4 orsaker att bära skägg: Råd från år 1883

orsaker att bära skägg

Skägg är verkligen något som delar åsikterna i dagens värld. Vissa anser att skägg är det snyggaste och manligaste som finns, medan andra gillar den rakade hakan mer.

Att denna diskussion inte är något nytt under solen bevisar boken Fråga mig om all ting! Oumbärlig handbok för alla menniskor från år 1883. I denna handbok finns drygt 2000 nyttiga råd med allt som man som människa bör känna till.

I ett tidigare inlägg från samma bok fick vi äktenskapsråd och här har turen kommit till skäggets vara eller icke vara. Utifrån dessa råd kan man med fog konstatera att skägget är något som varje man borde överväga att bära, oavsett om man tycker det är snyggt eller inte:

1946. Skägg

Att bära eller icke bära skägg, det är frågan, och ehuru den förr var en ganska allvarsam tvistefråga så är den nu mera endast en smakfråga, beroende på hvars och ens godtfinnande att afvgöra.

Det enda skäl, som kan anföras emot skägget, är att det gifver ett mera vårdslöst och vanvårdadt utseende, och denna anmärkning förfaller om man betänker att skägget är lika lätt att putsa och vårda som håret. De skäl, som tala för skäggen, äro deremot ganska talrika:

  1. Att skaparen låtit skägg växa för något nyttigt ändamål.
  2. Att det är inkonseqvent att raka hakan och ej hjässan.
  3. Att rakning är en besvärlig och stundom smärtsam operation, som tager ganska mycken tid.
  4. Att skägget skyler halsens och munnens organer och sålunda förekommer bronchitis och reumatiska åkommor, som lättare angripa personer utan skägg.
Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *