4 tips för ökat självförtroende

Don't Quit

Ett gott och sunt självförtroende är viktigt för oss alla. Ett gott självförtroende gör att man vågar ta de steg som behövs för att leva ett liv enligt sina intressen samt att man kan eliminera de störningsmoment som bromsar utvecklingen som människa.

Jag är en av de människor som är född blyg och fastän jag jobbat hårt på mitt självförtroende, framförallt efter att jag påbörjade min yrkesaktiva karriär, upplever jag ännu att det finns situationer då mitt självförtroende eller snarare brist på detta sätter gränser för min utveckling som människa samt inom mitt yrke.

Framförallt när det gäller framföranden inför grupp har jag känt att mitt självförtroende satt gränser för mig att få fram mitt budskap på ett bra sätt. Denna situation är något som jag tror att de flesta kan relatera till, men även inom andra områden är det viktigt att människan inte låter en negativ självbild sätta gränser för sin potential. I de allra flesta fall handlar det ju ändå om mentala hinder som beror på onödigt negativa tankar.

Jag gillar Henry Fords citat som går enligt följande:

”If you think you can or think you can’t – you’re right”

I mina ögon handlar alltså bristen på självförtroende mycket om vilka mentala hinder du ställer upp för dig själv i ditt liv. Ifall man intalar sig själv att man inte klarar av en sak finns stor sannolikhet att man inte kommer att klara av det. Ifall man däremot intalar sig själv att man kommer att klara av något, ökar sannolikheten avsevärt. Rätt självklara saker, men det oaktat svårt att följa i praktiken.

Ta t.ex. en sådan sak som ett nystartat företag som jag har att göra med varje vecka via mitt jobb. Jag har så många gånger blivit förvånad över att vissa med en i teorin dålig affärsidé lyckats, medan andra med en lysande affärsidé misslyckats. Naturligtvis kan det finnas tillfälligheter som ligger bakom, men det har alltför ofta för att vara ett slumpmässigt sammanträffande visat sig att den som uppvisat ett okuvligt självförtroende i kombination med en orubblig tro på sin sak varit den som lyckats. Medan den som inte innerst inne trott på sig själv och sin sak varit den som misslyckats, trots den lysande affärsidén.

Till detta finns många självklara samband. Att tro på sin idé och sig själv gör en uthållig när den första motgången kommer. Denna kommer alltid, tro mig. Den som inte tror på sig själv ger däremot upp och söker sig till nästa affärsidé. Därmed inte sagt att allt går att bygga upp genom ett gott självförtroende, eftersom kärleken till sig själv och sin idé även kan verka i motsatt riktning och göra en blind för farorna. Precis som med kärleken.

Att bygga upp ett gott självförtroende som baserar sig på hälsosamma och realistiska värderingar är således ytterst viktigt för alla människor. Nedan följer några tips om hur man kan ge sitt självförtroende en skjuts i rätt riktning.

1. Våga satsa och såga av grenen till det förflutna

Jag skulle vilja säga att det i de flesta fall beror på ren bekvämlighet att människan inte når upp till sin fulla potential genom att man låter den mentala självbilden lägga hinder för en. Det är så mycket enklare att helt enkelt fortsätta i samma gamla spår och skylla på ens brist på en viss egenskap. Att våga satsa är i de flesta fall en nödvändighet för att få ett bättre självförtroende. Att våga satsa och pröva nya saker ger dig en oerhörd skjuts framåt när det gäller självförtroendet.

Följande motto använder jag gärna för att sammanfatta denna punkt: Ta risker: ifall du vinner kommer du att vara glad; ifall du förlorar kommer du att bli vis. Donald Trump säger att han i situationer av tvekan inte ställer sig frågan; tänk om jag förlorar? Utan; tänk om jag vinner, tänk om projektet blir en succe, tänk om jag lyckas i det jag företar mig? Att på detta sätt vända på tankegången kan ge en skjuts åt självförtroendet. Det gäller att se de möjligheter som möjliga ändringar kan medföra istället för eventuella problem.

Det gäller bara att bli aktiv, eftersom detta botar rädsla. Det finns helt enkelt inget effektivare sätt att få ett bra självförtroende än genom att ständigt sträva framåt. Det är som David J. Schwartz skriver i sin bok The Magic of Thinking Big :

”Action cures fear. Isolate your fear and then take constructive action. Inaction-doing nothing about a situation-strengthens fear and destroys confidence.

2. Låt inte andras tveksamhet hindra dig

Att höra för mycket på andras åsikter kan vara mycket demoraliserande för ditt självförtroende. Det är så lätt att placeras in i ett fack av människor som alltid känt dig och att ändra deras bild av dig kan i värsta fall vara helt omöjligt. Detsamma gäller oavsett vilka människor du än kommer i kontakt med. Det finns helt enkelt en stor mängd negativa och skeptiska människor där ute som inte vill något hellre än att just du misslyckas. Ifall du har att göra med missunsamma människor gör du bäst i att hålla dina idéer för dig själv och inte låter dessa förstöra ditt självfortroende.

Att bygga upp ett gott självfortroende handlar mångt och mycket om att gå sin egen väg och att inte bry sig i en alltför hög grad om vad andra tycker och tänker. Gör som mig. Ifall jag råkar på kritik så tar jag emot denna i uppbyggande syfte och registrerar denna som en bland många åsikter man kan ha om en sak. Den som framför kritiken bör man lyssna på, men det finns inga orsaker att rasera hela ens idébank eller ens självförtroende bara för att det finns individer som är av avvikande åsikt. Istället bör man söka de bakomliggande orsakerna till att just kritiken framförts. Finns det finjusteringar att göra på ens beteende eller ens idé?

When size matters

3. Tänk lite större

Ok, jag vet att detta börjar vara lite uttjatat. Jag har i flera repriser betonat vikten av att ”tänka stort”. Det handlar inte om att ta sig vatten över huvudet som många amerikaner och belåna en företagssatsning utom all kontroll. Det handlar helt enkelt om att se till så att man inte lägger begränsningar på sig själv genom för låga målsättningar. Ifall man siktar mot stjärnorna så når man trädtopparna är ett bekant uttryck, men det kan lika bra tänkas att du når just stjärnorna. Att ha drömmar om att något stort kommer att ske i ens liv gör det helt enkelt så mycket enklare att motivera sig för dagens mödor. Det kan t o m tänkas att du är så upptagen med att tänka på dina höga målsättningar att du ”glömmer bort” att vara osäker. Att fokusera på höga målsättningar har även en annan fördel. Det blir helt enkelt klarare för dig vilka områden som du vill satsa på i din vardag för att nå dit du vill.

4. Var förberedd på att bli avvisad

I sin bok Business School for people who like helping people beskriver Robert Kiyosaki på ett väldigt bra sätt om nyttan med att bli avvisad:

Ju oftare du sätter dig i situationer där du faktiskt blir avvisad, desto större är risken för att du faktiskt kommer att lyckas på lång sikt.

Hans råd är alltså följande; ifall du vill lyckas bättre i ditt liv så måste du helt enkelt sätta dig i situationer där du blir avvisad för att därigenom lära dig framgångens recept. De flesta av oss är så rädda att bli avvisade så att vi försöker eliminera riskerna. Därför blir även belöningen så liten. Att bli avvisad är att växa, ifall man tar lärdom av det.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *