Bli karismatisk genom att skapa förtroende

Vilka människor i ditt liv ser du som tillitsfulla, sådana som du tyr dig till när det blåser som hårdast? Det har visat sig att människan oftast väljer de stabila människorna i dessa sammanhang, de som ger ett seriöst intryck och som verkar att kunna sin sak. Vi har väl alla varit sjuka någon gång och varit tvungna att söka oss till läkare. De som varit i dessa situationer vet hur sårbar man är och hur man då gärna söker sig till auktoriteter som man känner att man kan lita på.

Därför kan det med fog konstateras att ett av de viktigaste karaktärsdragen som kännetecknar den karismatiske personen är lugn, sans och diplomati. Att ha en förmåga att kunna förmedla sitt budskap med ett självklart lugn, även när det blåser som hårdast.

För att träna upp förmågan att bli mer karismatisk genom att skapa förtroende är det för det första viktigt att veta vad exakt det är som skapar förtroende hos människor. Jag har lagt upp några punkter över de egenskaper som jag anser vara de viktigaste för att man skall få förtroende för en människa.

  1. Förmåga att hålla sig lugn och saklig även i de mest besvärliga situationer. När människan är irriterad och förbannad är det för de flesta nästan omöjligt att hålla sig lugn och behärskad. De personer som lyckas har bättre förmåga att se på saker på ett nyanserat sätt och att få fram sitt budskap till motparten. På köpet kommer oftast förtroende, framförallt från de parter som är neutrala i frågan.
  2. Att kunna uttrycka sig med tydligt och klart och vid rätt tidpunkt är något av det viktigaste när det kommer till förmågan att skapa förtroende. På vilket sätt man säger en sak och med vilket tonläge det sägs kan vara lika viktigt som själva budskapet. Att med en klar, tydlig och lugn stämma ge sin syn på saken skapar förtroende.
  3. Att vara artig, pigg och öppen är även viktiga egenskaper hos den karismatiske personen. Att med sitt kroppsspråk signalera att man är öppen för omgivningen och att dessutom med ett vaket och piggt ansiktsuttryck visa sitt intresse brukar i de flesta sammanhang betyda att omgivningen fattar tycke för en person.
  4. Att aldrig tappa ansiktet, inte ens i fyllan. Det skall aldrig underskattas vad ett tillfälligt raseriutbrott eller misstag i fyllan kan göra för att omgivningen skall tappa förtroendet för en person. Ingen är perfekt, men misstag genom onödig obetänksamhet bör undvikas ifall man skall betraktas som seriös.
  5. Självförtroende. Att inneha en orubblig tro på sig sig och sina värderingar är något som skapar förtroende. Det kan naturligtvis även vara ett tecken på svaghet ifall man inte kan ändra på sin uppfattning och anpassa sig till olika situationer. Men riktigt karismatiska personer brukar i de flesta fall ha ett riktigt gott självförtroende och dessutom en förmåga att förmedla de budskap som de tror på.

Går det då att träna upp dessa förmågor i avsikt att bli mer förtroendeingivande? Jo, absolut. Att träna upp dessa förmågor handlar främst om att tänka efter innan man uttrycker sig. Som jag skrivit tidigare är generositet vid diskussioner en viktig sak när det gäller att träna upp sin förmåga att bli förtroendeingivande. Att vara en aktiv lyssnare kräver en hel del och är en nästan övermäktig uppgift för de flesta. De flesta vill inget hellre än att bara prata om sig själv och sina intressen och problem hela dagarna, istället för att lugna ner sig och ta lärdom av andra. Om man tänker på det; tänk vad mycket man kan lära sig genom att bli en bättre lyssnare.

Att vara en generös diskussionspartner och låta den andra prata mycket om sig själv har dessutom fördelen att man själv upplevs seriös i dessa sammanhang. Dessutom tycker pratkvarnen oftast om den person som generöst låtit en prata fritt utan avbrott.

En annan minst lika viktig sak som man bör lära sig ifall man skall bli förtroendeingivande är att få ett orubbligt självförtroende. Alla tvivlar vi då och då på vår förmåga, vissa dagar mer än andra. Men det finns mängder av övningar för att lära sig att bli mer självsäker.

  1. För det första handlar det om att utsätta sig för sådant som man är rädd för. Det finns få saker som är så välgörande för självförtroendet som att övervinna sin rädsla. Det finns många exempel t.ex. på personer som varit så rädda för att prata inför publik att det känts som värre än döden. Efter att dessa personer gjort sina framträdanden har de i många fall blivit utmärkta talare och använt sina nyförvärvade egenskaper som en naturlig del av sin yrkesutövning.
  2. För det andra gäller det att veta vad man tror på, att inventera sig själv och ta reda på vad som man tycker att är viktigt i livet. En person som har en klar övertygelse och ett klart mål i livet har mycket lättare att skapa förtroende eftersom de med en större sannolikhet har ett gott självförtroende.
  3. Till sist gäller det att veta sina styrkor och svagheter för att veta vad man behöver förbättra och vad man skall utnyttja i olika situationer.
Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *