10 citat om att våga lyckas

Det finns många citat av framgångsrika människor som handlar om vikten av att leva ett liv enligt sina drömmar och intressen. De flesta är medvetna om dessa visdomsord, men hur många av oss är det som på allvar vågar leva enligt dessa principer? De flesta går utbildningar som direkt skolar oss till att jobba som anställda. Inget fel med det, det finns alla möjligheter att jobba i sitt drömyrke även som anställd. Det som däremot är betydligt värre är att bekvämlighet och rädslan för att misslyckas ofta gör oss handlingsförlamade och gör att vi år efter år jobbar kvar som anställd med uppgifter som vi inte brinner för.

Därför är ett bra livsråd att aldrig låta rädslan ta över och bestämma riktningen för ens liv. Om du i dagsläget är lycklig i ditt jobb, fortsätt som förut och gör ditt bästa för att utvecklas i ditt jobb. Om du däremot är missnöjd med ditt yrkesliv, se då till att aktivt börja utvärdera dina möjligheter att göra pengar på dina intressen. Det finns oanade möjligheter för den som aktivt jobbar mot sina målsättningar. Det är just det aktiva förhållningssättet till livet som oftast är avgörande. Att tro på sig själv och sedan se till att föra idéerna framåt i praktiken kommer att avsevärt öka chanserna till att lyckas.

Här är några av mina favoritcitat i ämnet:

  1. Build your own dreams, or someone else will hire you to build theirs. –Farrah Gray
  2. Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life – Steve Jobs
  3. Either you run the day, or the day runs you. – Jim Rohn
  4. Inspiration exists, but it must find you working. – Pablo Picasso
  5. I am not a product of my circumstances. I am a product of my decisions. – Stephen Covey
  6. Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off the goal. – Henry Ford
  7. The difference between a successful person and others is not lack of strength not a lack of knowledge but rather a lack of will. – Vince Lombardi
  8. Too many of us are not living our dreams because we are living our fears. –Les Brown
  9. The way to get started is to quit talking and begin doing. – Walt Disney
  10. You can’t use up creativity. The more you use, the more you have. –Maya Angelou
Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *