10 karriärtips för gentlemannen

Jag fortsätter på gårdagens tråd med karriärtips och i denna artikel har jag i 10 punkter sammanställt några tips över hur man som anställd på ett enkelt sätt skapar sig konkurrensfördelar på marknaden.

Det är många som drömmer om en karriär som företagare. Det är oftast  dessa innovatörer man läser om i medierna med framgångssagor där någon lyckats skapa sig en framtid av något som man älskar att göra. En karriär som anställd behöver dock inte vara något dåligt alternativ. Även för den som tänkt sig en framtid som företagare är det oftast bra att lära sig mer om branschen som anställd innan man går över till att bli företagare på heltid. När det gäller att skapa sig den nödvändiga erfarenheten innan man startar sitt företag finns det sällan några bra alternativ.

Om vi dock fokuserar på hur man skall göra väl ifrån sig medan man är anställd finns det vissa spelregler som är viktiga att komma ihåg när det gäller att skapa sig de rätta förutsättningarna för att ta sig framåt i karriären. För det första har arbetsgivaren anställt dig för att han tror att du kan bidra med något till företaget. Ingen har anställt dig för att de vill bidra med att du skall klara av att betala dina räkningar. De flesta är med i spelet för pengarna och därför måste du genast från början ha på klart vilka företagets styrkor är och vad du kan bidra med för att stärka dess konkurrenskraft på marknaden. Alla företag med ett hälsosamt ”företagsklimat” kännetecknas av att de har ett öppet förhållningssätt till idéer från sina anställda och därför är det viktigt att alltid koncentrera sig på att se sina handlingar från ett större perspektiv i allt man gör.

Detta var grunden, enligt följande har jag sammanställt några punkter som dessutom kan bidra till att som anställd skapa konkurrensfördelar på marknaden. Jag pratar om konkurrensfördelar även om jag är medveten om att det i de flesta fall handlar om ett teamwork medan man jobbar hos ett företag. Men i slutändan handlar det ändå om att var och en själv är ansvarig för sin egen karriär och planeringen av den.

1. Ge rätt intryck genom din arbetstid.

För det första, kom en halv timme tidigare till jobbet än alla andra och bege dig hem från jobbet 15 minuter senare än alla andra. De som tycker om sitt jobb brinner för det. Ifall du kommer sent till ditt jobb ger du intrycket av att du inte tycker om ditt jobb. Du skulle heller aldrig komma för sent till bion eller något annat som du tycker om. Dessutom ger en tidig ankomst till jobbet dig en psykologisk fördel eftersom du i lugn och ro hinner planera din dag innan det blir full fart på jobbet. Sitt dock inte för länge på jobbet eftersom detta tar bort tid från andra värdefulla fritidsaktiviteter som är avsedda att fylla dig med energi. Det räcker med att sitta 15 minuter längre än den ordinarie arbetstiden så kommer du ändå att ha jobbat längre än 90 procent av dina kollegor.

2. Ge inte upp i förtid.

Jag har nämnt det tidigare och jag nämnder det igen. Skillnaden mellan den framgångsrike och den medelmåttige är liten. Framgång når försäljaren som ännu gör det där sista samtalet innan arbetsdagen är slut och marknadsföraren som ännu gör den sista intervjun innan dagen tar slut. Det är omöjligt att veta exakt vad som kommer att göra att du blir den bästa inom ditt område, men att vara envis och flitig kommer definitivt att öka chanserna till framgång.

3. Ta emot uppgifterna som ger dig mest pengar.

Detta har en psykologisk effekt, lön och förväntningar går hand i hand. Ur din karriärutvecklings perspektiv är det alltid bra att sträva efter att nå en hög lön i ett tidigt skede (även om jag antydde annat i gårdagens artikel). Ofta väljs personer till ansvarsfyllda uppgifter inom andra organisationer på basen av en hög lön, allt annat lika. Detta eftersom en hög lön visar att någon i en annan organisation i något skede ansett att personen i fråga varit värd sin lön.

4. Planera din karriär.

Lita inte på att det finns någon i företaget som planerar din karriär och vad som är bäst för dig. Du måste själv ta ansvar för dina egna intressen och ta för dig i organisationen. Man bör också se till att i ett så tidigt stadie som möjligt ta reda på om den organisation som man jobbar för har de rätta förutsättningarna för att uppfylla ens ambitioner. Ifall inte, byt jobb. Många är för bekväma för att göra det, men ifall man skall bli lycklig på sitt jobb krävs det ibland drastiska förändringar.

5. Jobba med rätt uppgifter

Försök att komma in på de avdelningar som skaffar in pengar till företaget och som utför ett arbete som är klart mätbart. Dessa avdelningar finns ofta inom försäljning och nuförtiden även inom produktutveckling. Dessa är bland de sista som man drar ner på vid sämre tider eftersom de är livsviktiga funktioner av ett företag. Tidigare har man inte i lika hög grad värdesatt produktutvecklingens roll som en del av ett företags långsiktiga framgångar och ofta sett det som endast kostnad som är enkel av spara på vid sämre tider. Numera ses denna funktion dock som väsentlig för att säkra företagets framtid. Det är viktigt att man ser till att vara där det händer i företaget och söker sig till klart mätbara uppgifter.

6. Var saklig och kritisera aldrig någon.

Ingen har råd att prata illa om en annan eftersom man aldrig vet vad som kommer att hända i framtiden och eftersom man aldrig vet vem man kommer att ha att göra med i framtida projekt. Var därför gentlemannaaktig och diplomatisk i alla situationer oavsett hur du än själv blir behandlad. Man måste naturligtvis bita ifrån om man blir trampad på, men gör det med stil och klass i så fall. Att vara uppblåst och egocentrisk hör numera inte hemma i god affärssed och är inte hållbart ifall man siktar på en längre karriär inom organisationen.

7. Satsa på fritiden.

Under fritiden bör man satsa allt på att ladda sina batterier med meningsfulla aktiviteter. Förutom att man naturligtvis bör satsa på att umgås med sina nära och kära och vårda dessa relationer är det även viktigt att man kontinuerligt strävar till att hitta någon meningsfull aktivitet som ger utmaningar även på det privata planet. Att t.ex. lära sig spela piano, lära sig ett nytt språk eller något annat utmanande är bra eftersom man genom dessa aktiviteter ständigt får nya influenser och lär sig vikten av disciplin.

8. Satsa på din hälsa.

Ju bättre fysiskt skick man är i desto bättre förutsättningar har man att orka ge allt under dygnets vakna timmar. Dessutom kommer man att ha en konkurrensfördel i förhållande till största delen av dem som man konkurrerar med på arbetsmarknaden eftersom många som satsar på karriären försummar sin träning och således även sin hälsa. Du kommer garanterat att hinna med samma mängd jobb som alla de som försummar sin träning, eftersom träningen gör en effektivare och ökar kreativiteten.

9. Svara alltid positivt på dina överordnades förfrågningar och överraska dem aldrig negativt.

Även om man i många sammanhang säkert upplever sig som mer kunnig än sin chef och motivationen till att utföra en viss uppgift ibland kan vara bristfällig, bör man aldrig tacka nej till en förfrågan från en överordnad. Troligtvis är du anställd för att du behärskar vissa saker bättre än din chef, men du skall också hålla i minnet att din chef troligen innehar andra attribut som du inte besitter. En av dessa kan vara värdefulla kontakter. Kontakter är mycket viktiga för att på ett enkelt sätt skapa sig genvägar i karriären och därför är all hjälp som man kan få tacksamt. Gör det till en vana att leverera mer än det som din chef efterfrågat och dessutom snabbare än efterfrågat.

10. Kliv i för stora skor.

Man skall aldrig undervärdera sina egna insatser. Det finns många tillfällen, särskilt i början av karriären då man kommer att känna att man inte är mogen sin uppgift. Även om det stämmer så kommer man att utvecklas i en betydligt snabbare takt än annars ifall man blir tvungen att anta nya och tillsynes oövervinneliga utmaningar. I bästa fall kan det till och med vara så att din chef ser egenskaper hos dig som du inte själv upptäckt och som lämpar sig för uppgifterna.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *