Framgång

Lär av dina förebilder

Det finns många olika sätt att finna inspiration till att utvecklas som person både i vardagliga situationer och när det gäller att ge mer…

Konsten att ta det lugnt

Nu har de flesta av oss haft julledigt i några dagar, vissa av oss kan till och med ha ledigt i flera veckor. För…

Dagens citat: Om ursäkter

Dagens citat är av Florence Nightingale och lyder enligt följande: I attribute my success to this: I never gave or took any excuse. När…

Lär av Benjamin Franklin

Det finns mycket att hämta genom att vara målinriktad och systematisk i sitt liv. Det finns dock rätt få exempel på hur man i…

10 citat om att våga lyckas

Det finns många citat av framgångsrika människor som handlar om vikten av att leva ett liv enligt sina drömmar och intressen. De flesta är…