Reklam: Från Sverige – Svenskmärkning

Foto: Fredrik Persson/Från Sverige

När du handlar din mat, hur ofta kollar du vad denna egentligen innehåller och varifrån den härstammar? Alltför ofta är det priset vi kollar på, utan att ta hänsyn till hälsoaspekterna av att äta mat som kommer från länder med lägre krav på bland annat odlingsteknik, användning av antibiotika och djurskydd. De senaste åren har vi dock sett en allt större medvetenhet bland kunderna gällande dessa frågor, något som lett till ökad efterfrågan på svenskproducerade livsmedel. Man vill känna sig trygg att maten är säker när man handlar mat till sig själv och sin familj.

Att välja svenskproducerad mat för smakens skull borde vara gott nog, men det finns alltså många fler anledningar till att välja svenskt. Framförallt har Sverige strikta regler och kontroller i alla led av livsmedelsproduktionen vilket ger säkra och trygga livsmedel.

Märket Från Sverige lanserades i början av år 2016 som ett svar på konsumenternas ökade efterfrågan på svenskproducerade livsmedel, men det var även ett sätt att hjälpa till att säkra tillgången på svenska råvaror i framtiden. Märket Från Sverige är en frivillig ursprungsmärkning av svenskproducerade råvaror, livsmedel och växter. Kött och charkuterier märks med Kött från Sverige. På mejerivaror används både märket Från Sverige och märket Mjölk från Sverige. Märkena liknar varandra och är tydligt blågula. De gör det enklare för oss att hitta mat, dryck och växter som producerats i Sverige och lever upp till de kriterier som krävs för att vara godkänd.

Bland de viktigaste kriterierna för märkning med Från Sverige är att råvaran ska vara odlad eller född och uppfödd i Sverige, och produkten ska vara förädlad och förpackad här. Reglerna är desamma oavsett märke. För att använda märkningen ska företagen teckna avtal med Svenskmärkning AB. Märkningen kontrolleras och följs upp genom stickprovsrevisioner utförda av oberoende certifieringsorgan. Bakom initiativet Svenskmärkning står de tre ägarna LRF, Svensk Dagligvaruhandel och Livsmedelsföretagen.

Förutom själva innehållet i livsmedlen är det för många viktigt att djuren har ett bra liv. Sveriges bönder har en lång tradition av god djuromsorg och djurvälfärd som ger friska djur, låg antibiotikaanvändning och säkra livsmedel. Dessutom är den svenska djurskyddslagstiftningen den mest omfattande i världen.

En tredje aspekt för att välja svenska livsmedel är deras miljöpåverkan. Svenska grönsaker, frukter och bär behöver inte transporteras så långt, vilket är miljösmart. Dessa mår även bra av att inte resa för långt innan de når affären, eftersom de utvecklar både smak och vitaminer bättre när de får mogna länge på plantan. På grund av det nordiska klimatet används växthus för exempelvis gurkor och tomater, och här arbetas det för att minska användandet av fossila bränslen till förmån för biobränslen som halm, pellets och biogas.

Att allt fler hittar och väljer råvaror, livsmedel och växter från Sverige hjälper alltså även till att stärka och utveckla vår inhemska produktion av livsmedel. På så vis kan tillgången på svenska råvaror säkras för framtiden, fler arbetstillfällen skapas och de öppna landskapen bevaras.

Det finns alltså många orsaker till att välja svenska livsmedel. Märkningen Från Sverige hjälper oss att hitta rätt i djungeln bland alla livsmedel. Kolla in videon nedan gällande märkningen. Här hittar man även grillrecept för säsongen genom att klicka överst på videon.

Detta inlägg innehåller reklam från märket Från Sverige.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *