13 Regler för skötsel av kroppen

I början av ett nytt år kan det vara nyttigt med lite tips för hur man sköter om sin hälsa och sin kropp. Att sköta om sin hälsa på ett bättre sätt genom träning lär nämligen även i år vara ett av de vanligaste nyårslöftena.

I andra numret av tidningen Hälsovännen som kom ut 15 Februari 1927 delar Dr. Frank Crane med sig av 13 tips för hur man sköter om sin kropp. Av någon anledning har han i artikeln inriktat sig på ungdomar ”intill” 18 år, men tipsen kan likaväl användas av alla – både gammal som ung.

Hälsovännen (innan 1896 Helsovännen), grundades en av Wilhelm Wretlind år 1886 och var en populär halvmånadsskrift, för ”allmän och enskild helsovård”.

Tidningen upphörde 1947, men utkom återigen mellan åren 1955–61. Hälsovännen publicerade ett stort antal artiklar med den amerikanska tidskriften Physical Culture som källa och det är även från denna tidning artikeln nedan av Dr. Frank Crane översatts.

Några regler för skötandet av vår kropp.

För ungdomar intill 18 år.

Av D:r Frank Crane.

Håret skall vara kammat och borstat, tvättas två gånger i 
veckan, torkas riktigt. Gå barhuvad, ej då det är mycket kallt. Inga 
pomador och håroljor. 

Ögonen skola aldrig användas för läsning i mycket skarpt eller 
mycket svagt ljus, ej läsa mycket fin stil, aldrig läsa å tåg eller i 
spårvagn. Använda glasögon enligt läkares föreskrift. 

Tänderna skola borstas varje morgon och afton samt efter 
varje måltid. Tänderna undersökas varje halvår, om än ingen 
skada å dem märkes; genast söka bot, så snart tandvärk inställer 
sig. 

Ansiktet, hals och öron skola tvättas dagligen i varmt eller 
kylslaget vatten. Näsan petas aldrig. Huden hålles fri från finnar, 
utslag m.m. Frisk och blomstrande skall hyn vara. Alltid ett 
glatt ansikte! 

Händerna skola tvättas före varje måltid. Naglarna hållas 
rena och klippta, nagelborste användes, aldrig bita i naglarna. 

Fötterna skola tvättas dagligen. Inga blåsor, förhårdnader, 
liktornar, sår och inväxta naglar få finnas, ej heller trånga skor. 

Hållningen blir god, om bröstet skjutes ut, huvudet drages 
tillbaka och hakan drages in och nedåt så mycket som möjligt, då 
blir ryggen rak, både då man står och sitter. 

Dieten. Drick ett glas vatten, varmt eller kylslaget, först på 
morgonen och sist på kvällen. Ät intet mellan måltiderna, 
undantagandes frukt. Ät sakta, tugga väl. 

Magen hålles dagligen öppen, detta genom diet, tag inga 
avföringsmedel. Ät mycket frukt, grönsaker, rotsaker (potatis) samt 
mjölk. Ät mycket litet vitt bröd (av siktat mjöl), men mera bröd 
av sammanmalet råg- och vetemjöl. Ät mycket litet socker, 
bakelser, konfekt, tårtor och pastejer, likaså litet kött och fläsk. 

Rörelse eller kroppsligt arbete, så att svetten kommer ut en 
gång dagligen minst två timmar dagligen i friska luften. 

Sömn minst två timmar före midnatt, därefter sex timmar, om 
möjligt, lufta sovrummet väl varje afton, stäng ej igen varje 
springa, där frisk luft kan komma in under natten. Se till, att 
drag undvikes, där man ligger. Stig upp på bestämd tid. 

Tobak, såsom cigarrer, cigarretter, röka pipa samt snus 
undvikes, likaså alkoholhaltiga drycker, kaffe och té. Sömnmedel och 
smärtstillande medel endast efter läkares föreskrift. 

Uppförande. Aktning för gamla personer; tala sakta och 
tydligt, skräna och gnäll ej, var ej ovettig, var glad, aldrig trumpen, 
dyster och ömtålig, alltid anspråkslös, hjälpsam, uppmärksam och 
vanlig (såväl i gärningar som i ord), aldrig efterhängsen och 
fjäskig. (Physical Culture.) 

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *