Tips för hur du löser tillfälliga ekonomiska problem

hur du löser ekonomiska problem

Att tekniken ändrat vår omgivning är en underdrift. Den leder helt klart till ändrade vanor hos oss människor – vanor som är här för att stanna och därmed onödiga att ägna sin tid åt att beklaga sig över.

Vad som utmärker de ungdomar som växer upp i dagens läge är att det också ställs helt andra krav på självständigt ansvarstagande än hos många tidigare generationer – trots att många hävdar motsatsen.

Det gäller i allt från hur man väljer att spendera sina pengar på alla de lättillgängliga nöjen som finns tillgängliga på nätet numera, till hur man får tag på pengarna.

Den ändrade lånemarknaden

Det har varit mycket diskussion om SMS-lån i medierna under de senaste åren. Det är ett lättillgängligt och smidigt sätt att låna pengar på och kan hjälpa en människa på kort tid, men samtidigt kan det underminera en människas långsiktiga planering av sin ekonomi om man är oförsiktig.

Tidigare var de endast de stora bankerna som hade ensamrätt på att låna ut pengar till folket. Numera finns det många alternativ på marknaden – på gott och ont.

Medan det tidigare var närmast omöjligt att få ett lån beviljat med dålig kredithistorik, finns det numera möjlighet att till och med få lån med betalningsanmärkningar från någon av de många aktörerna på marknaden.

Trots att man ofta pratar om sms-lån som ett ”enhetligt” begrepp finns numera många olika variationer på dessa. På marknaden finns t.o.m. något som kallas kontokredit, som innebär att man har en kreditgräns där man själv kan göra uttag för att sedan endast betala för den utnyttjade krediten. Lite som bankernas kreditkort, men på nätet.

Det finns även sms-lån som beviljas till större belopp och med längre återbetalningstid för den som önskar samla krediter för att om möjligt bli av med dyrare smålån och krediter.

Allt detta kan alltså vara välkommet som en tillfällig lösning på ekonomiska problem, men det ställer också sina krav på personligt ansvarstagande och planering.

Guide till finansiellt välstånd

I ett tidigare inlägg skrev vi om hur man kan skapa sig en bra privatekonomi i dessa utmanande tider.

En viktig del i detta är att ha tålamod då det gäller privatekonomiska beslut i vardagen. I all enkelhet handlar det om att så långt som det är möjligt undvika att belöna sig i förtid genom dyra krediter. Det är en tidlös visdom gällande penninghantering som gäller ännu idag.

Men framförallt handlar det om att ta personligt ansvar för sina handlingar. Alltför många i dagens läge skyller på andra omständigheter utanför sin egen kontroll för de problem som man råkar ut för ekonomiskt. Om man dock gör en ärlig analys av grunden till problemen, kommer man snart att märka att problem börjar och slutar med de beslut man tagit genom livet.

Med andra ord är hantering av pengar alltid ett personligt ansvar, trots att vissa omständigheter kan göra så att det kan vara kämpigt ibland.

Man skall dock undvika att moralisera gällande dessa saker. Oväntade händelser som man inte planerat kan ibland ställa till det och då är det ingen skillnad hur man planerat sin penninghantering. Hit hör bland annat sjukdomar, skilsmässor och arbetslöshet. Detta är saker som kan ställa om livssituationen helt och göra att man måste förlita sig på kortvariga lån med höga räntor för att klara situationen.

Ställ dig de kritiska frågorna

Hur skall man då tänka om man hamnar i en tillsynes omöjlig situation ekonomiskt? Även i dessa situationer handlar det om att försöka se positivt på tillvaron och söka efter de bästa möjliga lösningarna på problemet.

Bland de grundläggande frågor man bör ställa sig innan man gör en ansökan om ett så kallat snabblån är vad som är syftet med lånet och vilken månadskostnad man har råd att betala av på lånet. Man bör även ställa sig frågan hur akut det är med lånet och huruvida man samtidigt kan lösa ut andra mer dyra lån och krediter.

Problemet med många som hamnar i ekonomisk knipa är att de blir tillsynes handlingsförlamade och likgiltiga till sin ekonomiska situation. Därmed undviker man också att ställa sig dessa grundläggande frågor innan man ansöker om lånet.

Se positivt på tillvaron

Som avslutande tips handlar det om att skapa sig en förmåga att se positivt på tillvaron. Många som har problem med ekonomin vill inte prata om dessa och detta kan leda till en underliggande aggression som i värsta fall kan leda till problem i kontakter med andra människor.

Då kan det i många fall hjälpa att prata om sina problem och samtidigt inbjuda andra människor att komma med lösningar på sina problem. Det är överraskande ofta som det snabbt kan hittas lösningar på problem om man delar med sig av sina bördor.

Det är heller ingen skam att erkänna att man ibland har problem med ekonomin. Det har många av de allra rikaste i världen även tidvis haft och även många av dessa har blivit tvungna att ta till desperata lösningar för att få ekonomin att gå ihop.

I slutändan handlar det om en förmåga att tro på att allt kommer att lösa sig och att ta tag i problemen med öppna ögon innan de växer sig större än vad de redan är.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *