B2B e-handel: vad du behöver veta med säkerhet

b2b e-handel säkerhet

När du tänker på marknadsföring och e-handel är det troligt att du automatiskt tänker på marknaden för konsumentförsäljning. Du kan säkert tänka dig en man eller kvinna som får personlig eller annan reklam från ett företag inom sitt intresseområde. Tänk dig en webbutik som fokuserar på konsumenten. Marknadsföring och e-handel är dock också en business-to-business-affär eller B2B-affär. Dessutom har B2B e-handel haft en explosiv tillväxt under de senaste åren. Men varför ökar B2B- e-handeln? Vad behöver du definitivt för att börja arbeta online som företag? Och vilken roll spelar produktinformationen?

E-handel mellan företag blir allt viktigare

Om man tittar ytligt verkar det inte vara någon större skillnad mellan B2C- och B2B- e-handel. I huvudsak handlar det om att sälja en viss produkt eller tjänst via online-kanaler. Men om du tittar närmare på den kommer du snart att märka några skillnader. En första tydlig skillnad är vilken typ av produkter som säljs. B2B-marknaden omfattar mycket mer specialiserade produkter, t.ex. kondensatorer eller bildelar som behövs i produktionsprocessen. Du har en mycket mer begränsad kundbas på B2B-marknaden och sammansättningen av din e-handel behöver också anpassas jämfört med konsumentmarknaden. Men varför ökar e-handeln inom B2B-sektorn?

Vad du behöver veta om B2B e-handel

Modernisering av arkitekturen

Tekniken står aldrig stilla och detta påverkar också flexibiliteten i e-handeln. För flera år sedan var det en tidskrävande process som krävde mycket teknisk kunskap att anpassa en webbplats. I dag finns den huvudlösa arkitekturen. Den stora fördelen med detta är att det ger mycket mer flexibilitet.

Personalisering

Den gamla skolan av B2B-marknadsföring var starkt baserad på de grundläggande principerna för B2C-marknadsföring. Detta innebär också att man mycket ofta valde ett slags allmänt tillvägagångssätt för alla kunder. Och detta samtidigt som du i B2B-världen i princip har mycket färre kunder och mycket mer kunskap om dem. Detta är något som har blivit tydligt under de senaste åren: personalisering hjälper, och tack vare de nya strukturerna inom e-handeln kan den också användas på ett bra sätt. B2B-innehållsmarknadsföring!

Målgruppsdefinition för B2B e-handel

Mobilen

Det låter galet, men fler och fler B2B-köpare använder också sina smartphones, vilket du kan se i Gartners rapport. Engagemanget för mobila tillämpningar har därför påverkat e-handelns popularitet. Att vara mobilanpassad har gått från att vara ett trevligt extra till ett absolut måste. Och på grund av detta engagemang för mobilvänlighet har den totala volymen e-handelstransaktioner inom B2B ökat.

Försäljning av B2B-produkter på nätet: vad behöver du?
Vill du starta en egen e-handelswebbplats för att sälja dina produkter till företag? Det finns ett antal saker som du inte får glömma bort. Vi listar några av de viktigaste:

Arbeta kundspecifikt

På konsumentmarknaden har du ett specifikt pris för en viss produkt och det är allt. Inom B2B är det helt annorlunda. På denna marknad arbetar man ofta med individuella prisavtal och är därför kundspecifika. Utnyttjar du inte detta? Då kommer det att kosta dig ditt företag.

Hitta rätt kunder för din produkt

Ett bra ERP-system

Ett bra resursplaneringssystem är kort sagt oumbärligt för B2B e-handel. Med ett sådant system kan man omedelbart efter beställningen skicka vidare all nödvändig information för att bland annat göra produkten redo för leverans.

Tänk på kundrelationerna

Det låter galet när man talar om e-handel, men även där är det oerhört viktigt att bygga personliga och varaktiga relationer. Innan du startar din webbutik bör du därför se till att strukturen och teamet bakom den känner till detta och tillämpar det fullt ut. B2B-marknadsföring handlar om mycket mer än bara försäljning. Den långsiktiga relationen och efterförsäljningen är viktigare än en engångsförsäljning.Och vilken betydelse har produktinformationen?

På konsumentmarknaden använder människor ofta sökfunktionen på webbutiker för att skriva in vilken typ av produkt de söker. Ett tält, en trädgårdssats, ett bord och så vidare. Inom B2B är sökningarna i allmänhet annorlunda. B2B-köpare söker på grundval av artikelnummer så att de inte har några som helst tvivel om huruvida de köper rätt produkt eller inte. På TME.eu hittar du ett brett utbud av kondensator. Dessa artikelnummer måste därför vara helt korrekt kopplade till produkterna och den tillgängliga informationen. Dessutom är produktinformationen mycket viktigare än på konsumentmarknaden. Genomströmnings- och beslutstiden är längre och en felaktig beställning kan få stora konsekvenser. Därför finns det absolut inget utrymme för fel i produktinformationen.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *