Tips för att påbörja ditt sparande

I dagens samhälle där det blivit allt vanligare med betalningsanmärkningar och där sms-lån blivit ett allt vanligare sätt att finansiera utgifter kan gammalt hederligt sparande kännas gammalmodigt. Tidigare generationer var mycket duktigare på att lägga undan pengar för framtida behov och eftersom både kreditköp och snabblån inte fanns tillgängligt i samma utsträckning var det också en nödvändighet att ha likvida medel tillgängliga innan man gjorde sina inköp.

Ordet sparande inrymmer många olika dimensioner och för många svenskar har fondsparande och direktplaceringar i aktier blivit allt populärare under de senaste årtiondena. Problemet med dessa sparformer är dock den risk som det alltid innebär att ha pengarna bundit till företags aktier. Man brukar säga att det behövs långsiktighet för att kunna dra nytta av aktieplaceringarnas fulla potential. Ofta behövs en placeringshorisont på minst 5 år och därför bör man heller inte binda upp sina pengar i aktier ifall pengarna kan behövas till ens dagliga utgifter.

Hur skall man då göra för att komma igång med sitt sparande och samtidigt ha pengarna lättillgängliga utan att behöva drabbas av dyra avgifter vid eventuellt uttag/försäljning?

När man bygger upp en första buffert är ett vanligt hederligt sparkonto ett bra alternativ. De flesta storbanker har tyvärr sparräntor som med klar marginal underskrider inflationen och därmed gör att pengarna minskar i värde då man placerar pengar i dessa. En av de få större banker som faktiskt har en sparränta som i dagsläget överstiger inflationen är Santander som just nu har en ränta på 1,75 % om man öppnar ett så kallat buffertkonto. Med tanke på att inflationen i september var 0,3 % är detta ett bra alternativ när man håller på att bygga upp sitt första sparkapital.

Många kanske säger att en avkastning på under 5-10 % inte är något att ens ta i beaktande. Men då det gäller att bygga upp en första buffert kan det vara bra att inte ta alltför stora risker med sina pengar och då är ett sparkonto ett bra alternativ. Det gäller bara att se till att försöka få bästa möjliga ränta från sina sparade pengar. Där tror jag att de flesta av oss är rätt dåliga på att söka fram alternativ. De flesta av oss håller oss kvar vid de banker där vi alltid varit kunder, även om ränta på deras sparkonton är nära noll.

För att bygga upp en första buffert och därmed skapa lite sinnesro i privatekonomin vill jag dela med mig av några tips. Dessa är mina egna funderingar och bör därmed inte tas som några absoluta sanningar:

  • Lägg undan 10 % av din bruttolön genast på lönedagen. Att vänta tills de sista dagarna innan den nya lönen kommer fungerar sällan, eftersom de flesta av oss redan i det skedet använt våra pengar. Att lära sig att leva enligt en viss budget är grunden för allt om man skall lyckas bygga upp en säkerhetsbuffert.
  • Innan du går över till att söka efter högre avkastning, se till att ha en buffert på minst 50 000 kronor. Dessa pengar skall tjäna som en reserv och finnas till för oförutsedda utgifter och alltså inte användas annat än i nödfall. Denna buffert är bra för självförtroendet och för behovet av säkerhet.
  • När sedan sparmål uppnåtts kan man börja söka efter alternativa placeringar med större förväntad avkastning. Det är i detta skede som du förhoppningsvis lägger grunden för det som man kallar ”förmögenhetens grundpelare”, nämligen ränta-på-ränta effekten.
Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *