Potentiella fördelar och biverkningar av CBD-olja

fördelar med cbd

På senare år har CBD (cannabidiol) blivit alltmer populärt som kosttillskott. Om du funderar på att prova CBD-olja, men är orolig för hur det kan påverka dig, läs vidare – vi berättar allt du behöver veta om CBD:s potentiella fördelar och biverkningar.

Vad är CBD?

Cannabidiol (CBD) är en av över 100 cannabinoider som finns i hampaplantan (Cannabis sativa). Det är den huvudsakliga aktiva ingrediensen i hampabaserade produkter, inklusive CBD-olja, ätbara produkter som CBD-gummies, topiska produkter, CBD-olja kapslar och vapes.

CBD-olja har använts av människor i tusentals år för sina olika terapeutiska egenskaper. Till skillnad från tetrahydrocannabinol (THC), som är den viktigaste berusande föreningen i cannabis, är CBD inte berusande, så det gör inte användaren ”hög” eller orsakar beroende, vilket gör det helt säkert för konsumtion.

Vilka är de potentiella fördelarna med CBD?

Ett flertal studier visar att CBD-olja kan bidra till att stödja en rad medicinska tillstånd, inklusive ångest, inflammation, sömnlöshet och kronisk smärta. Låt oss utforska några av bevisen.

Stress och ångest

Forskning visar att CBD-användning korrelerar med minskad stress och ångest. I en studie från 2019 mättes till exempel ångestnivåerna hos 57 män före ett offentligt tal, som hade fått antingen CBD-olja (100 mg, 300 mg eller 600 mg) eller placebo. Resultaten visade att männen som fick 300 mg dosen CBD uppvisade färre symtom på ångest än de som fick placebo eller 100 mg dosen.

Vidare föreslog en studie som publicerades 2015 att CBD  har betydande potential i behandlingen av epilepsi, som ibland utvecklas som svar på stress.

Inflammation och smärta

Många studier, främst med djurförsökspersoner, har visat hur CBD kan bidra till att stödja hälsotillstånd som kronisk smärta och inflammation genom att påverka endocannabinoidreceptorernas aktivitet och interagera med neurotransmittorer.

En djurstudie visade till exempel att applicering av CBD-kräm på råttors leder kunde minska svullnad och förbättra lemmarnas hållning. En annan studie visade att CBD kunde stödja råttor med artros, genom att blockera ledvärk på ett dosberoende sätt och förhindra eventuella framtida nervskador och relaterad smärta i artriktiska leder.

Sömn

Studier har visat att CBD kan bidra till att stödja sömnen. Det gör det bland annat genom att påverka mängden adenosin som produceras av kroppen. Adenosin är en förening som reglerar känslor av trötthet: höga nivåer av adenosin hjälper oss att somna och lägre nivåer hjälper oss att hålla oss vakna. CBD-olja ökar inte adenosinnivåerna, utan hjälper i stället till att reglera dem så att de stämmer överens med kroppens cirkadiska rytm, vilket stödjer normala sömnmönster.

Dessutom belyser studier som undersöker en koppling mellan CBD och förbättrad sömn hur CBD interagerar med GABA- och serotoninreceptorer i hjärnan för att främja avslappning och sömn. GABA (gamma-aminosmörsyra) är den primära hämmande neurotransmittorn i vår kropp som hjälper till att lugna överdriven hjärnaktivitet och stödja avslappning. Serotonin är en kemikalie som bidrar till att minska ångest och förbättra humöret, vilket båda främjar bättre sömn.

Potentiella biverkningar

CBD-olja är en naturlig förening som påverkar alla på olika sätt. Det har inte rapporterats några allvarliga biverkningar av CBD-konsumtion, men det rekommenderas att du börjar med att konsumera låga doser och gradvis ökar mängden om du inte upplever biverkningar.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) ”CBD tolereras i allmänhet väl med en god säkerhetsprofil…. Det finns inga bevis för rekreationsanvändning av CBD eller några folkhälsorelaterade problem”.

Några ovanliga biverkningar av CBD är muntorrhet, sänkt blodtryck och yrsel. Om du tar någon annan medicinering tillsammans med CBD bör du rådgöra med din läkare för att bekräfta om detta kan orsaka negativa biverkningar.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *