klassiskt herrmode

herrmodet på 1920-talet

Gentlemannen av år 1924 och 1926 enligt SvD

För eftervärlden har det ofta kallats ”det glada tjugotalet” – ett årtionde som präglades av den högkonjunktur som pågick från mitten av 1920-talet och som avslutades med en börskrasch i USA 1929….

Den eleganta resegarderoben

De flesta uppfinningar är ett barn av sin tid. Därför är det inte förvånande att många av dessa ersätts av mer praktiska varianter under…