Vilka rättigheter har man vid försenade flyg?

Ombord på SAS Convair CV-440 under 1950-talet.
Ombord på SAS Convair CV-440 under 1950-talet.

Som resenär är det för det mesta smidigt att flyga och flygresorna i sig är också förknippade med något roligt, som t.ex. en semesterresa. Det finns dock tillfällen när inte allt fungerar som det ska och här är det många genom åren som fått uppleva hur svårt det kan vara att som flygpassagerare hävda sina rättigheter – men det finns hjälp att fås.

Den som någon gång i livet råkat ut för förseningar i flygtrafiken vet hur frustrerande det kan vara. Det handlar inte endast om att det kan kännas tråkigt att vänta på flygplatsen – i värsta fall kan det även innebära missade byten eller helt inställda flyg.

Trots att det sker med jämna mellanrum är det få som känner till sina rättigheter när olyckan väl är framme. Vi är också generellt sett dåliga på att ställa krav och utöva våra rättigheter – kanske delvis eftersom många upplever att flygbolagen ändå vägrar betala ersättning eller ens svarar på ens klagomål.

Få ersättning för försenat eller missat flyg

Det finns faktiskt de som jobbar på heltid med att hjälpa konsumenter med att kräva ersättningar vid försenade och inställda flyg. Hos den onlinebaserade rättstjänsten Flightright finns experter som slåss för konsumentens rättigheter gentemot flygbolagen.

Genom att gå in på sajten flighright.se kan man kostnadsfritt fylla i en ersättningskalkylator som direkt räknar ut om man har rätt till kompensation vid försenade eller inställda flyg och via denna kan man också gå vidare till själva ersättningsanspråket. Det finns faktiskt möjlighet att kräva ersättning för flygresor som gjorts för 10 år sedan (!) – något som få känner till. Ofta räknar man med att det är kört om man inte genast tar itu med saken.

Vid problem rekommenderas i de flesta fall att man genast tar kontakt med flygbolaget. Men detta har som nämnt ofta visat sig vara verkningslöst. Ett mer effektivt sätt kan då istället vara att låta erfarna experter sköta pappersarbetet och i värsta fall även domstolsärenden.

Detta har visat sig vara ett effektivt sätt att faktiskt lyckas med sina ersättningskrav. Dessutom sätter detta större press på flygbolagen att i framtiden sköta sig i liknande fall uppkommer.

Bild: Lai Man Nung via Unsplash.

Vilken rätt har konsumenten?

Det finns klara EU-regler om flygpassagerares rättigheter. Det är EU-förordningen 261 som kom i kraft år 2004 som ligger till grund för det ansvar som flygbolagen har gentemot passagerare som drabbats av inställda flyg.

Dessa EU-regler säger bland annat att om flygbolagen, oavsett anledning, ställer in en flight måste se till att passagerarna når sin slutdestination under liknande förhållanden vid tidigast möjliga tidpunkt. Om detta inte kan ordnas inom rimlig tid måste flygbolagen ordna plats hos ett konkurrerande bolag.

I praktiken har det dock visat sig att det är ytterst få flygbolag som följer reglerna i dessa fall. Speciellt när det handlar om att rekommendera andra flygbolag.

Att dessa ärenden är angelägna även på EU-håll bevisar det faktum att tjänster som Flightright finansierats med hjälp av den Europeiska regionala utvecklingsfonden, som en del i att stödja Europeiska kommissionens kampanj för passagerarrättigheter.

Hos EU:s konsumentverk kan man också närmare kolla upp sina rättigheter vid försenat flyg och skicka in reklamationer till flygbolagen. Det som skiljer denna från ovan nämnda tjänst hos Flightright är dock att man här inte har någon som driver ens ärenden. Med andra ord är det fortsättningsvis en tvistefråga mellan flygbolaget och konsumenten när man väljer att gå denna väg.

Håll reda på dina rättigheter

Ett avslutande tips inför sommarens resor är alltså att hålla koll på rättigheterna. Man förlitar sig i alltför hög grad på att allt kommer att förlöpa smidigt vid flygresor och bokar också anslutningsflygen med små marginaler för att undvika all väntan.

De flesta råkar dock någon gång i livet ut för förseningar och inställda flyg och då gäller det att veta hur man agerar för att inte riskera att missa något viktigt. Samtidigt är det också en trygghet i sig att veta att vad som gäller om man önskar ersättning för händelser som är utanför ens kontroll.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *