kroppsideal

motion och hälsa män

Gentlemannen och motion

Gentlemannen har alltid förstått vikten av att röra på sig. Även om en rund figur stundom varit eftersträvansvärd på grund av att det signalerat…