17 steg mot ett mer framgångsrikt liv

Vad är egentligen framgång och vem är det egentligen som bestämmer vem som är framgångsrik? Framgång är, precis som vi konstaterat flera gånger tidigare, subjektivt och något som helt och hållet är beroende vad man själv tycker att är viktigt här i livet. Personligen anser jag t.ex. inte att en högt uppsatt chef inom näringslivet är mer framgångsrik än en sjuksköterska, trots att det oftast skiljer rejält i den ersättning som dessa två yrkesgrupper erhåller.

Trots att det alltså är subjektivt kan det ibland kännas lite irriterande hur fixerat samhället är på yttre attribut som makt och pengar. Men det får bli en annan diskussion. Om man för ett tag glömmer definitionsfrågan kring vad framgång egentligen är, så finns det oaktat några tidlösa visdomar då det gäller vilka principer man skall leva efter för att ha bäst chanser att lyckas nå sina målsättningar – oavsett vad de sedan kan vara.

Om det känns som att ni läst större delen av punkterna nedan redan tidigare så har ni helt rätt. En lista av denna typ blir dock aldrig helt fullständig och här har ytterligare två punkter lagts till samt gjorts lite justeringar i den tidigare texten. Till texten har jag också lagt till rekommenderade böcker till några av punkterna.

Här är alltså några framgångsfaktorer som kan vara värda att ta i beaktande:

1. Du är själv ansvarig för ditt liv.

[pullquote]

Build your own dreams, or someone else will hire you to build theirs.

– Farrah Gray

[/pullquote]

Jag har redan tidigare skrivit om vikten av att själv ta ansvar över sitt liv och detta kan inte nog poängteras i ett samhälle där det blivit än norm att beskylla sina egna tillkortakommanden på alla andra utom sig själv. Alla känner sig kränkta över allt och speciellt tacksamt verkar det vara att beskylla myndigheter, politiker och allt som har med det samhälle man lever i för att man inte får som man vill. Samhället är naturligtvis inte felfritt och det är bra att det finns engagerade människor bland oss som påpekar bristerna.

I de flesta fall är ändå det liv som man lever idag ett resultat av alla de medvetna och omedvetna val som man gjort hittills i livet. Att själv välja inflytande över sitt liv genom att planera, lägga upp målsättningar och även successivt genomföra dessa är något som alla människor borde lära sig så tidigt som möjligt i livet.

Rekommenderad läsning; Det var inte mitt fel: om konsten att ta ansvar – Ann Heberlein

2. Var uthållig.

Tålamod är kanske en av de egenskaper som mest bristfällig hos oss människor om man jämför med tidigare generationer. Nuförtiden är vi vana med att allt skall ske genast. Om vi inte har råd med något idag finns det alltid möjlighet att köpa på kredit bland den uppsjö av finansieringsmöjligheter som erbjuds. I sociala sammanhang behövs ingen större planering längre eftersom vi förväntas vara tillgängliga dygnet runt eftersom vi alla har mobiltelefoner och mail.

Det är en del av den fantastiskt snabba teknologiska utvecklingen som ägt rum de senaste årtiondena och som ändrat vår vardag dramatiskt. Det som det dock också har gjort med oss är att denna bekvämlighet medfört att många blivit mer otåliga och förlorat en del av det tålamod som behövs för att lyckas.

De flesta av de som lyckats med något, oavsett om det handlar om företagare, idrottsmän eller vad som helst i vårt samhälle, kan vittna om att det behövs en lång tid av hårt och fokuserat jobb för att lyckas med något. Även om det för vissa ser ut som att framgången kommit över en natt är det för de flesta långt ifrån sanningen. De flesta har en lång tid av förberedelser och hårt, oavlönat arbete bakom sig innan de lyckats slå igenom.

Man kan säga att envishet, uthållighet och förmågan att inte ge upp trots motgångar är några av de viktigaste egenskaperna för att nå framgång. Om man inte är övertygad om detta är det bara att läsa biografier med några av de mest framgångsrika personerna. Om det finns något man kan lära sig genom deras livsöden är det att i princip alla har en egen historia av misslyckande innan de slog igenom. Det finns alltså ingen given mall för hur de motgångar vi möter på ser ut, utan dessa är lika unika som våra personligheter. Det är hur vi bemöter dessa motgångar som är avgörande för hur framgångsrika vi blir.

Gällande denna och flera andra punkter på listan kan jag rekommendera boken How to get from where you are to where you want to be av Jack Canfield.

3. Lär av dina misstag och ge aldrig upp.

Som en fortsättning på ovan nämnda punkt bör detta poängteras. Om det finns en förmåga som det är värd att lära sig i ett tidigt skede i livet så är det att ta lärdom av sina misstag. Misstag är ofrånkomliga för alla som vill lära sig nya saker. De mest framgångsrika människorna är troligen de som är mest benägna att pröva sig fram och följaktligen även de som kommer att göra flest misstag i sina liv.

Det gemensamma för dessa personer är att de inte låter dessa misstag hindra dem från att fortsätta försöka. Istället lär de sig av misstagen och blir starkare och visare med tiden. En sak som är tätt förknippat med detta är att sluta gräma sig över sådant som hänt tidigare i ens liv. Detta leder endast till att man blir rädd för att misslyckas och därmed går miste om framtida möjligheter.

4. Fokusera på dina intressen.

I vilka sammanhang trivs du som bäst och vad är det du längtar till att få göra under din fritid? Det finns studiehandledning i de flesta skolor, men ytterst få av dessa fokuserar på annat än traditionella yrken. När det finns något som du brinner för på allvar, oavsett om det handlar om en hobby eller vad det är frågan om, gäller det att ta dessa känslor på allvar och utreda möjligheterna att tjäna pengar på detta.

I dagens samhälle är det enklare än någonsin att starta upp ett företag. Det gör ju naturligtvis konkurrensen hårdare, men de personer som har ett inre driv och intresse för något kommer alltid att lyckas i något skede. Det gäller bara att tro på sig själv och inte i alltför hög grad lyssna på de personer som säger att det är omöjligt. Det finns ingen annan än en själv som kan veta vilka dessa intressen är.

5. …Framförallt fokusera.

I allmänhet har man sett det som en positiv sak att ha många valmöjligheter. Friheten att välja har alltid varit det ultimata tecknet på demokrati och välmående. Uttryck som ”låt alla blommor blomma” och liknande har blivit allt mer populära i skolsystemet och andra delar av samhället för att hylla ett system där man ger individen friheten att välja bland det som man bäst passar ens intressen.

Vi lever i ett samhälle där valmöjligheterna historiskt sett aldrig varit fler än vad de är idag. Det räcker med att se på alla val man står inför när man skall köpa elektronik eller till och med under ett vardagligt besök till matvarubutiken. Till detta tillkommer ännu alla tekniska hjälpmedel och sociala medier som ger oss ett oerhört flöde av information i realtid.

Det är ingen brist på entreprenörer och ”livscoacher” som hyllar denna utveckling och de möjligheter som detta medför. Samtidigt har det dock uppstått en diskussion om att vi snarast leder till att vi blir förlamade av alla valmöjligheter och att även de minsta av beslut i vardagen gör oss förvirrade.

Att ha alltför många valmöjligheter i livet kan alltså snarare vara en förbannelse när det gäller att nå framgång eftersom det gör oss paralyserade. Även för välmåendet har allt fler studier påvisat att mängden av val vi står inför varje dag gör oss mer olyckliga än vad vi någonsin varit. En av de mest uppmärksammade böckerna i ämnet går under namnet The Paradox of Choice och är skriven av Barry Schwartz.

En av de viktigaste förutsättningarna för framgång i ett samhälle där problemet är ett överflöd av möjligheter och information är alltså förmågan att fokusera och sortera bland det som är väsentligt med tanke på ens egna målsättningar. Även om talang har en viss betydelse inom vissa branscher är det ett faktum att ett hårt och fokuserat jobb i de flesta fall är avgörande för framgång. Förmågan till att fokusera är och kommer alltså att bli den viktigaste typen av talang oavsett vad man än börjar med.

6. Talang är överskattad, hungern avgör.

Intresse och motivation är viktigare än intelligens och talang. Världen är full av talangfulla människor som ändå inte lyckas. Däremot är det betydligt mer sällsynt med människor som med beslutsamhet och motivation inte lyckats med sina målsättningar. Problemet med talangfulla människor är att de ofta får för mycket gratis för tidigt i livet. Något som gör att de aldrig riktigt på allvar lär sig vikten av hårt arbete för att lyckas här i livet. Låt därför inte tvivel på din egen förmåga utgöra hinder för att förverkliga dina drömmar.

För framgång krävs det ett väldigt hårt jobb oavsett inom vilket område man rör sig, vilket gör att talang faktiskt kan göra mer skada än nytta för individen. Det har nämligen visat sig att det snarast är mer av en regel än ett undantag med talangfulla individer som slösar bort sin karriär. Till detta finns knappast någon annan förklaring än att de inte lärt sig vikten av hårt arbete för framgång.

Det kan kännas aningen långsökt att tänka i dessa banor för många av oss då vi redan givit upp våra drömmar till att bli en ny Bill Gates eller Usain Bolt. Det oaktat finns det mycket att lära gällande hungern och viljan att lyckas för var och en av oss. Trots begränsad talang har nämligen de flesta av oss möjligheter att nå många andra av våra drömmar om vi bara är redo att kämpa för dessa. Det finns tillräckligt med framgångssagor här i världen för att bevisa detta.

7. Pengar gör en inte lycklig men skapar frihet. 

Den som endast har pengar som måttstock på framgång kommer knappast att bli varken lycklig eller framgångsrik. Det oaktat är pengar oerhört viktigt eftersom det skapar förutsättningar att i lugn och ro förverkliga sina drömmar. En person som hela tiden måste fundera över sina ekonomiska förpliktelser kommer aldrig att bli helt fri att förverkliga sig själv.

Därför är det ett gott råd att vänta med att införskaffa drömboendet och andra materiella ting innan man skapat sig de finansiella förutsättningarna för detta. Låna kan man göra, speciellt vid dessa räntenivåer, men att göra sig tvungen att jobba för att ha råd att leva kan i värsta fall leda till en stress som dödar ens kreativa sidor. Vissa blir triggade av att leva under press, men i längden kan det bli en börda som är svår att hantera.

8. Var proaktiv och ta tag i saker genast.

Passivitet och väntan på det perfekta tillfället att börja med att förverkliga sina drömmar föder en känsla av maktlöshet, stress och tvivel på sin egen förmåga. Genom att vara aktiv och ta tag i saker genast göder man sina kreativa sidor och man börjar genast fundera på lösningar till eventuella problem som står mellan dig och dina drömmar. De flesta av oss har säkert någon gång i livet haft denna känsla av ”kreativt flow”, ett stadie när idéerna flödar och allt verkar möjligt. Detta så kallade momentum skapar man endast genom flit och hårt arbete och framförallt genom att inte vänta tills att det perfekta tillfället dyker upp.

[pullquote]

You can’t wait for inspiration. You have to go after it with a club.

– Jack London

[/pullquote]

Även om klara målsättningar, bra planering och en stark tro på själv själv är en bra grund att stå på kommer ingenting att ske ifall man inte tar tag i saker och genom sin aktivitet ser till att föra saker framåt. I så gott som all inspirationslitteratur som gjorts finns det en stark övertro på att universum belönar stora planer och ett stort tänkande. Det leder också till att många går genom hela sitt liv och planerar för vad man skall göra när man får tid.

Problemet är bara att det aldrig kommer att komma ett perfekt tillfälle att genomföra sina storslagna planer. I alla livsskeden är tiden en bristvara och om det inte handlar om tiden handlar det om resurser – allt som oftast pengar.Det allra största hotet är ändå bekvämligheten. Det är så mycket enklare att endast drömma sig bort och planera för morgondagen, medan det nästan alltid kräver att man tar sig över sin bekvämlighetszon för att komma till nästa steg i sina planer. När man väl kommit igång med något och fått in en vana att agera istället för att reagera kommer man att märka hur saker och ting faller på sin plats. De hinder som verkade oöverkomliga innan man kom igång kan helt plötsligt bli inspirerande utmaningar på vägen mot målsättningen. Genom att hela tiden aktivt arbeta på sin målsättning kommer man att på ett helt annat sätt bli uppmärksam på de saker som sker i omgivningen som man kan dra nytta av.

Ta en sak som ett bostadsköp. Hur många brydde sig om vad ränta låg på innan man började förhandla med banken om ett lån? Många kanske inte ens visste vad en ränta var för något. Detta gäller oavsett vad man än börjar med. Genom att aktivt ta tag i saker och ge sig in i leken lär man sig snabbt hur saker och ting hänger ihop. Utan egen inblandning tenderar saker och ting att flyta på utan desto mer engagemang. Man blir en passiv åskådare som inte kan tillgodose sig den kunskap som finns tillgänglig.

[pullquote]

I don’t wait for moods. You accomplish nothing if you do that. Your mind must know it has got to get down to work.

– Pearl S. Buck

[/pullquote]

En av de saker som skiljer framgångsrika människor från ”medelmåttan” är i många fall aktiviteten, vanan att genast ta tag i saker utan att vänta på rätt tillfälle eller rätt sinnesstämning. När de utarbetat en plan påbörjar de arbetet med att genomföra denna i praktiken. Även om varken planen eller genomförandet är perfekt från början, lär de sig av sina misstag, gör nödvändiga korrigeringar och fortsätter tills de uppnåt sina målsättningar… eller något mycket bättre än vad de drömde om när de gjorde upp sina planer.

Det handlar alltså om att bygga upp en ”aktionsorienterad” vana som bygger på att man tar tag i saker utan dröjsmål och lär sig saker på vägen. Det är viktigt att förbereda sig så gott det går genom litteratur och genom att diskutera med andra som redan upplevt något liknande. Man kan dock aldrig i detalj planera för allt som man kommer att möta på under resan. Det mesta lär man sig genom att uppleva det själv.

Det är ens eget engagemang och passion som kommer att hjälpa en att övervinna tillfälliga hinder och detta engagemang och denna passion kommer endast genom att ge sig in i leken på allvar.

För mer inspiration framförallt gällande denna och följande punkt rekommenderar jag boken The Magic of Thinking Big av David J. Schwartz, som alltså finns gratis att läsa på nätet.

9. Umgås med rätt personer.

Denna punkt kan kanske uppfattas som lite hård för vissa. Vadå rätt personer? Har inte alla människor i din närhet rätt till din fulla uppmärksamhet? Faktum är att våra liv tar oss i olika riktningar och ibland kan det leda till att de vänner som tidigare varit ett oumbärligt stöd blivit en belastning. Om du märker att du umgås med personer som inte innerst inne vill dig väl och är missunnsamma borde du på allvar fundera på om det lönar sig att umgås med dessa. Det finns ingen plikt att umgås med människor som du känt i hela ditt liv ifall du inte känner att du får ut något ut av ”förhållandet”. Din tid här på jorden är värdefull. Ta vara på den genom att umgås med människor som hjälper dig i dina strävanden istället för att bryta ner dig och dina drömmar.

Vi är vad vi äter är en gammal sanning som de flesta kan relatera till. Vi matas med mängder av råd varje dag över vad vi bör äta och inte för att bli hälsosamma och gå ner i vikt. Vad man matar sin hjärna med är man dock oftast inte lika vaksamma på. Inom den amerikanska litteraturen har man ofta myntat uttrycket ”Mind Food” för att beskriva detta.

Det finns inget som är så förlamande för initiativförmågan som en omgivning fylld av cyniska kommentarer och skvaller. Oavsett vad man själv tror så har detta en direkt påverkan på ens egen initiativförmåga och riskbenägenhet. I en omgivning som präglas av skadeglädje och intresse för skandaler blir det en fråga om att minimera risker för att undvika att själv bli en måltavla för elakt skvaller.

Därför bör man vara vaksam på vem man umgås med och se till att välja de personer som dagligen kan förse en med rätt typ av Mind Food. Den typ av information vi konsumerar i vårt umgänge påverkar våra vanor, attityder och personligheter. Vår omgivning formar oss och har en avgörande betydelse för hur vi tänker. Det är inte utan orsak man sägs bli medeltalet av de personer man umgås med.

Den person man är idag och den person man blir om fem, tio eller tjugo år är till stor del beroende på de personer man umgås med. Därför har man inte råd att omge sig med negativa personer som får oss att begränsa oss själva och vårt tänkande. Man vet med säkerhet att man kommer att ändra med åren och hur man ändras beror till stor del på ens umgänge.

Gör därför ett beslut redan idag att låta din omgivning jobba med dig på väg mot dina drömmar inte emot dig. Låt inte skeptiska och nedvärderande kommentarer begränsa dig, utan se till att umgås med personer som istället stöttar dig i dina drömmar.

10. Skaffa dig inspiration genom förebilder.

Alla har vi våra förebilder. Dessa behöver inte nödvändigtvis finnas inom det område där man själv vill lyckas eller ens inneha alla de egenskaper man själv eftersträvar. Det viktigaste är att man identifierar vissa framgångsfaktorer hos dessa personer och finner inspiration i dessa.

Jag själv kan inspireras av en framgångsrik idrottare och de metoder som hen använder sig av för att lyckas, även om jag inte har speciellt stora ambitioner som idrottare. Det är den perfektionism som ofta finns hos idrottare som tilltalar mig. Detta gäller i allt från hur man sätter upp målsättningar, till hur man följer upp sina framsteg.

11. Skaffa dig hälsosamma vanor.

Vi har alla hört talas om så kallade ”supermänniskor” som sover 4-5 timmar per natt och ändå orkar hålla arbetstakten genom hela dygnet. Jag tvivlar inte alls på att detta inte skulle stämma. För de flesta av oss är det dock inte speciellt smart att inte ge akt på kroppens signaler. Jag hör även till kategorin människor som gärna förlänger dygnet genom att vakna riktigt tidigt. Om man ser till att komma sig tidigt i säng är det inga problem, men att sova endast 5-6 timmar per natt brukar straffa sig i längden.

Även till övriga delar är det viktigt att bry sig om hur man lever. Det finns inget jobb eller något annat här i livet som är så viktigt att det skulle vara värt att försumma sin hälsa. En hälsosam livsstil gör att man mår mycket bättre och även orkar hålla sig positiv dagen igenom. Inga revolutionerande nyheter kanske, men om det känns som att både viljan och kreativiteten saknas för att åstadkomma något i vardagen är det oftast inom detta område man skall söka förklaringarna.

12. Respektera pengars värde. 

Detta råd kan tyckas lite gammaldags med tanke på den syn på låntagande som finns i dagens samhälle. Det har länge varit snarast en regel än ett undantag med amorteringsfria lån på sin bostad, i en tid då räntan är lägre än någonsin. Det är säkert förståeligt med tanke på att många är uppväxta med förebilder som Donald Trump som väsentligen förespråkar hävstångseffekten som ett sätt att bli rik på.

Man bör dock förstå skillnaden på privatekonomi och affärsverksamhet. I affärer bör man ta risker för att lyckas. Då det gäller privatekonomi är det dock viktigt att man har rätt förhållningssätt till pengar. Den senaste trenden inom penninghantering att belöna sig själv i förtid genom användning av kreditkort och högräntelån är det yttersta beviset på att man saknar respekt för pengar. Att ha spelrum när det gäller kassamedel är inte livsviktigt endast för företagen. Även för privatpersoner kan det utgöra hela skillnaden mellan ett liv i fattigdom eller välstånd.

13. Gå emot strömmen.

Detta handlar om att lära sig konsten att ifrågasätta det samhälle vi lever i. Alla uppfinningar har börjat från enskilda människors tankar. Även när det gäller investeringar är det ett känt faktum att de personer som går sin egen väg har de största förutsättningarna för att lyckas. Även i detta fall handlar mycket om att inte bli för bekväm och att inte handla för mycket enligt hur andra gör.

De flesta av oss har tillräckligt mycket intelligens för att kunna göra framgångsrika beslut även i en komplex omgivning. Det gäller att våga lita på sin magkänsla och inte bli rädd för att gå emot det som anses som normalt. Detta gäller även i högsta grad inom placeringar. Undvik flockbeteende om du vill bli en framgångsrik placerare – eller framgångsrik inom vad som helst i livet.

14. Var ödmjuk i varje situation.

Ett av de enklaste sätten av avgöra graden av visdom hos en person är att iaktta hur denna reagerar vid såväl framgång som nederlag. Det är lätt att vara ödmjuk i framgång, men det är vid nederlag som en persons karaktär på allvar testas. Detta bör dock inte endast vara ett spel för gallerierna, utan en person som kommit till insikt över livets gång förstår att skillnaden mellan framgång och nederlag ligger i de små detaljerna.

Därför har man sällan råd att vara kaxig ens när allt verkar gå ens väg. Be happy, but never satisfied är ett känt citat av Bruce Lee och samtidigt ett av mina favoritcitat eftersom detta mycket väl sammanfattar vad det handlar om här i livet. Man skall vara nöjd med det man har och leva för stunden, men alltid sträva efter att utvecklas.

PicsArt_1443502634631

15. Våga göra bort dig.

Hur kommer man att minnas dig om 100 år? Troligtvis inte alls. Om ni tänker på de mest framstående av författare och entreprenörer från 1800-talet, hur många kommer ni att tänka på? Just det, inte alltför många. Vi har en begränsad tid här på jorden och den är alltför kort för att hela tiden gå runt och fundera över vad andra tänker om oss.

Troligen är rädslan en av de största enskilda orsakerna till varför människan inte vågar pröva på nya saker. Framförallt är det skammen att erkänna misslyckanden inför sin omgivning som är ett av de största problemen. Vi vill alla verka självsäkra och duktiga inför vår omgivning och därför kan det vara svårt att våga berätta om sina planer och målsättningar av rädsla för vad som väntar ifall vi misslyckas.

[pullquote]

There is only one way to avoid criticism; do nothing, say nothing, and be nothing.

– Aristotle

[/pullquote]

En annan orsak som det pratas mindre om är den cynism och negativitet som finns bland många av oss och som har en förlamande effekt. För att komma bort från denna negativa spiral gäller det förutom att som i ovannämnda punkt, uppgradera sitt umgänge, även att helt enkelt lägga saker i sitt sammanhang och göra de saker som behövs för att förändra sig själv. Om man har en ogrundad rädsla för kritik kan det vara ett tecken på att man umgås med fel personer och som en följd av detta även själv blivit smittad.

Det är lätt att skylla på andra i dessa sammanhang. Men innan man gör det bör man först ställa sig följande frågor som finns i ovan nämnda bok The Magic of Thinking Big av David J. Schwartz:

  1. Sprider jag rykten om andra människor?
  2. Har jag alltid bra saker att säga om andra människor?
  3. Gillar jag att höra om skandaler?
  4. Dömer jag andra endast på basen av rykten?
  5. Uppmuntrar jag andra att komma med rykten till mig?
  6. Inleder jag ofta mina konversationer med ”berätta inte åt någon annan”.
  7. Håller jag konfidentiell information för mig själv?
  8. Känner jag skyldig över vad jag berättar åt andra?

Ni vet säkert vad som är rätt svar på dessa frågor. Innan man beskyller andra för cynism eller förutfattade meningar bör man först rannsaka sig själv och sitt beteende.

När man gjort detta har man de rätta förutsättningarna för att bry sig mindre om vad andra tänker och mer på vad man själv skall göra för att nå sina drömmar.

16. Lyssna inte för mycket på andra

Lyssna inte för mycket på andras råd. Det gäller även självutnämnda livscoacher som finns i ett överflöd av nuförtiden, bland annat på sociala medier (det gäller även denna text). Även om det är bra att hämta inspiration från andra människor och deras rutiner så måste man inse att vi alla har olika livssituation, olika personligheter och gensammansättning. Det som lämpar sig för en människa kan passa en annan väldigt dåligt.

Som ett exempel kan jag ta mina egna dagsrutiner, som jag nämnde lite om redan tidigare i texten. Även om jag alltid varit en morgonmänniska så har detta ibland också gått till en överdrift. Ibland vaknar jag redan vid kl. 4 eller 4.30 på morgonen, ivrig att ta itu med dagen, väl medveten om att många av mina förebilder inom näringslivet påstått att de klarar sig på 4 timmars sömn.

Med tiden har det visat sig att detta är en väldigt dålig strategi. Det finns nämligen få saker här i livet som dödar kreativiteten som brist på sömn. Dessutom har brist på sömn även en tendens att göra de minsta av problem oöverkomliga – något som igen bidrar till allmän pessimism och deppighet.

Istället förespråkar jag nuförtiden andra att verkligen satsa på sin sömn. Det som man vinner i tid genom att sova för lite, förlorar man istället i produktivitet och effektivitet under dygnets vakna timmar.

17. Var stolt över dig själv

Avslutningsvis, gå med stolthet och med stolt hållning genom livet. Detta anknyter delvis till den första punkten. Det finns i slutändan ingen annan än du själv som är ansvarig över ditt liv även om man i motgång ofta får en känsla av att det borde finnas någon som tar hand om en.

När man har motgång och känner sig vilsen i livet är det lätt att misströsta och det blir också lätt att man börjar deppa. Det gör också att kroppsspråket automatiskt signalerar att man är en förlorare. Jag hatar ordet förlorare. Jag tycker att man aldrig bör använda ordet för att beskriva en annan människa eftersom det är bland det mest förnedrande man kan kalla någon för.

Men oavsett vad livet kastar på en i form av utmaningar bör man alltid sträva till att gå med högt huvud och stolt hållning. Då har livet för det mesta en tendens att lösa sig eftersom man då utstrålar den vinnarinstinkt som gör att människor dras till en. Ingen gillar människor med en negativ inställning till livet och människor som klagar över allt i sin tillvaro.

För den som vill läsa mer om vad kroppsspråket kan göra för en i livet rekommenderar jag den relativt nya boken 12 rules for life av Jordan Peterson.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *