Är män mer benägna än kvinnor att ta lån?

låna online

Män och kvinnor är olika i alla aspekter, något flertalet företag undersöker på regelbunden basis. Bland andra Zmarta Group och SCB publicerar intressanta fakta tillsammans med välgrundad statistik kring allt rörande vår vardag. Här presenteras några undersökningar som sticker ut ur mängden. 

Statistik för mäns lånande

Zmarta Group har gjort en djup undersökning i lånebeteendet hos män respektive kvinnor. Med hjälp av Lånebarometern har de tagit fram flera intresseväckande fakta. Sammantaget av deras undersökning visar på att män har större självförtroende men även fler möjligheter när det kommer till ekonomi och lån.

Vad män främst tar lån till

Enligt Zmartas undersökning har män dubbelt så många billån än kvinnor. Dessutom är mäns billån i genomsnitt 18% högre. Det samma gäller för lån till bröllop, kvinnor är huvudlåntagare i endast hälften av samtliga beviljade lån.

Fler lån med stora skiljaktigheter mellan män och kvinnor:

  • Tandläkare – Män lånar hälften så ofta till tandläkarbesök
  • Studier & sjukvård – Kvinnor lånar 50% oftare i snitt
  • Investering i eget bolag – Nära nog 50% oftare lånar män till ändamålet 

Varför män dominerar i undersökningar kring lån 

Undersökningar visar att män står för 60% av alla tagna lån. De bakomliggande faktorerna till statistiken är flera. En trolig orsak kan ligga i det faktum Lendo har kommit fram till i deras undersökningar, att fler män hittar billiga lån jämfört med kvinnor.

En annan anledning är troligen att män fortfarande tjänar mer än kvinnor vilket generellt har varit fallet sedan urminnes tider. SCB har undersökt löneintervallen mellan de båda könen under 2019. Tabellen visar tydligt att ju högre lön de undersökte, ju fler män står som löntagare procentuellt sett. 

Fler underliggande orsaker

En annan orsak kan grundas i att män vanligtvis är huvudinkomsttagare i hushållet varpå mannen av naturliga skäl står för lånet i fråga. Sedan är män över lag mer otåliga än kvinnor enligt alla statistiska myndigheter, vill män köpa/göra något tar de lån. Till skillnad mot kvinnor vilka har längre betänketid. Sammanfattningsvis gör alla faktorer att män har bättre förutsättningar att ta fördelaktiga lån.

De platser där män lånar avsevärt mer än kvinnor 

Inte bara lånebelopp, ränta och ändamål skiljer sig mellan män och kvinnor. Stora skillnader syns även på var i Sverige låntagarna bor. Trots att samtliga län hyser flest manliga låntagare utmärker sig några platser (län) mer än andra.

Länen i Sverige där en större andel av låntagarna är män:

  • Kronoberg – +50%
  • Västerbotten – +44%
  • Jönköping – +42%
  • Uppsala – +33%

Ovanpå fler manliga låntagare står män även för högst lånebelopp

Undersökningar visar att män tar generellt sett högre lån oberoende vilken typ av lån. Ett exempel är vid lån till bröllop där kvinnor vanligen ansöker om 30% lägre lånebelopp än män.

Ett annat exempel gäller billån. Mäns billån uppgår till 18% högre belopp än kvinnors, vilket möjligen speglar mäns förkärlek till bilar.

Oändliga intressanta fakta tillgängligt för alla

Här presenteras endast några få undersökningar och statistik. För intresserade läsare finns oändligt mycket information publicerat på varje myndighets hemsida. Ett läsvärt tips är SCB årliga publikation ”På tal om kvinnor och män”, handbok med årlig statistik vilken med all säkerhet kan ge aha-upplevelser. 

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *