Att tänka på när du väljer redovisningsbyrå

att välja redovisningsbyrå

Många entreprenörer som startar egna företag börjar med att även sköta sin egen bokföring. Det har blivit lättare att hålla reda på ett företags ekonomi i och med tillkomsten allt bättre bokföringsprogram på nätet. Men det kommer en tid i ett växande företag då det är klokt att överlämna ansvaret för skatter, bokföring och resten av de ekonomiska funktionerna till specialister.

Här kommer några saker du bör tänka på när du väljer redovisningsbyrå.

Att välja rätt redovisningsbyrå

Det finns en mängd olika redovisningsbyråer online i dagens läge. Teknikens utveckling har gjort att vi inte längre är beroende av att anlita en redovisningsbyrå i närområdet, utan vi kan välja bland många olika aktörer över hela Sverige.

FinFix Redovisningsbyrå i Helsingborg är exempel på en redovisningsbyrå som lika väl kan ta hand om bokföring, löneadministration och bokslut för ett företag i Stockholm. Det viktigaste är att du ser till att kolla upp så att du får det du behöver snarare än att välja utifrån den ort redovisningsbyrån finns placerad.

Avgifter

Redovisningsavgifterna kan variera från ett företag till ett annat. Vissa redovisningsbyråer tar ut en fast avgift för varje ekonomisk uppgift de utför, t.ex. att lämna in en inkomstskatteblankett, upprätta en resultaträkning eller sammanställa en nettoförmögenhetsredovisning, medan andra företag tar ut avgifter efter tid. Varje företags ekonomiska situation är unik och därför är det viktigt att förstå företagets specifika behov och den avgiftsstruktur som fungerar just för dig.

Personlig kontakt

En av de viktigaste sakerna att tänka på vid val av redovisningsbyrå är den personliga kontakten. Du kan anlita den mest prisvärda bokföringsbyrån i Sverige, men om du inte känner dig bekväm med att diskutera din ekonomi kommer du inte att få all den service du behöver. Om revisorn pratar i termer som du inte förstår skall du vända dig till en annan firma. Det är viktigt att den redovisningsbyrå du väljer har en förmåga att förenkla din situation istället för att komplicera den.

Affärsrådgivning och mentorskap

En viktig roll som de flesta redovisningsbyråer har för företag är även att erbjuda ekonomisk rådgivning om viktiga beslut som behöver göras. Den slutgiltiga beslutet för strategiska beslut finns alltid hos företagsledningen, men den ekonomiska kunskap och erfarenhet som redovisningsbyråer erbjuder kan vara guld värd för viktiga beslut. Speciellt för nya företagare.

Fastställande av mål

Vissa revisionsbyråer erbjuder kunderna hjälp med att sätta upp mål och övervaka de ekonomiska framstegen, något som även det kan vara till stor hjälp om du precis har börjat med ditt företagande. Håll dock alltid koll på om du kommer att få betala en extra avgift för tjänsten.

Referenser

Prata med vänner eller affärskollegor för att ta reda på vilken redovisningsbyrå de använder och om de skulle rekommendera den till andra. Du kan också kontrollera redovisningsbyråers profiler i sociala medier för ytterligare tecken på trovärdighet och vilken typ av information som finns på webbplatsen.

Avslutningsvis – fördelen med att anlita en redovisningsbyrå

Varje år gör lagstiftarna små ändringar och justeringar i befintliga lagar för företag, bland annat ändringar i skattelagstifningen. Det kan leda till att ett företag måste fatta en mängd ekonomiska beslut som omfattar allt från kassaflödeshantering till minimering av skatteskulder.

Redovisningsbyråer gör det till sitt uppdrag att hålla sig informerade om nya skattelagar, och många erbjuder ekonomisk rådgivning och hjälper privatpersoner och småföretag att utarbeta budgetar och sätta upp ekonomiska mål.

Rätt revisor kan hjälpa ett företag inte bara med skattedeklarationer, utan även med långsiktig skatteplanering, affärsplanering, nätverksbyggande och till och med personlig skatteplanering om du fortfarande är den största intressenten i ditt företag.

Därför bör du se till att vara noga när du väljer redovisningsbyrå för ditt företag. Här har vi tagit fram några viktiga punkter att tänka på vid valet av redovisningsbyrå. Lycka till!

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *