Världens mest undervärderade tillgång

I en värld där de flesta tillgångsslag pumpats upp i stratosfären tack vare kvantitativa lättnader och nollränta är det inte det enklaste att hitta undervärderade tillgångar. I dagens läge är det troligen inte en vinnande strategi att lägga sina pengar i passiva indexfonder om man önskar få avkastning på sina pengar. Det gäller inom de flesta branscher i dagens läge. Det kan dock finnas undantag, som ni kommer att få se senare i inlägget.

Det har heller aldrig varit en vinnande strategi att överlåta sina pengar till bankernas fonder, oavsett vad din personliga kontakt på banken försöker övertyga dig om. Det ser alla avgifter till. Nuförtiden gäller det att vara en ”Stockpicker”, med en förmåga att välja rätt företag i rätt tid om man vill försöka nå utmärkt avkastning på sina pengar. Med tur och skicklighet kan detta fortsättningsvis vara en vinnande strategi. Med dagens värderingar har dock även denna uppgift blivit en utmaning som heter duga även för den mest erfarna av analytiker.

Med andra ord har det visat sig nästan omöjligt att hitta bra avkastningsmöjligheter i dagens omgivning. Det är också ett återkommande tema i nästan samtliga diskussioner med analytiker och andra som är intresserade av aktiemarknaden. Det känns som att man mer eller mindre tvingas in på aktiemarknaden i brist på alternativa placeringsalternativ i en nollräntemiljö.

En sak har dock aldrig upphört att förvåna mig då man pratar om placeringar, nämligen trångsyntheten och den totala avsaknaden av lärdomar från historien. Det är förståeligt att människor inom bankvärlden skyddar sina egna produkter och försöker hänvisa till historisk avkastning gällande aktier och deras fonder. Då det gäller mer fristående analytiker är det dock lite svårare att förstå hur man kan missa några av de mest fantastiska möjligheter som finns i dagens läge.

Ni som följt Gentlemannaguiden en längre tid vet kanske vart jag vill komma. Redan under år 2016 beskrev jag guld och silver som några av de mest undervärderade bland alla tillgångsslag. För den som i början av det året placerade i företag som utvinner guld- och silver kunde under detta år se sina tillgångar växa något oerhört. En värdeökning på 200 % på enskilda aktier kunde ses som normalt under det året. Även de största indexfonderna gällande ”Gold Miners” som GDX och GDXJ, samt motsvarigheten gällande ”Silver Miners” SIL och SILJ hade värdeökningar som man sällan ser hos dylika indexplaceringar. Dessa fantastiska siffror beror på att de företag som utvinner ädelmetallerna oftast har en värdeökning som motsvarar 3-5 gånger den underliggande tillgången. I dessa fall alltså guld och silver.

Att guld och silver och de företag som utvinner dessa hade ett exceptionellt år var ändå inget som nådde över nyhetströsklarna varken i detta eller andra västländer. Faktum var att dessa tillgångsslag var de som avkastade högst av alla under år 2016, trots en viss nedgång efter att Trump blev president i slutet av året.

Sedan dess har guld och silver levt i ett slags ingenmansland tack vare alla (falska?) löften från president Trump att hans skattelättnader för företagen på något sätt skall rädda USA:s ekonomi. Problemet i ekvationen är bara att dessa skattelättnader ytterligare kommer att bidra till att förvärra en redan alltför uppblåst statsskuld. Att man med varje ränteökning som man utför gör skulden alltmer ohanterlig är det få som talar om. Det är dock endast en sida av problemet. Faktum är att gemene amerikan inte riktigt kommer åt de fördelar som dessa skattelättnader kunde bidra till. Istället fortsätter klyftorna att öka i ett samhälle där minimilöner blivit en norm. Nedsippringsteorin (Trickle-down economics) fortsätter att svika folket ännu drygt 30 år sedan uttrycket blev populärt som ekonomisk teori.

Med allt detta sagt, vad finns det då för tillgångsslag som fortsättningsvis är undervärderade i förhållande till sitt egentliga värde? Naturligtvis finns det flera tillgångar framförallt inom råvaror. Men något som verkligen sticker ut ur mängden är silver.

Under det senaste året har guldpriset faktiskt sakta men säkert rört sig uppåt, med allt högre bottnar och toppar rent tekniskt sett. Under de senaste månaderna har vi åtskilliga gånger varit upp och testat guldprisets tekniska motståndsnivåer på 1365-1375 dollar/uns. Det är bara en tidsfråga innan vi bryter detta motstånd och därefter torde vägen vara rätt fri uppemot priser på 1500-1700 dollar/uns.

För silvrets del är det tekniskt sett ännu mer intressant. Silverpriset har inte alls hängt med på samma sätt som guldpriset, vilket gjort att vi just nu har ett guld/silver förhållande på nästan 80:1. Detta är speciellt intressant eftersom detta förhållande historiskt sett varit betydligt lägre. Det genomsnittliga förhållandet under 1900-talet var 47:1, medan vi så sent som 2011 hade ett förhållande på 32:1.

Visserligen är både guld och silver intressanta i dagens omgivning med all oro kring räntehöjningar, geopolitik och beroendet av centralbankernas ultralätta penningpolitik. Det är ändå silver som sticker ut när man pratar om undervärderade tillgångar.

Trots att det enligt den allmänna tron borde vara en dålig sak för ädelmetallerna med räntehöjningar eftersom andra räntebärande tillgångsslag blir mer attraktiva, har det historiskt sett visat sig att dessa faktiskt når nya höjder vid räntehöjningar. Ett bevis för att detta verkar gälla ännu i dagens läge är de senaste årens räntehöjningar.

Ytterligare en sak som talar för silvret som investering är dess användning som industrimetall. Faktum är användning av silver mångdubblats inom industrin under senare år tack vare bland annat den ökade användningen av solpaneler. Man skall heller inte glömma att så gott som all elektronik som används i dagens läge innehåller silver.

Det är alltså rätt uppenbart att silverpriset har hållits nere på konstgjord väg tack vare all pappershandel med metallen.

Att detta är på väg att ändra rätt snart är rätt uppenbart. Ingen kan säga exakt när detta kommer att hända, men tekniskt sett har det aldrig sett intressantare ut än nu. Vi låter Mike Maloney och David Morgan redogöra för den tekniska biten i denna utmärkta video:

Med andra ord är en utbrytning från dess motstånd på uppsidan nära. Ingen kan säga exakt när detta kommer att ske, men jag skulle inte vänta alltför länge då det gäller att ackumulera silverrelaterade tillgångar. Ta dock inte detta som ett investeringsråd. Vi är alla själva ansvariga för vad vi tror på och vad vi lägger våra pengar på. Visdomen att man aldrig skall placera mer än vad man har råd att förlora gäller även här.

Vad kan man då använda för slags instrument när man placerar i silver? Bäst och säkrast av allt är att köpa det i fysisk form. Då är man inte så beroende av eventuella prisförändringar på kort sikt och kan utnyttja tillfälliga prisnedgångar till att ackumulera mera. Problemet med köp av fysiskt silver i Sverige är att detta i sin roll som industrimetall är momsbelagt. På bland annat den tyska sidan Silberling.de kan man dock ännu köpa på sig förvånansvärt billigt silver, med låga premier på slutpriset. Annat är det på de flesta av de nordiska sidorna som säljer silver på nätet och vid fysiska butiker. Där kan man hamna att betala ett pris som ofta ligger många tiolappar över marknadspriset per uns.

Det näst bästa sättet att placera i silver är enligt mig i företag som utvinner silver. Som nämnt har dessa en hävstång som oftast ligger mångdubbelt i förhållande till utvecklingen på silverpriset. För att hitta goda placeringsalternativ bland dessa företag kan jag rekommendera sidan Zeal Speculation and Investment där en av världens mest kunnige inom området, Adam Hamilton, delar med sig av sina kunskaper. För en mindre summa kan man även köpa hans Zeal Speculator om man önskar mer handfasta råd angående specifika rekommendationer gällande företag.

Ett tredje alternativ är att köpa indexfonder i området, som nämnda SIL och SILJ. Under dessa index finns samlade de största utvinnarna av silver på främst den amerikanska och Kanadensiska marknaden. I indexfonden SIL finns de största företagen, medan SILJ har de mindre företagen i branschen i sitt utbud. Trots att ordet indexfond kan låta rätt ointressant när man tänker i banorna ”risk/reward” är det värt att komma ihåg att denna sektor är väldigt volatil i jämförelse med mer traditionella branscher.

Ännu ett fjärde alternativ då det gäller silverrelaterade placeringar är att placera i så kallade certifikat där man kan satsa både på en uppgång och en nedgång på den underliggande tillgången. Det handlar om så kallade Bull- eller Bear Certifikat där man kan satsa utifrån antagandet att silverpriset antingen kommer att gå upp eller ner i pris. Det kan man göra med en hävstång på allt från 1X ända upp till 15X det underliggande priset. Även större hävstänger finns att hitta bland utbuden. På grund av i det normala fall väldigt volatila silverpriset skulle jag dock inte rekommendera att satsa på en större hävstång än 10. Själv har jag i allmänhet satsat på 5 i hävstång och det har enligt mig räckt bra till för att få en väldigt bra avkastning när silverpriset väl börjar röra på sig.

Just idag har silverpriset rört sig nedåt, men verkar att hålla ställningarna bra efter gårdagens rejäla uppgång. Precis som Maloney och Morgan konstaterade ovan verkar det som att silverpriset tekniskt sett sakta men säkert bygger upp sin styrka. Man kunde likna det vid en orkan som bygger upp sin energi i en allt mer avsmalnande kanal, med mer volym för att backa upp priset.

Intressanta tider. Den som lever får se var vi i slutändan hamnar.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *