skräddarsytt Anna Silwerulv i skräddarstugan – Anneli Karlsson:Vasamuseet:SMTM