Bästa hemförsäkringen för familjer

bästa hemförsäkring för barnfamiljer

En hemförsäkring är inte obligatorisk, men det rekommenderas att alla har en. Hemförsäkringen skyddar din egendom om den går förlorad eller skadas, men den innehåller även ett skydd för dig som person. Familjer som bor på samma adress behöver bara teckna en gemensam hemförsäkring.

Hemförsäkringar missförstås ofta, för namnet gör att många tror att försäkringen endast gäller för bostaden som du äger eller hyr. Men en hemförsäkring har inget skydd för fastigheter alls, utan försäkrar istället hushållets tillhörigheter samtidigt som den har ett reseskydd, överfallsskydd, rättsskydd och ansvarsskydd.

Om det börjar brinna eller läcker in och er egendom skadas så kan det ersättas av hemförsäkringen. Ibland kan ni få köpa nya saker med ett liknande värde, men ibland bestämmer försäkringsbolagen att sakerna kan repareras istället. Hemförsäkringen ersätter även era saker om ni har inbrott och sakerna blir stulna.

Ersättning för hela familjen

Alla hemförsäkringar innehåller ungefär samma delar, men de kan skilja sig åt på olika sätt. De har till exempel ofta olika maxbelopp för hur mycket de ersätter och det är viktigt att hitta en försäkring som verkligen skyddar allt ni äger. 

En familj kan samla på sig mycket saker som cyklar, spelkonsoler, tv-apparater, sportutrustning och annat som kan vara värt en hel del. Familjer bör därför vara extra uppmärksamma på hur mycket som ersätts och ifall det finns några saker som inte ersätts. Cyklar kan till exempel räknas som stöldbegärliga och måste därför förvaras eller låsas på särskilda sätt för att vara försäkrade.

Andra skydd som ingår

Om någon i familjen blir överfallen och misshandlas kan de få ersättning av hemförsäkringen. Det kan vara en särskild viktig punkt om ni har äldre tonåringar i familjen, eftersom de ofta befinner sig i miljöer där det är större risk för överfall.

Rättsskyddet ersätter juridiska kostnader som någon i hushållet kan behöva betala för exempelvis en advokat. Ansvarsskyddet ersätter skadestånd som en familjemedlem måste betala till någon annan på grund av de har skadat någons egendom eller en annan person utan avsikt.

Många familjer väljer att komplettera med olycksfallsförsäkring för att vara helt skyddade. Det innebär att alla i familjen får en livförsäkring, vård- och tandförsäkring samt en invaliditetsersättningsförsäkring i ett. En olycksfallsförsäkring ingår vanligtvis inte i hemförsäkringen och måste tecknas som ett tillägg.

För familjer som älskar att resa

Alla hemförsäkringar innehåller en reseförsäkring för kortare resor. Om din familj älskar att resa är det ovärderligt att ett bra reseskydd ingår i hemförsäkringen. Om ni ofta reser till exotiska länder, gör äventyrliga aktiviteter och är borta länge räcker inte alltid reseskyddet i hemförsäkringen. Välj därför en hemförsäkring som har ett extra bra reseskydd, eller som har tilläggsförsäkringar för resor som ni kan teckna.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *