Stilguiden

herrmodet på 1920-talet

Gentlemannen av år 1924 och 1926 enligt SvD

För eftervärlden har det ofta kallats “det glada tjugotalet” – ett årtionde som präglades av den högkonjunktur som pågick från mitten av 1920-talet och som avslutades med en börskrasch i USA 1929….

klädkod mörk kostym

Klädkod: Mörk kostym

Trots stora ändringar i mäns mode genom tiderna klädkoden mörk kostym fortfarande standard för formell klädsel. Stilen har varit densamma både för Duke of…

Motorcykelmode genom tiderna

Inom motorcykelvärlden fyller en modern klädseln många olika behov. För det första bör den både ha bra väderskydd och krockskydd. Den behöver också gärna…