Bok om en omvälvande tid i Sveriges historia

Han är kanske den person som bäst speglar den turbulenta tid då grunden läggs till det moderna Sverige. Hans Järta var nämligen en av ”1809 års män” som ur nederlag och militärkupp banade väg för en fredlig och framgångsrik omvandling av samhället. Trots detta har ytterst få skildringar gjorts om denna för Sverige så betydande person.

Nu har dock författaren Gunnar Petri skrivit en fascinerande biografi om denna mångsidiga man. Boken finns på Historiska Media där man även kan läsa ett utdrag ur boken.

Hans Järta (1774–1847) var revoltör, satiriker och publicist, finansminister och ämbetsman, självständig intellektuell och stridbar polemiker.

Men om han överhuvudtaget är ihågkommen idag så är det som upphovsman till 1809 års regeringsform, som i väsentliga stycken skulle förbli gällande i 150 år. Han borde även vara ihågkommen som den litterärt, politiskt och idéhistoriskt mest intressanta av »1809 års män«, berättar biografins författare Gunnar Petri.

Foto: Pär Adolphsson

I sin biografi visar Gunnar Petri att Hans Järta hade ett betydande liv som förtjänar att lyftas fram i ljuset, ett liv fullt av dramatik. I sin tidiga ungdom deltog Järta i konspirationen mot Gustav III 1792 och var med på den berömda maskeradbalen då kungen sköts till döds. På Gustav IV Adolfs enda riksdag 1800, var Järta en av oppositionens ledare och avsade sig demonstrativt sitt adelskap.

Vid statskuppen 1809 spelade Järta en viktig roll och skrev därefter i rasande fart ihop Sveriges nya regeringsform.

Mitt främsta syfte med denna bok är att genom Järta belysa en dramatisk brytningstid då fundamenten till det moderna Sverige läggs, förklarar Gunnar Petri.

Boken Hans Järta – En Biografi, som utkom igår.

Då det gäller Hans Järta, så finns det faktiskt inte alltför många böcker som är skrivna om eller av honom. Ett undantag är Valda skrifter af Hans Järta som utgavs år 1882 och som kan läsas i sin helhet nedan. I början av boken finns en utförlig så kallad ”levnadsteckning” på nästan 200 sidor.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *