Bli framgångsrik med hjälp av Napoleon Hill

Han var författaren som vigde sitt liv åt att hitta hemligheten bakom framgång. Napoleon Hills mest kända verk Think and Grow Rich som utkom 1937 hade vid tidpunkten för hans död sålts i totalt 20 miljoner kopior, vilket gör den till en av de mest sålda böckerna i historien. Boken anses allmänt vara en av de bästa böckerna som skrivits inom självutveckling och de flesta böcker som skrivits i ämnet sedan dess gör avstamp i de idéer som boken bygger på.

Även om ovan nämnda bok är Napoleon Hills mest kända verk var det från boken The Law of Success som allt började. Boken som utkom redan år 1925 är egentligen en sammanställning av 15 separata häften och släpptes till en början i en begränsad upplaga på 118 exemplar som delades ut till några av de framstående individerna i USA vid den tidpunkten. Dessa utvalda personer hade alla på ett eller annat sätt bidragit till bokens innehåll.

[pullquote]No man has a chance to enjoy permanent success until he begins to look in a mirror for the real cause of all his mistakes.                           – Napoleon Hill[/pullquote]

Vad är då storheten i nämnda verk? Man kan säga att till skillnad från många av de böcker som ges ut i dagens läge gjorde Napoleon Hill en grundlig ”research” som grund för innehållet i sina böcker. Bokserien The Law of Success fick sin början från att en av de rikaste männen i början av 1900-talet, Andrew Carnegie, personligen efterfrågade en undersökning av hemligheten bakom framgång. Genom intervjuer och undersökningar av över 100 av USA:s miljonärer fördelat på en tidsperiod på över 20 år utgavs slutligen bokserien. Bland de intervjuade fanns personer som Henry Ford, J.P. Morgan, John D. Rockefeller, Alexander Graham Bell och Thomas Edison. Alltså största delen av de mest framgångsrika personerna i USA i början av 1900-talet.

Frågar ni mig, så tycker jag absolut att ursprungsverket The Law of Success är en mer läsvärd bok än den mer kända Think and Grow Rich. Detta även om böckerna till stor del går in i varandra och bygger på samma idéer. Boken bygger alltså på 15 skilda bokserier eller ”häften” med en lektion för framgång i varje serie, detta trots att The Law of Success har en undertitel som lyder ”in sixteen lessons”. Sedermera lades dessa olika serier ihop till en bok.

Nedan hittar ni de 15 hemligheterna eller lektionerna för framgång som Napoleon Hill hittade i sin undersökning. I den första bokserien finns även en tabell för självanalys där man själv kan poängsätta sina färdigheter på en skala på 1-100. Där finns även angivet poäng på några av de kända och framgångsrika personer som intervjuades för bokserien.

Längst ner har jag även bifogat boken i sin helhet ifall ni vill bekanta er med innebörden bakom dessa lektioner lite närmare. Det lönar sig verkligen att läsa boken. Även om den innehåller över 500 sidor är det en riktig guldgruva för självutveckling och en av de bästa som skrivits genom historien i ämnet.

Napoleon Hills hemligheter för framgång i 15 lektioner:

 1. Ett definitivt mål (A definitive chief aim)
 2. Självförtroende (Self-confidence)
 3. Vanan att spara (Habit of saving)
 4. Initiativ och ledarskap (Initiative and leadership)
 5. Fantasi (Imagination)
 6. Entusiasm (Enthusiasm)
 7. Självkontroll (Self-control)
 8. Vanan att göra mer än man har betalt för (The habit of doing more than paid for)
 9. Tilltalande personlighet (Pleasing personality)
 10. Rätt tänkande (Accurate thinking)
 11. Koncentration (Concentration)
 12. Samarbetsförmåga (Co-operation)
 13. Att dra nytta av misstag (Profiting by failure)
 14. Tolerans (Tolerance)
 15. Genomförande av den ”gyllene regeln” (Practising the golden rule)

Testa dig själv:

law-of-success-napoleon-hill_0118

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *