Besatthet – en viktig ingrediens för framgång

Ofta har ordet besatthet en negativ klang i vårt samhälle. Det får det att låta som att man inte själv har kontroll över det som man är besatt över – som ett mentalt spöke som har makt över en.

Människor har ofta också en tendens att gärna lägga stämplar på andra som man inte känner så bra och att i samtal endast registrera de saker som de egentligen innerst inne själva är besatta av. Att anklaga andra för besatthet kan många gånger vara ett sätt att lindra sitt egna dåliga samvete över att man inte sköter de saker man själv är besatt över på bästa möjliga sätt. Dit hör ofta träning och sättet hur man sköter sin hälsa och sin kropp. Om man sedan ser någon som faktiskt sköter dessa saker tillsynes perfekt avfärdar man gärna denna person med ord som besatthet – gärna med en negativ klang för att klargöra att det handlar om en ohälsosam fixering vid något.

[pullquote]Obsessed is a word the lazy use to describe the dedicated.[/pullquote]

Ja, men han/hon är ju helt besatt av sin träning. Byt ut ordet träning till vad som helst och ni förstår vad jag menar. Man kan också i olika sociala sammanhang göra ett experiment med detta. Oftast hänger det helt och hållet samman med de människor som finns i en grupp vad som registreras. Egentligen skall man ju anpassa sina ämnen enligt gruppen om man vill vara trevlig och säkerställa att ingen tar illa vid av det som diskuteras. Ibland kan det dock vara roligt med en debatt – många gånger är det också oundvikligt om andra vill lära känna någon bättre.

Ta det dock inte som en negativ sak om någon säger att du är besatt av något. Använd istället ordet ”brinnande intresse” och fundera samtidigt över intentionerna hos de som uttalar sig i ämnet.

[pullquote]I probably do have an obsessive personality, but striving for perfection has served me well.

– Tom Ford[/pullquote]

Men framförallt, förneka inte besatthet – bejaka det, omfamna det och se det som en förutsättning för framgång. Se det som ett tecken på att du bryr dig tillräcklig mycket om en sak för att göra den ordentligt. Ta åt dig av det positiva i budskapet. Att du faktiskt fått andra att fästa uppmärksamhet vid det du gör betyder att du troligen gjort någonting rätt.

Alla stora artister är på sitt sätt besatta av det de önskar bli bra inom. Det är ju en av grundförutsättningarna för att orka lägga ner alla de timmar och all den kraft som krävs för att bli duktig inom något. Ett större problem – något som hindrar många från att bli riktigt duktiga inom sitt område är väl istället behovet att vara som alla andra. Genast när man börjar tro på myten om att ens besatthet är en ohälsosam fixering vid ett ämne och när man börjar anpassa sig efter omvärldens förväntningar kan man vara säker på att man tagit det första steget mot stagnation.

[pullquote]Your job is to get your audience to care about your obsessions.

– Martin Scorsese[/pullquote]

Det är klart att det finns saker som är mindre bra att vara besatt över. Något direkt hälsovådligt och något som skadar andra kan nämnas bland dessa. Men ni förstår vad jag menar. Det går helt enkelt inte att nå speciellt långt utan en viss grad av besatthet och därför skall man heller inte låta andra bestämma vad som är bra eller dåligt för en. Man bestämmer själv över sitt liv och vad man brinner för. Ta det alltså därför som en positiv sak om någon säger att du är besatt över en sak som du älskar att ägna din tid åt.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *