Belefvenhet på promenad till häst

Det finns många olikheter mellan den etikettlitteratur som skrivs nuförtiden i jämförelse med vad som vad fallet på 1800-talet och första delen av 1900-talet.

En sak var användandet av titlar, men även inom många andra områden har vi kunnat se stora förändringar i vad som anses relevant att lära ut. Självklart har det en del att göra med hur samhället utvecklats, där bland annat tekniken skapat helt nya situationer i våra dagliga liv.

Det finns dock även situationer som i teorin borde vara identiska med vad som varit fallit tidigare, men där vi numera inte lägger lika stor vikt vid hur man beter sig. Här kan nämnas t.ex. promenader och den så kallade gatuetiketten – något som vi skrev om i ett tidigare inlägg.

Det är väl ytterst få som tänker i termer av rangordning när man beger sig ut på en vandring med sällskap nuförtiden. Annat var det alltså förr. I boken Den goda tonen och den sanna belefvenheten av Louis Verardi från år 1859 hittar vi flera kapitel som handlar om vett och etikett vid promenader.

Vi börjar från det korta avsnittet om vad man bör tänka på vid promenad till häst, alltså när man är ut och rider med sällskap.

Promenad till häst.

Stig aldrig till häst före en dam, och när hon suttit upp, så gif henne ridspöet som hon anförtrott åt Er.

Hjelp henne upp på hästen, om hon ber Er derom.

Rid aldrig före henne, utan låt henne bestäm­ma hästarnes lopp. Rid bredvid henne, på hennes högra sida, men så att eder hästs hufvud aldrig kommer framför hennes hästs.

etikettregler promenad på häst

Om det dammar och blåser, bör ni lemna hen­nes högra sida, om det behöfves, och placera Er så, att det dam eder häst upprörer icke besvärar henne. Håll Er då hellre bakom henne, om det är nöd­vändigt.

Håll Er alltid färdig att bistå henne, och kasta då och då ögonen på hennes hästs remtyg, för att förvissa Er, att ingenting är i olag.

Om det är smutsigt på marken, håll Er på afstånd, att ni icke stänker på henne.

Om ni rider i sällskap med en karl, och denne är eder förman, låt honom sitta upp först, och håll i stigbygeln åt honom, om ingen annan finnes till hands att göra det.

etikettregler till häst promenad

Hedersplatsen är till höger. Om flera personer följa med en högt uppsatt man, bör alltid heders­platsen lemnas åt den som är öfver de andra i rang.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *