sundare förhållningssätt till ekonomi och konsumtion i Sverige. Sparterapeuten svarar på frågor som rör välbefinnande, motivation, beteenden och relationer gällande den egna ekonomin. https://advisa.se/blogg/Karin-Nordlander/

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *