Artely vill revolutionera konstmarknaden

Sveriges marknadsplats för originalkonst

Idag finns det ingen aktör på den svenska marknaden som samlar både konstnärer och gallerier på en och samma försäljningsplattform online. Det vill Artely ändra på, som nyligen lanserat Artely.se som de beskriver som Sveriges marknadsplats för originalkonst.

De har som mål att samla majoriteten av de etablerade svenska konstnärerna samt gallerierna under samma tak, ett utmanande initiativ som ingen hittills vågat sig på. Bakom satsningen står Aleksandra och Alexander Antonov, som närmast kommer från auktionssajten Barnebys. Båda grundarna har en bakgrund inom media, online, marknadsföring, e-handel, auktioner och konst.

Vårt mål är att hjälpa konstnärer och gallerier att möta den moderna konstköparen. Genom en central marknadsplats för originalkonst i Sverige vill vi underlätta för konstköpare att både hitta och köpa konst och anpassa själva köpet efter det sätt allt fler vill handla på idag. När vi skapade Artely hade vi konstköparen som utgångspunkt, som vi tror uppskattar att kunna vända sig till en plats och få all originalkonst samlad på ett och samma ställe, säger Alexander Antonov.

Artely har valt att endast satsa på originalkonst och fokuserar till en början på verk upp till 100 000 kr. De erbjuder flera olika betalningsmöjligheter och all konst levereras direkt hem till kunden eller kan hämtas på plats hos konstnären/galleriet. Dessutom kan man på Artely.se söka efter och få information om utställningar från anslutna konstnärer och gallerier, och också köpa verk direkt från pågående och kommande utställningar. De har vid start närmare trettio anslutna konstnärer som tillsammans säljer konst till ett värde av fem miljoner kronor och nu fortsätter arbetet med att bredda utbudet med framförallt fler konstnärer.

Många i konstbranschen, tror vi, ser en konflikt i att Artely.se öppnar upp för att samarbeta med både konstnärer och gallerier. Många konstnärer säljer dock redan på egen hand och med dagens alla möjligheter finns det inget som hindrar en konstnär att själv starta upp egen online försäljning. Vi ser oss som en partner som ökar tillgängligheten och försäljningen för alla och vill tillsammans med konstnärer och gallerier skapa förenklade förutsättningar för konstintresserade att både hitta och köpa konst. Oavsett om konsten säljs via ett galleri eller av konstnären själv vill vi genom Artely.se hjälpa alla parter att nå ut med sin konst till fler konstköpare, säger Aleksandra Antonov.

Faktum att det ständigt dyker upp nya tjänster med affärsidén att samla och kurera olika typer av innehåll bekräftar dagens behov för den här typen av tjänst. I en tid där de flesta branscher redan flyttat eller breddad sitt utbud online är konstmarknaden en av de sista att genomgå denna förändring. Det kommer att ta sin tid att skapa denna förändring och kasta omkull väl förankrade strukturer och arbetssätt inom konstbranschen, men de är fast beslutna att driva den utvecklingen, något som redan efterfrågas idag av den moderna konstköparen, menar grundarna av Artely.se.

På Artely.se kan man också när man går in på ett valt konstverk, med hjälp av sin telefon ladda upp sitt eget rum och se hur omgivningen passar tillsammans med konstverket ifråga.

Nedan är fem konstverk av fem olika konstnärer som finns till försäljning just nu på Artely.se.

konst online

Allt var möjligt då… av Galina Davydtchenko

originalkonst av svenska konstnärer på nätet

Haukland, Loten av Björn Bernström.

originalkonst på nätet av svenska konstnärer

Guld eller vatten? av Lennart Olausson.

The Illuminated Shadow av Mark Thompson.

originalkonst av svenska konstnärer

Sol, vind och vatten av AnnaMaria Lindholm.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *