Arbetslivet på en advokatbyrå

hur är det att jobba på advokatbyrå

Det är många som går runt och drömmer om att bli advokater i framtiden. Det kan finnas många orsaker till detta. En delorsak är med säkerhet alla populära serier där advokater har en framstående plats, men det finns även andra orsaker till att detta yrke blivit mer populärt. Men vad innebär det egentligen att jobba på en advokatbyrå?

När man pratar om advokatyrket är det ytterst få som egentligen vet vad det handlar om. Det är ett brett arbetsfält med många arbetsuppgifter och det som vi ser från utsidan är endast en liten del av det som jobbet på en advokatbyrå inrymmer.

Advokatbyråer i Sverige

Det finns totalt runt 5500 aktiva advokater i Sverige och av dessa jobbar 2200 med humanjuridik. Under det hör bland annat brottsmål och vårdnadstvister. Bland de advokatbyråer som jobbar med humanjuridik kan nämnas K Advokater som är en advokatbyrå i göteborg.

Med andra ord finns det gott om arbetstillfällen runt om i Sverige för den som siktar på en karriär på en advokatbyrå.

Hur ser jobbet på en advokatbyrå ut?

Advokatbyråer är hektiska platser. Du kan förvänta dig långa arbetsdagar, mycket konkurrens och intensiv stress. Advokater på advokatbyråer arbetar hårt för att nå sina mål, som vanligtvis är att bli delägare eller andra högt uppsatta tjänstemän inom advokatbyrån. Miljön på advokatbyråer kräver exceptionella färdigheter (både tekniska och interpersonella) och en hög arbetsmoral.

Vissa advokatbyråer kräver att advokaterna går på kvällskurser på sin fritid för att de ska få mer juridisk kunskap för att kunna prestera bra på jobbet; andra kan anlita konsulter som ger kurser för de anställda för att hjälpa till med kundkontakter, forskningsmetoder, marknadsföringsstrategier, datorutbildning osv.

Att arbeta på en advokatbyrå innebär att du har tillgång till den senaste tekniken som kan hjälpa dig att avancera i din karriär som jurist. Du kommer att ha världen till hands och oändliga resurser för att förbereda dig inför juristutbildningen och juristexamen. De flesta advokatbyråer erbjuder konferenser där juridikstudenter kan utforska sina alternativ i en öppen miljö, och erfarna jurister kan diskutera heta ämnen inom juridiken (invandringsrätt, patenträtt osv.).

Fördelar med att jobba på en advokatbyrå

Miljön på advokatbyråer kan vara stressig och konkurrensutsatt, men advokatbyråer ger också en känsla av gemenskap som många individer längtar efter för att bli framgångsrika i sin advokatkarriär.

När man arbetar på en advokatbyrå är det alltid något på gång: administrativa uppgifter som att samarbeta med partner och andra medarbetare, fakturera timmar för klienter, göra efterforskningar om ämnen inom juridiken (särskilt när man inte vet vad man letar efter), delta i klientmöten osv.

Advokatbyråer förväntar sig att deras anställda skall skapa nya idéer för att öka intäkterna och förbättra den nuvarande juridiska strategin och affärsmetoderna inom advokatbyrån. Konceptet med hög risk och hög belöning gäller här: om du får ett stort fall eller blir inblandad i flera affärer/kontrakt med andra advokatbyråer, kommer din karriär som jurist att skjuta i höjden. Om du inte gör det kan du komma att sitta fast på en advokatbyrå i många år och undra vad du ska göra härnäst med din advokatkarriär.

Flexibilitet och stresstålighet krävs

Att arbeta på en advokatbyrå innebär att du måste arbeta ännu hårdare än när du studerade juridik eller gjorde juridisk forskning på egen hand. Advokatbyråer förväntar sig mycket av sina anställda eftersom konkurrensen är hög och de vill att detta ska återspeglas i deras anställdas produktivitet.

Du måste ha en utmärkt förmåga att hantera din tid så att du kan vara flexibel under tider då arbetsbördan blir särskilt hektisk (tidsfrister närmar sig osv.) och kan behålla lugnet i kritiska situationer, t.ex. klientmöten eller andra händelser som kan få negativa konsekvenser om de hanteras på ett dåligt sätt. Att arbeta på en advokatbyrå är mycket arbete, men det är givande om du hanterar dina ärenden/klienter väl och inte blir alltför indragen i advokatbyråpolitiken.

Höga krav på professionalism

Advokatbyråer har också normer som gäller för sina anställdas etik och moraliska karaktär. Advokatbyråerna förväntar sig att deras anställda upprätthåller en viss nivå av professionalism när de har att göra med klienter, andra advokatbyråer osv. Detta inbegriper förväntningar på att advokater ska uppträda på ett respektfullt sätt under kundmöten eller förhandlingar, undvika aktiviteter som ger en dålig bild av advokatbyrån (t.ex. användning av droger) och så vidare.

Advokatyrket ställer mycket höga krav på sina advokater och därför förväntar sig advokatbyråerna inget mindre än fullständig hängivenhet från sina deltagare – nästan som om de vore representanter för själva advokatyrket.

Avslutningsvis

Jobbet på en advokatbyrå kan vara stressigt och krävande, men det ger också möjligheter att främja din advokatkarriär som ingen annan miljö. Det är upp till dig att avgöra om advokatbyråer är rätt för dig, men de är fortfarande de mest populära arbetsgivarna för juristutbildade idag.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *