Betydelsen av uppoffringar

Envishet, självtillit, mod och uppoffring. Vad är det egentligen för skillnad på alla dessa uttryck och deras betydelse för framgång?

Ofta kan det när det handlar om självhjälp tyckas vara en upprepning med olika ordlekar, men för mig inrymmer ändå ordet uppoffring flera andra dimensioner.

Per definition handlar det ju om att man offrar eller prioriterar något annat till förmån för det som man vill satsa på. Det gäller att inse betydelsen av att offra något idag för att kunna skörda framgången senare.

När man rannsakar sig själv inser man ofta att det är just delarna av alla val och uppoffringar som man gör under en vecka som avgör graden av framgång. Hur gärna vill man nå sitt mål och vad är man redo att offra för detta?

Nedan en inspirationsvideo för att belysa ämnet.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *