Bartitsu – Gentlemannens självförsvar

bartitsu self-defense

En form av kampsport som vore helt bortglömd i dagens läge om det inte vore för böckerna om Sherlock Holmes är Bartitsu, döpt efter Edward William Barton-Wright (1860-1951). Barton-Wright är känd som en av de första från Europa som lärde sig Japansk kampsport. Senare skulle han också komma att lära ut en form av hybrid av kampsport, som han döpte till Bartitsu, en kombination av sitt eget namn och Jujitsu.

Det var jobbet som järnvägsingenjör som tog William Barton-Wright till Japan där han under sina tre år på plats kom i kontakt med Jujitsu. Han lärde sig denna kampsport av mästaren Jigoro Kano. När han sedan återvände till England avslutade han sin karriär som ingenjör och öppnade en skola där han lärde ut Jujitsu.

Det var i samband med att Barton-Wright skrev en artikel under namnet ”A New Art of Self Defense” i Pearson’s Magazine år 1899 som han kom på namnet Bartitsu. Bartitsu kan beskrivas som en blandning mellan jujitsu, boxning, kickboxing och självförsvar med käpp. I huvudsak var det ändå Jujitsu som det mesta byggde på.

Barton-Wright öppnade år 1900 upp en skola som hette Bartitsu Club. Han bjöd in några av den tidens allra främsta experter på kampsport för att undervisa i sin nya skola. Skolan blev snabbt populär och bland kunderna fanns soldater, idrottare, skådespelare och medlemmar av den engelska överklassen. I novellen The Adventure of the Empty House som publicerades för första gången år 1903 låter författaren Sir Arthur Conan Doyle huvudkaraktären Sherlock Holmes pröva på ”baritsu”, som ett utmärkt sätt att försvara sig på. I boken stavade han alltså ordet Bartitsu fel.

via GIPHY

Förevisning av Bartitsu med käpp.

Populariteten hos Bartitsu skulle dock försvinna lika snabbt som den kom. Redan år 1903 hade Bartitsu Club stängt och de flesta av de anställda grundat egna skolor för självförsvar i London. Barton-Wright fortsatte ändå att lära ut Bartitsu ända till 1920-talet, men på grund av det låga intresset för kampsport vid denna tidpunkt kom han att jobba som sjukgymnast resten av sin aktiva karriär. Han dog som 90-åring år 1951.

Trots att Bartitsu inte är så allmänt känd som gren inom kampsporten, har den hela tiden funnits kvar som begrepp tack vare böckerna om Sherlock Holmes. Även i filmen Sherlock Holmes från 2009 med Robert Downey Jr. i huvudrollen ses Sherlock Holmes utöva Bartitsu.

A montage av olika tekniker från Bartitsu från tidningen Pearson’s Magazine. Edward Barton-Wright återfinns i mitten av bilden.

Nedan en video där man noggrannare går igenom historien bakom Bartitsu.

Källa: Wikipedia

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *